Mesleki Yeterlilik Kurumu İş Başvuru Formu ve İş İlanları 2024

myk

Mesleki Yeterlilik Kurumu İş Başvuru Formu

Mesleki Yeterlilik Kurumu İş Başvurusu yaparak Mesleki Yeterlilik Kurumu’nin ailesine katılabilirsiniz. Aynı zamanda Mesleki Yeterlilik Kurumu iş ilanlarına bakabilir dilediğiniz ilana iş başvurusu yapabilirsiniz.

MYK Personelinin Statüsü

5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununun 24. maddesi gereğince Kurum hizmetleri iş mevzuatı hükümlerine göre daimi işçi statüsünde istihdam edilen uzman yardımcısı, uzman ve diğer personel eliyle yürütülür. Kurumdauzmanlığa dayalı yatay bir örgütlenme oluşturulmuş olup, toplam 90 pozisyon bulunmaktadır.

Kurum personelinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinin (1), (4), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlar ile Kurum amaçlarının gerektirdiği nitelikleri taşımaları zorunludur.

Kamu kurum/kuruluşlarında memur, sözleşmeli ya da işçi statüsünde bulunan kişilerin MYK’da yönetici, uzman veya diğer pozisyonlara naklen atanması mümkün değildir.

21 Eylül 2006 tarihli ve 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununun 24 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak yürürlüğe giren Mesleki Yeterlilik Kurumu Uzmanlığı İle Uzman Yardımcılığı Atama, Görev ve Çalışma Yönetmeliği uyarınca Kurumumuzda MYK Uzmanı ve Uzman  Yardımcıları istihdam edilmektedir.

MYK Uzmanları,  ulusal ve uluslararası meslek standartlarını temel alarak, teknik ve meslekî alanlarda ulusal yeterliliklerin esaslarını belirlemek; denetim, ölçme ve değerlendirme, belgelendirme ve sertifikalandırmaya ilişkin faaliyetleri Kurum adına yürüten ve yurtiçi ve yurtdışı toplantılarda Kurumu temsil eden Kariyer Meslek mensuplarıdır.

MYK Personel Alım Süreci

MYK Maliye Bakanlığından aldığı Daimi İşçi Kadrolarına atama yapmak için Türkiye İş Kurumuna talebini iletir, İŞKUR’a başvuruda bulunan adayların listesi Kuruma iletilir. Kurumumuzca adaylardan ilgili belgeler istenir ve açılan kadro şartlarına haiz adaylara belirlenen gün ve tarihte yapılacak sınava katılmaları için tebligat yapılır. Yapılan sınavda başarılı olan adayların ataması yapılır ve istihdam süreci sonlanır.

(Ayrıntılı Bilgi İçin Bknz: Mesleki Yeterlilik Kurumu Uzmanlığı ile Uzman Yardımcılığı Atama, Görev ve Çalışma Yönetmeliği, Mesleki Yeterlilik Kurumu Personel Yönetmeliği)

 

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*