Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı ve İş İlanı 2024

Calisma_ve_sosyal_guvenlik_Bakanligi

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ GİRİŞ SINAVI İLANI

Bakanlığımız Bilgi işlem Daire Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6’ncı maddesine dayanılarak 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi işlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli istihdamına ilişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8 inci maddesi uyarınca, 2013 ve 2014 yıllarında yapılan KPSS P3 puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70|yetmiş) olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak (bu sıralamaya göre son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaklardır.) Sözleşmeli Bilişim Personeli pozisyonunun 5 (beş) katı aday arasından, Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 8 (sekiz) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

I – BAŞVURU ŞARTLARI A-GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı olarak belirlenen pozisyonlar için başvuru yapabilirler)

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda 2 kat için en az 3 yıl, 3 kat için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak. Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4’üncü maddesinin (B| bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınacaktır,

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

e) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya’muaf veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

B-ÖZEL ŞARTLAR

1) Bilgi Güvenliği Uzmanı (Tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 4 katına kadar, 1 kişi)

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği’- elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b| Antivirüs, Antispam, Firevvall, Filtreleme ve IPS gibi güvenlik ürünlerinin kullanıldığı, en az 1000 aktif kullanıcıya sahip bilgi işlem merkezlerinde sistem ve/veya ağ yönetimi konusunda en az 5 yıl çalışmış olmak,

c| Orta veya büyük ölçekli bilgi işlem merkezinin ISO 27001 belgelendirme sürecinde aktif olarak görev almış olmak (istenen tecrübe şartı, bu alanda hizmetin geçtiği işyerlerinden onaylı belge almak suretiyle belgelendirilecektir.l,

d) Cisco Certified Netvvork Professional (CCNP) Security ve/veya Cisco Certified Security Professional (CCSP) sertifikasına sahip olmak ve/veya Certified Ethical Hacker (CEHI sertifikasına sahip olmak ve/veya CISA (Certified Information Systems Auditor) sertifikasına sahip olmak

e| ISO 27001 – Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi Standardı Denetçi Sertifikasına sahip olan kişiye 4 katına kadar verilecektir. ISO 27001

– Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi Standardı Denetçi Sertifikası yoksa 3 kat verilecektir.

f) Bilgi Güvenliği Süreçleri, iş Sürekliliği, Risk Yönetimi, Penetrasyon/Sızma Testi, Zaafiyet Tarama Sistemleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

g) Bilgi Güvenliği Standartları konusunda tecrübe sahibi olmak (ISO 27001, PCI DSS, COBIT…vb),

h| Microsoft ve Unix/Linux işletim sistemleri güvenliği konusunda tecrübe sahibi olmak,

i) Web ve Uygulama Sunucusu yazılımları güvenliği konularında tecrübe sahibi olmak,

j| Bilgi Güvenliği Yönetim Standartlarına ilişkin sertifikasyon hazırlık çalışmaları ve uygulamaları konusunda bilgi sahibi olmak. Tercihen;

k) Certified Information Systems Security Professional ICISSP) sertifikasına sahip olmak,

1) Web Uygulama Güvenliği, OWASP araçları ve metodolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,

m) Yazılım geliştirme ve güvenli kod yazma konusunda bilgi sahibi olmak,

2) Yazılım Geliştirme Uzmanı (JAVA) – (5 kişi)

a) Genel şartlarda belirtilen (b| ve (c| bendindeki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak

b) Java programlama diline hakim olmak, I. J2EE platformunu kullanarak en az 3 yıl uygulama geliştirmiş olmak, II. Oracle Certified Professional IOCP) Java SE 5,6 veya 7Programmer/Developer veya Sun Certified Java Programmer 1.6 sertifikasına sahip olmak veya Oracle Certified Associate, Java SE 5/SE 6 veya Oracle Certified Associate, Java SE 7 Programmer sertifikasına sahip olmak

c)Genel şartlarda (b) ve (ç) bendinde belirtilen şartları sağlayan ve Oracle Certified Professional (OCP) Java SE 5,6 veya 7 Programmer/Developer veya Sun Certified Java Programmer 1.6 sertifikasına sahip olanlar 3 katına kadar, Oracle Certified Associate, Java SE 5/SE 6 veya Oracle Certified Associate, Java SE 7 Programmer sertifikasına sahip olanlara 2 kat verilecektir.

d| ilişkisel veritabanları ile uygulama geliştirmiş, iyi seviyede SOL bilgisi ile PL/SOL(Oracle) bilgisine sahip olmak,

e) J2EE ve Web Uygulama Geliştirme teknolojilerine hakim; JSP/Servlet, JSF, Struts, ORM (Hibernate, JPA), Spring ve EJB (3.X) teknolojilerindenherhangi birini kullanarak proje geliştirmiş olmak, f| Oracle ve SOL veritabanı yönetim sistemleri konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

g) Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının teknolojik gelişmelere uyarlanması konusunda tecrübe sahibi olmak,

h) iş süreçleri ve kurumsal mimari modelleme konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

i) Süreç yönetimi yazılımları, BPEL/BPMN standartları ve kural motoru kullanımı konusunda tecrübe sahibi olmak,

j) Yazılım güvenliği ve güvenli yazılım yaşam döngüsü konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

k| Java ve/veya .Net uyumlu uygulama sunucularını kurmuş ve yönetmiş olmak,

I) WebServis (Soap, Wsdl, Xml, Xslt, Xsd| ve vveb teknolojileri (DHTML, XHTML, Css, Javascript, Ajax, Adobe Flex, Jüuery) konularında tecrübe sahibi olmak,

m) SOA Mimarisi, Enterprise Service Bus, Xml vveb servisleri, harici sistem entegrasyonları konusunda bilgi sahibi olmak,

n) Takım yönetimi, yazılım proje yönetimi, konfigürasyon ve değişiklik yönetimi, gereksinim yönetimi, test yönetimi, risk yönetimi araçları kullanımı tecrübesine sahip olmak,

o) UML 2.0 tecrübesine sahip olmak,

p| Analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek olmak,

3. Yazılım Geliştirme Uzmanı(.NET) – [Tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı, 1 kişi)

a) Visual Studio platformunu kullanarak en az 3 yıl uygulama geliştirmiş olmak,

b) Microsoft Certified Professional Developer (MCPD) sertifikasına sahip olmak,

c| UML 2.0 tecrübesine sahip olmak,

d) Nesne yönelimli programlama ve tasarım desenleri konusunda tecrübe sahibi olmak,

e) ilişkisel veri tabanları ile uygulama geliştirmiş, iyi seviyede SOL bilgisi ile PL/SQL(Oraclel ya da Transact-SQL(Microsoft) bilgisine sahip olmak,

f) Konfigürasyon/Değişiklik Yönetim Aracı kullanmış olmak,

g) WebServis (Soap, Wsdl, Xml, Xslt, Xsd) ve vveb teknolojileri (DHTML, XHTML, Css, Javascript, Ajax, Adobe Flex, JOuery) konularında tecrübe sahibi olmak. Tercihen;

h) Microsoft Certified Application Developer (MCADI veya Microsoft Certified Solution Developer (MCSD) sertifikasına sahip olmak.

i) PL/SOL Developer OCA veya Advanced PL/SOL Developer OCP sertifikasına sahirrolmak.

4. Sistem Uzmanı -(Tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı/1 kişi)

a. Sözleşmeli Bilişim Personeli istihdamına ilişkin yönetmeliğin 5. Maddesinde’fbnımlı büyük ölçekli bilgi işlem merkezlerinde ağ uzmanı/sistem yöneticisi olarak en az 5 yıl çalışmış olmak,

b. Microsoft MCSE sertifikasına sahip olmak,

c. Sunucu sanallaştırma konusunda tecrübe sahibi olmak. VMVVare ve HyperV konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d. VMvvareCertifiedAssociate – Data Center Virtualization (VCA-DCV) veya VMvvareCertifiedAssociate – Cloud (VCA-Cloud) sertifikalarından birisine sahip olmak.

e. Microsoft Exchange 2010, Microsoft Lync Server Enterprise, çoklu site üzerinde Active Directory uygulaması, DNS, DHCP, File Server, Windows Remote Desktop mimarisi, Windows7/8 işletim sistemleri konularında kurulum, konfigürasyon ve sorun çözümleme tecrübelerine sahibi olmak,

f)Windows sunucu ortamlarında problem çözme, loa. inceleme ve sınıflandırma gibi konularda bilgi sahibi olmak,

g. Windows sunucularda performans problemlerinin çözümü konusunda bilgi sahibi olmak,

h. Sunucu donanımları ve konfigürasyonları (disk, Ethernet, hba, raid vb.) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ı. Antivirüs, Antispam ve Mail Security sistemlerinde deneyim sahibi olmak.

i. Microsoft SCCM (System Center Configuration Manager) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

j. Yedekleme, depolama sistemleri (Storage), SAN Svvitch yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,

k. Analitik düşünce ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak,

I. Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilecek olmak,

m. Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapmak,

n. Takım çalışmasına yatkın olmak,

II – İSTENİLEN BELGELER-BAŞVURU ŞEKÜ-YERİ-TARİHİ

Genel Şartlar başlığında istenilen nitelikler zorunlu şartlardır. Mesleki tecrübe sürelerinde lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır.

1) Başvuru formu,

2) Özgeçmiş,

3) Referans mektubu,

4) ingilizce dilinde Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından IYDS) alınan puanı veya bediide yapılan yabancı dil sınavlarından ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen KPDS veya YDS dengi puanı gösterir belgenin aslı veya onaylı sureti (Aslı ibraz edildiği takdirde sureti Bakanlığımızca onaylanacaktır),

5) Lisans diploması ya da okul çıkış belgesinin aslı veya onaylı sureti (Aslı ibraz edildiği takdirde sureti Bakanlığımızca onaylanacaktır),

6) Genel şartlarda istenilen nitelikleri gösteren diğer belgeler,

7) Her bir pozisyon için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösteren belgeler (Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır). Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı |www csgb.gov.tr) sitesinde bulunan başvuru formu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurduktan sonra, belgelerle beraber başvuruların en geç 17/10/2014 günü mesai bitimine kadar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığı’na şahsen veya son başvuru tarihinde Bakanlığımıza ulaşacak şekilçje’posta yolu ile yapılması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Başvuru Yeri: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığı İnönü Bulvan No:42 B Blok Kati Emek /ANKARA Telefon: (0 312) 296 61 30-31

III – BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Genel ve özel şartları sağlayan adaylardan 2013-2014 yıllarında yapılan KPSSP3 puanının yüzde yetmişi IKPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (Yabancı dil puanına ilişkin belge ibraz etmeyenlerin puanı sıfır olarak değerlendirilecektir) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak; . Bilgi Güvenliği Uzmanı pozisyonu için 5 aday, . Yazılım Geliştirme Uzmanı (JAVA) pozisyonu için 25 aday, . Yazılım Geliştirme Uzmanı .Net pozisyonu için 5 aday, . Sistem Uzmanı pozisyonu için 5 aday, sözlü sınava çağrılacaktır. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu kişilerin tamamı sınava kabul edilecektir. Sözlü sınavlarda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan aljnması zorunludur. Sözlü sınav sonucuna göre Bilişim Personeli giriş sınavı nihai başarı dereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar aday alınacaktır.

IV – BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI

Sınava girmeye hak kazanan adayların listesi ve sınav yerinin açık adresi www.csgb.gov.tr sitesinde 23/10/2014 tarihinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

V – SÖZLÜ SINAV KONULARI, YERİ VE TARİHİ

Uzmanlık konularına uygun olarak yukarıda özel şartlarda belirtilen tüm konular ve hususlardır. Sözlü sınav tarihleri başvuru sonuçlarının ilan edildiği gün duyurulacaktır. Sözlü sınav Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, inönü Bulvarı No:42, 06520 Emek / ANKARA adresinde bulunan Bakanlık Hizmet binasında yapılacaktır. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

VI – ÜCRET

Aylık brüt sözleşme ücret tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü rftaddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücreti tavanı olan 3.757,34 TL’nin ÖZEL ŞARTLAR başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretinin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

VII – SONUÇLARIN DUYURULMASI

Yapılacak sözlü sınav sonuçları www.csgb.gov.tr sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca, yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. Sözlü sınav sonucunda her bir pozisyon sayısı kadar yedek aday belirlenecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacak, Hizmet Sözleşmesi yapılmjş ve göreve başlamış olsalar dahi sözleşmeleri iptal edilecek, haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır. Bu durumda olan kişilerin yerlerine hemen yedek sırasında sırası gelen adayın yerleştirmesi yapılacaktır.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*