Merkez Bankası Önlisans Mezunu Teknik Personel Alımı İş Başvuru Formu ve İş İlanı

 

Merkez Bankası 2021 yılı için ön lisans mezunları arasından 40 teknik personel alımı yapacağını duyurdu. İlan detayları, başvuru koşulları ve başvuru linkini yazımızda bulabilirsiniz.

Ön Lisans Programları Uygulama Sınavı/ Mülakata Çağrılacak Aday Sayısı
Basım ve Yayım Teknolojileri 60
Elektronik Teknolojisi, Elektronik Haberleşme Teknolojisi, Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi 30
Makine, Mekatronik, Makine Resim ve Konstrüksiyonu 30

İşe Alım Aşamaları

Başvuru Koşulları

 •  01.01.1991 ve daha sonra doğmuş olmak.
 • Askerliğini tamamlamış veya askerlikten muaf olmak. (Erkek adaylar için)
 • Teknisyenlik görevini sürekli olarak yapabilecek beden ve ruh sağlığına sahip olmak. (Başarılı olan adaylardan teknisyen olarak çalışmalarına engel bir rahatsızlıklarının bulunmadığını belirtir Sağlık Kurulu Raporu istenecektir.)
 • Son başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde yapılan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işe alım sınavlarının komisyon mülakatı aşamasında elenmemiş olmak.
 • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına alınacak kişilerde aranan genel şartları sağlamak.
 • 2019 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS Ön Lisans) veya 2021 yılında yapılacak Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS Ön Lisans) en az 50 KPSSP93 puanı almış olmak.
 • Ortaöğretim kurumlarının Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Kimya Teknolojisi, Makine Teknolojisi, Matbaa Teknolojisi ve Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri bölümlerinden mezun olmak ve sonrasında iki yıllık eğitim veren Türkiye veya yurt dışındaki denkliği Yükseköğretim Kurulunca tanınmış yükseköğretim kurumlarının yukarıdaki tabloda yer alan programlarında ön lisans eğitimini tamamlamış olmak.

Kişilik ve Yetkinlik Testleri

 • Uygulama Sınavı öncesinde, adaylara elektronik posta ile gönderilecek kişilik ve yetkinlik testleri uygulanacaktır.

Uygulama Sınavı

 • Başvuru koşullarını taşıyan adaylar yukarıdaki tabloda yer alan gruplardan mezun oldukları bölüme göre bir grup seçerek başvuru yapacaktır.
 • KPSS puanına göre yapılacak sıralama sonucunda seçtikleri gruba göre tabloda belirtilen sayılarda aday uygulama sınavına çağrılacaktır.
 • Uygulama sınavı Ankara’da yapılacak olup adayların meslekleri ile ilgili temel bilgiler ölçülecektir.

Komisyon Mülakatı

 • Başvurular, 27.11.2021 tarihinden 14.12.2021 tarihi saat 17.30’a kadar Bankamız internet sitesi insan kaynakları sayfasından (insankaynaklari.tcmb.gov.tr), aşağıdaki belgeleri yüklemek suretiyle elektronik yolla yapılacaktır. Şahsen veya posta ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.
 • Mülakat puanı 70 puan ve üzerinde olan her aday için 100 tam puan üzerinden verilen uygulama sınavı puanı ile mülakat puanının ortalaması alınarak aday başarı puanı bulunacaktır. Aday başarı puanı sıralamasına göre belirlenen sayıdaki aday başarılı olmuş sayılacaktır.

Başvuru İşlemleri

 • Başvurular, 27.11.2021 tarihinden 14.12.2021 tarihi saat 17.30’a kadar Bankamız internet sitesi insan kaynakları sayfasından (insankaynaklari.tcmb.gov.tr), aşağıdaki belgeleri yüklemek suretiyle elektronik yolla yapılacaktır. Şahsen veya posta ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.
 • Fotoğraf
 • Ortaöğretim mezuniyet belgesi o Ön lisans mezuniyet belgesi o Sınav Sonuç Belgesi (KPSS Ön Lisans) o Askerlik belgesi (Erkek adaylar için)

Bilgilendirme

 • Adaylara yapılacak bilgilendirme ve çağrılar, adayların başvuru sırasında bildirdikleri e-posta adreslerine veya Bankamız internet sitesi insan kaynakları sayfasında (insankaynaklari.tcmb.gov.tr) duyuru yoluyla yapılacak ve kağıt ortamında herhangi bir yazışma yapılmayacaktır.

Merkez Bankasına Alınacak Kişilerde Aranacak Koşullar

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 • Kamu haklarından yasaklı olmamak.
 • Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süre hüküm giymemek ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
 • Alım yapılacak kadronun gerektirdiği görevi devamlı olarak yapmasına engel olmayacak beden ve ruh sağlığına sahip olmak.
 • Başka bir kuruluşa zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmamak, böyle bir yükümlülüğü varsa bunu Bankada çalışarak yerine getirmesi hususunda izin almış ya da bundan doğacak borcu ödemeyi kabul etmiş olmak.

Merkez Bankası’nda Çalışmak…

 1. Merkez Bankasında belirgin, tamamen liyakata dayalı ve adil olarak çizilen kariyer yolunuzda, etkin yetenek ve performans yönetimi sistemi ile yetkinliklerinize göre süreklilik içinde gelişim olanağı bulacaksınız. Mezun olduğunuz programlar dışında da kendinizi geliştirebilecek ve kariyeriniz için en doğru kararları verebilme fırsatını elinizde bulunduracaksınız.
 2. Kurumsal olarak sahip olunan itibar, kişisel imajınız üzerinde oldukça belirleyicidir. Türkiye’nin en köklü ve prestijli kurumlarından biri olan Merkez Bankasında güçlü bir kurumsal kimliğin parçası olacaksınız. Bu kimliğin değeri, yaptığınız işlerin özelliği ve kendinize kattıklarınızla birlikte size büyük bir saygınlık sağlayacaktır.
 3. Merkez Bankasındaki belirli mesai saatleri, ücretli ve ücretsiz izin kullanımına olanak sağlayan bir izin sistemiyle iş-özel yaşamınız arasındaki dengeyi yönetebilmeniz mümkün olacaktır. Bu sayede iş motivasyonunuzu hiçbir zaman kaybetmeyerek çalışma saatlerinizi tam anlamıyla verimli geçirecek ve yaratacağınız faydayı maksimum düzeye çıkarabileceksiniz.
 4. Merkez Bankası tüm imkânlarıyla birlikte çalışanlarına ülkedeki birçok kurumla rekabet edebilir seviyede iyi bir ücret sunmaktadır. Performans odaklı ve adil bir ücret mekanizmasının yanı sıra ekonomik kaygılardan uzak, güvenli bir iş ortamında kapsamlı bir sağlık sigortası ve emeklilik güvencesi gibi yan haklara da sahip olacaksınız.
 5. Eğitim seviyesi yüksek, nitelikli insan kaynağının bir parçası olarak Merkez Bankası kariyerinizde, yeniliğe ve değişime açık, “sürekli öğrenme” odaklı olarak ilerleyeceksiniz. Olağan çalışma rutininizde bile takım arkadaşlarınız ve yöneticilerinizle ortak projelerde yer almak gelişiminizi destekleyecek ve en önemlisi bu gelişim süreklilik kazanarak kariyeriniz boyunca önemli yetkinlik ve beceriler edinmenize olanak sağlayacaktır.
 6. Merkez Bankalı olmakla, Türkiye ekonomisinde stratejik bir role sahip olan güçlü bir kurumun parçası olacaksınız. Doğrudan veya dolaylı olarak ülke ekonomisine yön veren çalışmalarınızın önemi ve toplumun refahı için görev yapıyor olmanın verdiği gururla, yaptığınız işe dair büyük bir tatmin hissedeceksiniz. Hissettiğiniz bu iş tatmini de motivasyonunuza ve işteki performansınıza yansıyacaktır.
 7. Merkez Bankası dünyadaki tüm gelişmeleri yakından takip edip kendilerini, Bankayı ve ülkeyi her zaman daha ileri taşıma bilincinde olan bir insan kaynağına sahip olmayı hedeflemektedir. Çalışanlar yurt içi ve dışı uzun ya da kısa süreli eğitim programlarına ve diğer merkez bankalarıyla işbirliği çalışmalarına katılmaktadır. Ayrıca yurtdışı lisansüstü eğitim düşünüyorsanız, Banka eğitiminiz için sizi maddi yönden destekleyecektir.
 8. Sahip olduğunuz iş güvencesi ile başlayacağınız kariyer yolculuğunuzda, Merkez Bankası size belirsizliklerden uzak, güvenli bir çalışma ortamı sunuyor. Öngörülebilir kariyer yolunuzda gelecek kaygısı olmadan güvenle ilerleme fırsatı bulacak ve çalışma yaşamınızda sürdürdüğünüz istikrar, verimlilik ve motivasyon yönünden başarınıza katkı sağlayacaktır.

İlana başvuru yapmak ve T. C. Merkez Bankası ailesine katılmak için tıklayınız.

 

 

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*