İntema İş Başvuru Formu ve İş İlanları 2024

intema

İntema İş Başvuru Formu

İnsan Kaynakları Uygulamaları

Eczacıbaşı Değerlerine paralel olarak İnsan Kaynaklarıyla ilgili bütün çalışmalar ve geliştirilen sistemler; Kalite, Müşteri Tatmini, Çalışanların Tatmini, Verimlilik, Yaratıcılık ve Yenilikçilik, Katılımcı Yönetim,Takım Çalışması, Esneklik ve Açık İletişim üzerinde odaklanır.

Seçme ve Yerleştirme

Seçme ve Yerleştirmede ana ilke, hiçbir ayırım yapmadan işin gerektirdiği yetkinliklere (bilgi, beceri, davranış) sahip ve kurum kültürüne uyum sağlayabilecek kişilere, eşit fırsat vermek ve ilerleme olanağı sağlamaktır.

Eleman gereksinimi çerçevesinde adaylar iş profilinin gerektirdiği genel nitelikler ve yetkinliklere göre değerlendirilmektedir. Adaylara başvurdukları göreve uygun olarak, ön görüşmeden önce ya da sonra yetkinlik testleri; aday seçiminin son aşamasında kişilik envanteri ve iş simülasyonları uygulanmaktadır. Ancak bu testler tek bir seçme kriteri olarak değerlendirilmemekte, esas olarak yapılan iş görüşmelerine yardımcı olacak bir araç olarak kullanılmaktadır.

Başvurular İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne yapılmaktadır. Bütün başvurulara olumlu ya da olumsuz yazılı yanıt verilmektedir.

Staj

Staj da amaç Üniversite, Yüksekokul, Teknik Lise, Endüstri Meslek Lisesi vb. öğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerden en yetkin ve başarılı olanlarına staj olanağı vermek, staj süresince öğrencilerin performanslarını izlemek ve üstün performans gösteren öğrencileri öğrenimleri sonunda İntema’ya kazandırmaktır. Staj başvuruları; Üniversite veya yüksekokul öğrencileri için Şubat-Mart aylarında, lise öğrencileri içinse Haziran-Temmuz aylarında form doldurarak yapılabilmektedir.

Başvuru için tıklayın.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*