Çorum Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı ve İş İlanı 2024

Çorum-Belediyesi

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ TEKNİK PERSONEL ALIM İLANI

5393 sayılı Belediyeler Kanununun 49. Maddesi gereğince boş bulunan aşağıda sınıfı, ünvanı, adedi ve öğrenim durumu belirtilen 10 adet tam zamanlı sözleşmeli teenik personel alımı yapılacaktır

Sıra No Unvan Adedi Sınıfı Eğitim Durumu
1 Şehir ve Bölge Plancısı 2 T.H.S. Şehir ve Bölge Planlama Lisans Programından Mezun Olmak.
2 Mimar 2 T.H.S. Mimarlık Lisans Programından Mezun Olmak.
3 Makine Mühendisi 2 T.H.S. Makine Mühendisliği Lisans Programından Mezun Olmak.
4 İnşaat Mühendisi 2 T.H.S. İnşaat Mühendisliği LiSans Programından Mezun Olmak.
5 Harita Mühendisi 1 T.H.S. Harita Mühendisliği Lisans Programından Mezun Olmak.
6 Ulaşım Hizmetleri Mühendisi 1 T.H.S. Ulaşım Mühendisliği Lisans Programından Mezun Olmak.

SINAV GİRİŞ TARİHİ:

Sözlü mülakat olarak tek aşamada yapılacak olup;

Sözlü sınav tarihi 20/08/2014 günü saat 10:00 – Belediyemiz Meclis salonunda yapılacaktır. Sözlü sınavda adayların mesleki genel kültür, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, davranış ve mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup, olmadığı göz önünde bulundurulacaktır. Adayların başvuru veya atama işlemleri için istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve göreve başlatılmaz.

Göreve başlatılmış olsalar dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında 29.09.2004 tarih vc 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Sözlü sınav sonucu kazananlar belediyemizin internet sitesinde (www.corum.bel.tr/)yayınlanacaktır.

SINAV İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI:

1. -657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2. -Üniversitenin ilgili bölümünden mezun olmak, başka bir kurumla sözleşmesi bulunmamak.

3. -Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunları bulunmamak.

4. -Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla veya affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa verme suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

BAŞVURU ŞEKLİ:

Adayların 12.08.2014- 15.08.2014 tarihleri arasında 17:00ye kadar Çorum Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir…Dijğer başvurular kabul edilmeyecektir.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:

1 .-Başvuru dilekçesi.

2. -Öğrenim durum belgesi fotokopisi.

3. -Nüfus cüzdan fotokopisi.

4. -Fotoğraf ( 2 adet)

5. -Özgeçmiş CV.

6. -İkamet Belgesi.

Bu ilan 11 Ağustos 2014 tarihinde Devlet Personel Başkanlığı Sitesinde yayınlanmıştır.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*