İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi Alım İlanı 2024

izmir-yuksek-teknoloji-enstitüsü-is-ilanlari

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Aşağıda bölüm/anabilim dalı itibariyle unvan ve şartları belirtilen, Enstitümüz birimlerinde açık bulunan kadrolara 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 28.01.1982 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri, Enstitümüzün Minimum Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esasları, Yükseköğretim Kuramlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ve Enstitümüz Senatosunun 08.01.2013 tarih ve 1/2 sayılı Kararı hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır.

1-İstenen Belgeler:

Doçent kadroları daimi statüde olup, yukarıda belirtilen şartlara haiz adayların özgeçmiş, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomaları, doktora tezi, doçentlik belgesi, yayın listeleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyayı 4 nüsha olarak hazırlayarak; bir dilekçe, iş talep formu ve 2 adet fotoğraf ile birlikte Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına (Gülbahçe Köyü Kampüs alanı Urla-İZMİR) müracaat etmeleri gerekmektedir.

2-Adayların 657 sayılı Kanun’un 48. maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

3-Başvuracakların, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 28.01.1982 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Enstitümüzün Minimum Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esasları, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerini sağlamaları ve Enstitümüz Senatosunun 08.01.2013 tarih ve 1/2 sayılı Kararı ile belirlenen yabancı dil puanına sahip olmaları gerekmektedir. (Senato Kararı, Kanun ve Yönetmelikler http://www.iyte.edu.tradresinden temin edilebilir.)

4-Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

5-Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

BİRİMİ BÖLÜM/ ANABİLİM DALI UNVAN ADET DERECE AÇIKLAMA
Mühendislik

Fakültesi

Elektrik-Elektronik

Mühendisliği

Doçent 1 1 Kesirli istatistiklerin uygulamaları, istatistiksel sinyal işleme ve iletişim kuramı konularında akademik faaliyetlerde bulunup, disiplinlerarası projelerde yer alarak ulusal ve uluslararası yayınlar yapmış olmak.
Mühendislik

Fakültesi

Elektrik-Elektronik

Mühendisliği

Doçent 1 1 Sinyal ve görüntü işleme, örüntü tanıma, bilgisayarla görü, eniyileme, yazılım geliştirme konularında akademik faaliyetlerde bulunup, disiplinlerarası projelerde yer alarak ulusal ve uluslararası yayınlar yapmış olmak.
Mühendislik

Fakültesi

İnşaat Mühendisliği Doçent 1 2 Kendiliğinden yerleşen betonların reolojisi, tiksotropisi ve kendiliğinden iyileşen betonlar konusunda araştırma ve yayınları olmak.
Fen Fakültesi Kimya Doçent 1 1 Organik kimya alanında altın katalizörlerinin kullanıldığı yeni kimyasal yöntemler geliştirmek; altın bileşiklerine duyarlı fotolüminesans özellikte kemosensörler geliştirmek ve in-vitro biyolojik uygulamalarını gerçekleştirmek; bu alanlarda uluslararası hakemli dergilerde yayınlar yapmış olmak.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*