Kültür ve Turizm Bakanlığı 127 SÖZLEŞMELİ PERSONEL Alımı İlanı 2024

127 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Bakanlığımız taşra teşkilatı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü
maddesinin (B) fıkrasına göre, 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2’inci maddesinin
(b) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak
suretiyle, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın sözleşmeli 36 Büro Personeli, 62 Koruma ve
Güvenlik Görevlisi ve 29 Temizlik Personeli alımı yapılacaktır.

 1. GENEL ŞARTLAR
  Başvuracak adaylarda aranılan nitelikler ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48
  inci maddesindeki genel şartlar ve ilan edilen münhal pozisyon için belirtilen özel şartlar aranır:
 2. Türk Vatandaşı olmak,
 3. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,
 4. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,
 5. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 6. Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
  işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
  devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
  irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
  fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
  veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 7. Erkek adaylar için askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf
  askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 8. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
 9. KPSS PUAN SIRALAMASI İLE ALINACAK 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL
  KADROLARININ POZİSYON VE ADETLERİ
  A) BÜRO PERSONELİ (BÜRO PRS)
  Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 36 sözleşmeli personel alınacaktır.
  Başvuracaklarda aranacak şartlar:
 10. Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren İktisadi ve İdari Bilimler,
  Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme Fakültelerinin bölümlerinden mezun olmak ya da bunlara
  denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun
  olmak,
 11. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu
  Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP3 puan türünden asgari 60 ve daha yukarı
  puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde
  alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek,
 12. Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, ilanda belirtilen öğrenim ve bölüm mezunu
  olmaları gerekmektedir,
 13. Görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak,
 14. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,
  Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (36): Adana (4), Adıyaman (3), Gaziantep
  (3), Hatay (4), Diyarbakır (3), Şanlıurfa (3), Malatya (3), Osmaniye (3), Kilis (3),
  Kahramanmaraş (4), Elazığ (3).
  B) KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (ERKEK, KGG-1)
  Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 40 sözleşmeli personel alınacaktır.
  Başvuracaklarda aranacak şartlar:
 15. Lise ve dengi okul mezunu olmak,
 16. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu
  Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP94 puan türünden asgari 55 ve daha
  yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması
  neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek,
 17. Erkek olmak,
 18. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,
 19. Son başvuru tarihi itibarıyla silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip
  olmak,
 20. 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu
  maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak,
 21. Erkek adaylar için boyunun 170 cm den kısa olmaması, kilosunun ise cm cinsinden boy
  uzunluğunun son 2 rakamından 15 den fazla, 13 den az olmaması gerekmektedir, (Örneğin boy
  uzunluğu 170 cm ise kilosu en fazla 70+15=85 kg ve en az 70-13=57 kg olmalıdır.)
 22. Güvenlik görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak,
 23. Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
  Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (40): Adana (10), Adıyaman (4), Gaziantep
  (3), Hatay (8), Diyarbakır (2), Şanlıurfa (2), Malatya (2), Osmaniye (1), Kilis (1),
  Kahramanmaraş (6), Elazığ (1).
  C) KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (ERKEK, KGG-2)
  Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 17 sözleşmeli personel alınacaktır.
  Başvuracaklarda aranacak şartlar:
 24. Ön lisans mezunu olmak,
 25. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu
  Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP93 puan türünden asgari 55 ve daha
  yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması
  neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek,
 26. Erkek olmak,
 27. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,
 28. Son başvuru tarihi itibarıyla silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip
  olmak,
 29. 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu
  maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak,
 30. Erkek adaylar için boyunun 170 cm den kısa olmaması, kilosunun ise cm cinsinden boy
  uzunluğunun son 2 rakamından 15 den fazla, 13 den az olmaması gerekmektedir, (Örneğin boy
  uzunluğu 170 cm ise kilosu en fazla 70+15=85 kg ve en az 70-13=57 kg olmalıdır.)
 31. Güvenlik görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak,
 32. Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
  Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (17): Adana (5), Adıyaman (1), Gaziantep
  (1), Hatay (2), Diyarbakır (1), Şanlıurfa (1), Malatya (1), Osmaniye (1), Kilis (1),
  Kahramanmaraş (2), Elazığ (1).
  Ç) KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (KADIN, KGG-3)
  Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 5 sözleşmeli personel alınacaktır.
  Başvuracaklarda aranacak şartlar:
 33. Lise ve dengi okul mezunu olmak,
 34. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu
  Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP94 puan türünden asgari 55 ve daha
  yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması
  neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek,
 35. Kadın olmak,
 36. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,
 37. Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik
  görevlisi kimlik kartına sahip olmak,
 38. 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu
  maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak,
 39. Kadın adaylar için boyunun 160 cm den kısa olmaması, kilosunun ise cm cinsinden
  boy uzunluğunun son 2 rakamından 15 den fazla, 13 den az olmaması gerekmektedir, (Örneğin
  boy uzunluğu 160 cm ise kilosu en fazla 60+15=75 kg ve en az 60-13=47 kg olmalıdır.)
 40. Güvenlik görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak,
 41. Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
  Başvuru Yapılabilecek İl ve Kontenjan: Adana (5)
  D) TEMİZLİK PERSONELİ (ERKEK, TMZ)
  Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 29 sözleşmeli personel alınacaktır.
  Başvuracaklarda aranacak şartlar:
 42. Lise ve dengi okul mezunu olmak,
 43. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu
  Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP94 puan türünden asgari 55 ve daha
  yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması
  neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek,
 44. Erkek olmak,
 45. Temizlik görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu
  bulunmamak,
 46. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.
  Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (29): Adana (5), Adıyaman (2), Gaziantep (3),
  Hatay (5), Diyarbakır (2), Şanlıurfa (2), Malatya (2), Osmaniye (2), Kilis (2), Kahramanmaraş (2),
  Elazığ (2).
 47. BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ
 48. Başvurular elektronik ortamda 26.05.2023-09.06.2023 tarihleri arasında alınacaktır,
 49. Başvurmak isteyen adaylar, e-Devlet üzerinden Kültür ve Turizm Bakanlığı- Kariyer
  Kapısı-İşe Alım İşlemlerinin Yapılması veya Kariyer Kapısı
  https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvurularını gerçekleştirecektir,
 50. Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu
  değerlendirmeye alınmayacaktır,
 51. Adaylar sadece öğrenim durumuna göre bir pozisyon için başvuruda bulunabilecek
  olup, tercih ettiği pozisyon için yapılacak sıralamaya katılacağından, birden fazla pozisyon için
  yapılan başvurular kabul edilmeyecektir,
 52. Adaylar alıma ilişkin bilgileri Bakanlığımız internet sitesi ve Kariyer Kapısı üzerinden
  görüntüleyebilecektir.
 53. DİĞER HUSUSLAR
 54. Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv
  Araştırması Kanununun 3’üncü maddesi uyarınca arşiv araştırması yapılacaktır, (Söz konusu arşiv
  araştırmasının olumlu gelmesi halinde ilgililerin atamaları yapılacaktır.)
 55. Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı belge veren, beyanda bulunan veya
  herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilen adaylar tüm haklarını kaybederler,
  yerleştirmeye hak kazanmaları halinde atamaları yapılmaz. Bu durumun atamadan sonra ortaya
  çıkması halinde ise atama işlemleri iptal edilir ve ilgililer hakkında yasal işlem yapılır. İdare
  tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir,
  sözleşme yapılmış olsa dâhi sözleşmeleri feshedilir,
 56. Kamu görevinden herhangi bir nedenden dolayı ihraç edilenlerden başvuru
  alınmayacaklardır,
 57. Atamaya hak kazanan adayların atamaları il ve/veya ilçelere yapılacaktır.
 58. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ
 59. Atanmaya hak kazanan asil ve yedek adayların listesi, başvuruların değerlendirilmesi
  tamamlandıktan sonra Bakanlığımızın www.ktb.gov.tr internet adresinden ve Kariyer Kapısı
  https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden duyurulacaktır.
 60. Başvurular, pozisyonlar itibariyle KPSS(B) grubu puanı esas alınarak yer ve pozisyon
  olarak ayrı ayrı sıralama yapılacağından, en yüksek puanı alan adaydan başlanarak pozisyon
  sayısı kadar sözleşmeli personel alınacaktır.
 61. İlan edilen her pozisyon için, pozisyon sayısının 3 katı kadar yedek aday
  belirlenecektir.
 62. Asil kazananlardan süresi içerisinde başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları
  taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan
  tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca ilgililere tebligat yapılmayacaktır.
 63. Başvuruda istenilen bilgileri eksik ve nitelikleri uygun olmayan adayların başvuruları
  hakkında işlem yapılmayacaktır.
 64. Ataması yapılacak adaylardan istenilen belge ve diğer hususlar Bakanlığımızın internet
  sitesinde ilan edilecektir.
  İlanen duyurulur.

Başvuru Linki https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/

1 yorum

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*