Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı 2024

eskisehir-OSMANGAZI_UNIVERSITESI

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUN 4/B ) ALIM İLANI

Üniversitemize 5620 Sayılı Kanun ve 06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Üniversitemiz Sağlık, Eğitim, Uygulama ve Araştırma Hastanesinde istihdam edilmek üzere, KPSS (B) gurubu puan sırasına konulmak kaydıyla sözleşmeli personel alınacaktır. Lise Mezunlan için 2014 KPSS (B) grubu KPSSP94 puanı değerlendirilecektir.

UNVANI ADEDİ ARANAN NİTELİKLER
Hemşire 1 1-Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik Bölümünden Mezunu olmak,

2-Son 7 yıldır ve halen Üniversite Hastanesinde çalışıyor olmak,

3-En az 6 ay Beyin Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde çalışmış olmak,

4-Son 3 yıldır Eskişehir’de ikamet etmiş olmak,

5-Bayan olmak

Hemşire 2 1-Sağlık Meslek Lisesi Sağlık Memurluğu Bölümünden Mezunu olmak,

2-Son 8 yıldır ve halen Üniversite Hastanesinde çalışıyor olmak,

3-En az 5 yıl Psikiyatri kliniğinde çalışıyor olmak,

4-Son 3 yıldır Eskişehir’de ikamet etmiş olmak,

5-Erkek olmak ve askerlikle ilişiği bulunmamak

Hemşire 2 1-Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik Bölümünden Mezunu olmak,

2-Son 7 yıldır ve halen Üniversite Hastanesinde çalışıyor olmak,

3-En az 1 yıldır Üroloji Sevisinde çalışmış olmak,

4-Bayan olmak

1- Başvuracak adaylarda yukarda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.

Genel Şartlar:

1. TC. vatandaşı olmak,

2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

3. Değişik: 23/01/2008-5728/317md.| Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar. Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşılar suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

4. Askerlik Durumu itibariyle;

a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,

b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak. c| Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

5. 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek (…) akıl hastalığı (…) bulunmamak.

2) ilan tarihinden 1 yıl öncesine kadar Sözleşmeli Personel Pozisyonunda çalışmamış olmak.

3- 2014 KPSS (B) grubu sınavına girmiş bulunmaları.

4- İlanımız yayınlandıktan sonra başvuru tarihi ve istenilen belgeler www.ogu.edu.tr adresinde yayınlanacaktır. www.ogu.edu.tr adresinden temin edilecek başvuru formu doldurularak ve istenilen belgelerle birlikte Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.Postayla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

5- KPSS (B) grubu puan sıralamasından sonra işe alınmaya hak kazananların isimleri, başvuru bitim tarihinden sonra www. ogu edu.tr adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*