Sakarya Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı 2024

sakarya-universitesi

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV DUYURUSU

Üniversitemiz Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı emrinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6 ncı maddesi ve bu maddeye dayanılarak 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’in 8 inci maddesi uyarınca, 2014 KPSSP3 (B) Grubu puan türünden en yüksek puan alan adaydan başlanarak yapılacak sıralamaya göre (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınacak olup, bu sıralamaya göre son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaklardır) sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 4 (dört) katı aday arasından, gerçekleştirilecek yazılı ve uygulamalı sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 5 (beş) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

I-BAŞVURU ŞARTLARI;

A-GENEL ŞARTLAR; (NİTELİKLER)

a.657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b.Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c.(b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

d.Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda 375 sayılı KHK’de belirtilen sürelerde (2 kat için en az 3 yıl) mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4’üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı KHK’ye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ve Sosyal Sigortalar Kurumuna tabi özel kesimde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),

e.Güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemeleri.

B-ÖZEL ŞARTLAR;

Yazılım Geliştirme Uzmanı -(Tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı/4 kişi)

¦Çok katmanlı mimari hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak

¦Web servislerine hakim olmak

¦Asp.Net MVC, C# ve Entity Framework konularında tecrübeli olmak ve projeler yapmış olmak,

¦MS SQL Server konusunda tecrübeli olmak,

¦Web Teknolojileri (HTML5, CSS, Javascript, JQery) konularında tecrübeli olmak,

¦Analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek olmak,

¦Y oğun iş temposuna ayak uydurabilecek olmak,

¦İngilizce bilmek,

¦Tercihen MCPD, MCSD, MS sertifikalarına sahip olmak.

Sistem Uzmanı -(Tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı/1 kişi)

¦İleri düzeyde C# bilgisine sahip olmak ve çeşitli apiler ile sistem entegrasyonu sağlayabilmek

¦Windows Server İşletim Sistemleri (2008 ve 2012) ve uygulamaları yönetimi konusunda yetkili eğitim merkezlerinden eğitim almış olmak ve bu konuda en az 3 yıl çalışmak olmak

¦IIS yönetimi konusunda ileri düzeyde tecrübeli olmak

¦MSSQL veritabanı yönetiminde Clustering, Backup, AlwaysOn Availability Groups konularında tecrübeli ve ileri düzeyde bilgi sahibi olmak

¦Windows Server üzerinde Active Directory, DNS, NLB, IIS ARR vb araçlar hakkında ileri düzeyde bilgili ve tecrübeli olmak

¦Cloud sistemler hakkında bilgi sahibi olmak ve IIS ile webfarm kurup yönetebilmek

¦VMWare vsphere ile sunucu yönetebilme

¦NoSQL veritabanları kurabilme, yönetebilme

¦Linux ortamında apache ve mysql yönetimi ve bakımı yapabilme

¦Loglama sistemleri hakkında bilgi sahibi olma ve yönetebilme

¦Continuous integration hakkında bilgi sahibi olmak

¦Takım çalışmasına yatkın olmak

¦İngilizce bilmek

II-İSTENİLEN BELGELER-BAŞVURU ŞEKLİ-YERİ-TARİHİ;

Başvurular, 10/11/2014 – 21/11/2014 tarihleri arasında http://www.sakarva.edu.tr adresinde bulunan “Sözleşmeli Bilişim Personeli İş Talep Formu’nun doldurulmasından sonra, fotoğraf yapıştırılmak ve imzalanmak suretiyle aşağıda sayılan belgelerle birlikte, 21/11/2014 tarihi mesai bitimine kadar Sakarya Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Esentepe Kampüsü/SAKARYA adresine elden teslim edilmek veya son başvuru tarihinde anılan adreste olacak şekilde postayla gönderilmek suretiyle yapılacaktır (Anılan tarihten sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir).

a.Başvuru formu (Fotoğraflı).

b.Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Belge aslının ibraz

edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır).

c.GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (d) maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi

gösterir belge (Mesleki tecrübe sürelerinde, lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır).

d.GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (e) maddesinde belirtilen, en az iki güncel

programlama dilini bildiğini gösterir belge.

e.Her bir pozisyon için ÖZEL ŞARTLAR’da istenilen sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi

gösteren belgeler (sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır).

f.Özgeçmiş

g.İngilizce dilinde Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya bu dilde yapılan yabancı dil sınavlarından ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen KPDS veya YDS dengi puanı gösterir belgenin aslı veya onaylı sureti (Belge aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır).

III-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartlan sağlayan adaylardan, KPSS puanının %70’i (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının %30’ununun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak toplam her pozisyon aday miktarının 4 (dört) katı aday yazılı sınava çağırılacaktır. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir. Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi ve sınav yerinin açık adresi www.sakarva.edu.trsitesinde 25/11/2014 tarihinde ilan edilecektir. Ayrıca

yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

IV-SINAV KONULARI, YERİ VE TARİHİ

Sınav konuları, Uzmanlık konularına uygun olarak yukarıda özel şartlarda belirtilen tüm konular ve hususlardır.

Yazılı sınav, 10/12/2014 tarihinde saat 14:00 – 16:00 saatleri arasında Sakarya Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Dekanlığı Esentepe Kampüsü/SAKARYA adresinde yapılacaktır. Uygulamalı sınav tarihi 12/12/2014 tarihinde www.sakarva.edu.trsitesinde ilan edilecektir.

V-DEĞERLENDİRME

Yazılı sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 50 puan ve üzeri alan adaylar uygulamalı sınava çağrılacaktır.

Yazılı ve uygulamalı sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle 100 tam puan üzerinden 70 ve üstü puan alan adayların Sözleşmeli Bilişim Personeli Giriş Sınavı nihai başarı dereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar adayla sözleşme yapılacaktır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları halde sınava girip başarılı olan adaylarla sözleşme yapılmayacaktır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem yapılacaktır.

VI-SINAV SONUÇLARININ İLANI

Yazılı sınav sonucunda başarılı olup, uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylar, yazılı sınav tarihinden sonra www.sakarva.edu.trsitesinde ilan edilecektir. Uygulamalı sınav sonuçları, www.sakarva.edu.trsitesinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

VII-ÜCRET

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının ÖZEL ŞARTLAR başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*