Savunma Sanayii Sözleşmeli Personel Alım İlanı 2024

savunma-sanayii-mustesarligi

Savunma Sanayii Müsteşarlığından:

ÖZEL BİLGİ VE İHTİSAS GEREKTİREN KONULARDA ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE SINAVLA KADRO KARŞILIKSIZ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR.

A.Genel

Sözleşmeli statüde, 3238 sayılı Kanununun 8 inci maddesi ve 2010/285 sayılı Bakanlar Kurulu Karan esaslarınca çalıştırılmak üzere sözlü sınav yöntemiyle; KPSS sonuçlarına göre 7 (yedi) ve Müsteşarlığın görev alanıyla ilgili konularda yedi yıl iş tecrübesine sahip olanlar arasından 5 (beş) olmak üzere toplam 12 (on iki) Proje Mühendisi pozisyonuna aşağıda belirtilen şartlarda personel istihdam edilecektir.

B.Sınav Başvuru Şartları 1.Genel Şartlar

(1)Sınava başvuruda bulunacak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımaları gerekmektedir.

2.Özel Şartlar:

2.1 KPSS Puanıyla Başvuracaklar;

(1)Üniversitelerin Tablo 1’de belirtilen öğrenim bölümlerinden lisans düzeyinde veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun olmaları,

(2)6-7 Temmuz 2013 ve 5-6 Temmuz 2014 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından (KPSS) birinden KPSS P(1) puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmaları,

(3)Son müracaat tarihi itibariyle son iki yıl içerisinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı(KPDS) / Yabancı Dil Sınavı (YDS)’den İngilizce alanında en az C seviyesinde puan veya uluslararası geçerliliği olup, dil yeterliliği bakımından KPDS/YDS seviyesine denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen başka bir puana sahip olmaları

gerekmektedir.

(4)Bu pozisyon için daha önce iki defa sınava girip de başarısız olanlar sınava kabul edilmeyeceklerdir.

Tablo 1: Mezun Olunması Gereken Bölüm, KPSS puan Türleri ve Taban Puanları

ÖĞRENİM BÖLÜMÜ KPSS

PUAN

TÜRÜ

KPSS

TABAN

PUANI

KONTENJAN

ADEDİ

MÜLAKATA ÇAĞIRILACAK KİŞİ SAYISI
Elektrik-Elektronik Mühendisliği/ Elektronik Mühendisliği/ Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği P1 70 5 25
Makine Mühendisliği/ Mekatronik Mühendisliği P1 70 2 10

2.2 Müsteşarlığın Görev Alanıyla İlgili 7 yıl İş Tecrübesi ile Başvuracaklar;

(1)Üniversitelerin Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Uzay Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Metaluıji ve Malzeme Mühendisliği bölümlerinden birinden lisans düzeyinde veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları,

(2)Son müracaat tarihi itibariyle son iki yıl içerisinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı(KPDS) / Yabancı Dil Sınavı (YDS)’den İngilizce alanında en az C seviyesinde puan veya uluslararası geçerliliği olup, dil yeterliliği bakımından KPDS/YDS seviyesine denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen başka bir puana sahip olmaları,

(3)Mühendislik alanları itibariyle;

a)Mekanik sistemler

b)Elektronik sistemler (Komuta Kontrol, Haberleşme vb.)

c)Aviyonik sistemler

ç) Radar, sonar, akustik vb. alanlar

d)Malzeme Teknolojileri

e)Füze Teknolojileri

alanlarından bir veya birkaçında yedi yıl iş tecrübesine (işbu sınav ilanının bitim tarihi itibarıyla) sahip olmaları ve bu hususu belgelendirmeleri gerekmektedir.

(4)Bu pozisyon için daha önce iki defa sınava girip de başarısız olanlar sınava kabul edilmeyeceklerdir.

(5)Adaylar bu ilanın B. Bölümünün 2.1 ve 2.2 maddelerinin yalnızca biri için başvuruda bulunabileceklerdir.

C.Başvuruda İstenen Belgeler

(1)Adaylar başvurularını; Müsteşarlığın internet adresinde (www.ssm.gov.tr)yer alan başvuru linki üzerinden “Başvuru Formu” doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapacaktır. Sınav başvuru ekranında tanımlı olan bilgileri eksiksiz doldurarak, aşağıda belirtilen belgeleri son başvuru tarihi olan 24 Kasım 2014 Pazartesi günü mesai bitimine kadar (saat:18:00) sisteme yükleyeceklerdir.

a)Adayın, aile durumu, iş tecrübeleri, öğrenim safahatı (lise, lisans, yüksek lisans vb. öğrenim yılları ifade edilecektir.), sahip olduğu sertifikaları ve hobileri de içerecek şekilde hazırlanmış özgeçmişi.

b)Son 6 aya ait 4,5×6 ebadında vesikalık fotoğrafı.

c)Öğrenim belgesi. (Yükseköğretim Kurulu denkliği ile başvuran adaylar için denklik belgesi ayrıca eklenecektir).

ç) Uluslararası geçerliliği olup, dil yeterliliği bakımından KPDS/YDS seviyesine denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen puanla başvuruda bulunulması halinde ilgili belgeyi.

(2)Müsteşarlığın görev alanıyla ilgili konularda yedi yıl iş tecrübesine sahip olarak başvuruda bulunacak adaylar;

-Müsteşarlık web sitesinde, bu ilanın duyurulduğu alanda yer alan, gerçeğe uygun olarak beyan edip, imzalamak suretiyle hazırladıkları “İş Tecrübesi Beyannamesi”ni (Beyan edilen işyeri veya işyerleri yetkililerince düzenlenmiş ve onaylanmış belge asılları atama esnasında ayrıca istenecektir),

-Beyanlarına uygun olarak Sosyal Güvenlik Kurumu’nun https://esgm.sgk.gov.tr/Esgm/ internet adresinden alacakları sigortalı hizmet dökümlerini,

sisteme ayrıca yükleyeceklerdir.

(3)Eksik belge, bilgi ve koşulları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak ve bu adaylar sınava çağrılmayacaktır.

(4)Sınava ilişkin tüm belgeler elektronik ortamda alınacaktır.

Ç. Sınav Çağrısı:

(1)Bu ilanın B bölümünün 2.1 maddesi uyarınca başvuruda bulunan adaylardan belirtilen genel ve özel şartları taşıyanlar arasından, KPSS sonuçlarına göre en yüksek puana (Değerlendirme, adayların geçerli olan KPSS puanlarından yüksek olanı ile yapılır.) sahip olandan başlanarak 5 (beş) katına kadar aday (son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dahil) sınava katılmaya hak kazanacaktır.

(2)Bu ilanın B bölümünün 2.2 maddesi uyarınca, 7 yıl iş tecrübesi ile başvuruda bulunan adaylardan, bu ilanda belirtilen genel ve özel şartları taşıyanlar sınava girmeye hak kazanacaktır.

(3)Sınava katılmaya hak kazanan adaylar ile sınavın yapılacağı yer, tarih ve saat Müsteşarlığın internet sitesinde ayrıca ilan edilecektir.

D.Sınav

(1) Sınav, adayın; alan bilgisi konuları yanı sıra genel kültür, kavrayış ve anlatım yetenekleri ile davranış gibi yetkinliklerinin ölçüleceği mülakat usulüyle yapılacaktır.

E.Değerlendirme ve Atama

(1)Sınav (Mülakat) değerlendirmesi 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacaktır. Sınav Kurulu üyelerinin her bir adaya ayrı ayrı verdikleri notların ortalaması, o adayın Sınav notunu gösterecektir. Sınavda (Mülakat) başarılı olmak için ortalama en az 70 (yetmiş) puan alınması gerekmektedir.

(2)Adayların başarı puanı; KPSS puanı ve sınav notunun aritmetik ortalamasının alınması suretiyle belirlenecektir.

(3)KPSS Puan şartı aranmayan kontenjanlar için yapılan değerlendirmede başarı puanı Sınav notudur.

(4)Başarı puanı en yüksekten en düşüğe doğru sıralanmak suretiyle adayların başarı sırası belirlenecektir.

(5)Bu sınav için geçerli olmak üzere, asıl olarak kazanan aday sayısını geçmeyecek şekilde yedek belirlenebilecektir.

(6)Bu ilanın B. Bölümünün 2.1 maddesi uyarınca öğrenim bölümlerinin her biri için ayrılan kontenjan kadar şartları taşıyan aday bulunmaması veya yapılacak sınav sonucunda başarılı aday olmaması halinde pozisyon için belirlenen öğrenim bölümleri arasında veya bu ilanın 2.1 ile 2.2 maddeleri belirtilen kontenjanlar için şartları taşıyan aday bulunmaması veya yapılacak sınav sonucunda başarılı aday olmaması halinde kontenjan kaydırma yapılabilir.

(7)Sınav sonucunda başarılı bulunan adaylardan asıl ve varsa yedek olarak yerleştirilmeye hak kazanan adayların listesi Müsteşarlığın internet sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca adaylara bir bildirimde bulunulmayacaktır.

(8)Asıl olarak yerleştirilmeye hak kazanan adayların vize işlemlerinin Maliye Bakanlığı’nca yapılmasını müteakip göreve başlama tarihleri Müsteşarlık internet sitesinde tebliğ mahiyetinde ilan edilecektir.

(9)Gerçeğe aykırı belge ve beyanı tespit edilen adaylar, sınava alınmaz, sınava alınmış olsa bile sınavları geçersiz sayılır. Atamaları yapılmış olsa dahi bu atamalar iptal edilir ve bunlar hiçbir hak talep edemezler.

F.Bilgi Alma

(1) Sınav ile ilgili bilgi, Savunma Sanayii Müsteşarlığı Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın (312) 411 90 61 veya (312)

411 91 05 numaralı telefonlarından temin edilebilir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*