Özel Yunus Emre Hastanesi İş Başvuru Formu ve İş İlanları 2024

özel-yunus-emre-hastanesi-is-basvurusu

Özel Yunus Emre Hastanesi İş Başvuru Formu

Özel Yunus Emre Hastanesi İş Başvurusu yaparak Özel Yunus Emre Hastanesi’nin ailesine katılabilirsiniz. Aynı zamanda Özel Yunus Emre Hastanesi iş ilanlarına bakabilir dilediğiniz ilana iş başvurusu yapabilirsiniz.

İşe Alım ve Ücretlendirme

Özel Yunus Emre Hastanesi’nde işe alımlarda;

-Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

-Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis ya da affa uğramış olsa bile zimmet, ihtilas,irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı bir suçtan hükümlü bulunmamak, (İş Kanunu Madde 30 hükmü saklıdır)

-Askerlik çağına gelmemiş veya tecilli olmak, fiili olarak askerliğini yapmış veya askerlikten muaf olduğuna dair belge ibraz etmiş bulunmak,

-Görevini yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlülüğü bulunmama,(İş Kanunu Madde 30 hükmü saklıdır)

-Yapacağı işin gerektirdiği bilgi, eğitim, tecrübe, yetenek ve ahlaki niteliklere sahip olmak,

-Mecburi hizmet yükümlülüğü altında bulunmamak,

-Daha önce şirket bünyesinde çalışmış ise, şirket tarafından İş Kanunu Madde 25 hükümlerine göre işten çıkarılmamış olmak,

-Hakkında şirket tarafından yaptırılacak araştırma sonucu olumlu referans alınmış olmak,

-Gerektiğinde açılacak sınavda başarılı olmak,

şartlarına ve niteliklere sahip olunmasına dikkat edilmektedir.

ÜCRET VE EK OLANAKLAR

Ücret: Çalışanın işe başlama ücreti ve yapılacak ücret ayarlamaları Yönetim Kurulu tarafından tespit olunur. Ücretlerin tespitinde hazırlanan norm kadrolara bağlı olarak, her yıl değişen şartlara göre uyarlanan ücret skalaları esas alınır.

Ücretler aylık olarak belirlenir ve bir sonraki ayın 5. günü ödenir. Ay içinde başlayan veya ayrılan çalışana kıstelyevm esasına göre ödeme yapılır.

Çalışanın çalışmadığı ulusal bayram, genel tatil ve hafta tatili günlerine ait ücretleri aylık ücretine dahil edildiğinden, bu günler için ayrıca ücret ödenmez.

Yemek: Özel Yunus Emre Hastanesi‘nde çalışanların yemek ihtiyacı bünyemizdeki yemekhaneden karşılanır. Görevleri gereği Özel Yunus Emre Hastanesi‘nde yemek yiyemeyenlere Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği tutarda yemek ücreti ve yemek çeki fatura karşılığı ile ödenir.

Ulaşım: Ulaşım çalışana ait olup, görev itibariyle uygun görülen çalışana Özel Yunus Emre Hastanesi tarafından araç tahsis edilebilir. Araç görev için verilir, kazanılmış hak oluşturmaz ve görev değişikliği durumunda geri alınabilir.

Lojman: İstanbul’da ikamet olanağı bulunmayan hemşirelerimiz ve sağlık personelimiz için ücretsiz lojmanımız bulunmaktadır.

Kıyafet: Özel Yunus Emre Hastanesi personeline; işin özelliğine göre yıl içinde kışlık ve yazlık olmak üzere birer takım iş elbisesi  ve bir çift iş ayakkabısı verilir.

Fazla Çalışma: İşlerin ilgili çalışan tarafından iş saatleri içinde yapılması esastır. İşin mahiyeti, özelliği veya aciliyeti nedeniyle mesai saatleri dışında çalışma yapılması gerektiğinde ilgili Bölüm Yöneticisi ve Müdür’ün talimat veya onayıyla fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma yaptırılabilir.

Sosyal Etkinlikler: Çalışanlarımızı bir araya getirerek motivasyonlarını arttırmaya yönelik sosyal etkinlikler düzenlenmektedir.

Başvuru formu için tıklayın.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*