SGK STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 2022

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU
STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI
AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI
KURUMSAL ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİ YOLUYLA
KAYITLI KADIN İSTİHDAMININ DESTEKLENMESİ PROJESİ
SÖZLEŞMELİ PERSONEL SEÇME SINAVI YAPACAKTIR.

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği (AB) tarafından ortaklaşa finanse edilen ve TREESP1.2.INST-CARE/P-04 numaralı doğrudan hibe sözleşmesi çerçevesinde yürütülmekte olan “Kurumsal Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi” Destek Ekibinde görevlendirilmek üzere proje süresince tam zamanlı sözleşmeli personel istihdam edilecektir.
Proje kapsamında 26 Şubat 2020 tarihinde yayımlanmış olan personeli alımı ilanı iptal edilmiştir. Daha önce söz konusu ilana başvuranlardan sınava tekrar girmek isteyenlerin başvurularını güncel belgelerle tekrar yapmaları gerekmektedir. Projenin amacı işgücü piyasasından çekilme riski olan küçük çocuklu kadınların Mali Destek Programı yoluyla işgücü piyasasına entegrasyonunu kolaylaştırarak kayıtlı istihdama katılmalarını ve kayıtlı istihdamda kalmalarını teşvik etmektir. Seçme sınavı sonucunda başarılı olan adaylar, Sosyal Güvenlik Kurumu’nda, 4857 Sayılı İş Kanunu kapsamında belirli süreli iş sözleşmesi ile istihdam edilecektir.
Yukarıda belirtilen TREESP1.2.INST -CARE/P-04 nolu projeye münhasıran yapılacak olan bu istihdamın 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda sayılan devlet memurluğu dahil uzun süreli kamu istihdam biçimleri yanında Sosyal Güvenlik Kurumu’nun iç ya da dış kaynaklı fonlarla yürütmekte olduğu diğer projeleri ile herhangi bir ilgisi bulunmamakta olup, sözleşme sonunda bu istihdam biçimlerine dönüştürülmesi ya da Kurumun başka bir projesinde devam ettirilmesi söz konusu değildir. Başarılı adaylarla imzalanacak iş sözleşmeleri 15 Mart 2022 tarihine kadar geçerli olacak olup, COVİD-19 pandemisi nedeniyle projede harcanmadan kalan fonların tüketilebilmesi için projenin 5 ay daha uzatılması söz konusu olduğundan sözleşmeler bir zeyilname ile 5 ay daha uzatılabilecektir.
Ücret ve diğer haklarla ilgili bilgiler adaylarla sözlü sınav aşamasında paylaşılacaktır.

 

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*