Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İşçi Alımı İş Başvuru Formu ve İş İlanı

2021 yılı için Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 25 işçi alımı yapacağını duyurdu. İlan detaylarını yazımızda bulabilirsiniz. İlan sonunda bulunan linkten ise iş başvurunuzu yapabilirsiniz.

BAŞVURU ŞARTLARI

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • İŞKUR’da ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen branşlarda istenilen belgelere sahip olmak,
 • Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,
 • Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisaklı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,
 • Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek hastalığı (Fiziksel ve Zihinsel) bulunmamak,
 • Üniversitenin tüm yerleşkelerinde – iç ve dış mekanlarında – vardiyalı sistemde çalışmaya ve görevini yapmaya engel olacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak,
 • Askerlik ile ilişiği olmamak,
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,
 • İlan edilen kadrolara başvurusu sonucu atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecek olup 2 (iki) ay deneme süresi uygulanacaktır.

İlana başvuru yapmak için tıklayınız.

 

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*