İnönü Üniversitesi Sözleşmeli Sağlık Personeli Alım İlanı ve İş Başvuru Formu

İnönü Üniversitesi 94 sözleşmeli sağlık personeli alacağını resmi gazetedeki yayını duyurdu!

28 Haziran 2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına  İlişkin  Esaslar  ile  ek  ve  değişikliklerine  tabi  657  sayılı  Devlet  Memurları Kanununun  4.  maddesinin  (B)  fıkrasına  göre  sözleşmeli  personel  istihdam  edilecektir.  İlanda belirtilen şartları sağlayan adaylar 2020 KPSS (B) gurubu puan sıralaması esas alınmak kaydıyla yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın alınacaktır.

ADAYLARDA ARANAN DİĞER KOŞULLAR
1. 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
3. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak veya tecilli olmak.
4. 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla ilan edilen sözleşmeli personel pozisyonuna ilişkin yataklı tedavi kurumlarında 24 saat esasına dayalı çalışmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak. (Bu durum memuriyete girişte tam teşekküllü hastanelerden alınacak raporla tespit olunur.)
5. Başvuracak adaylardan 657 sayılı  Devlet  Memurları Kanununun 4/B maddesine göre kamu  kurumlarında  istihdam  edilenlerin,  “Bu  şekilde  istihdam  edilenler,  hizmet  sözleşmesi esaslarına   aykırı   hareket   etmesi   nedeniyle   kurumlarınca   sözleşmelerinin   feshedilmesi   veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı  feshetmeleri  halinde,  fesih  tarihinden  itibaren  bir  yıl  geçmedikçe  kurumların  sözleşmeli personel  pozisyonlarında  istihdam  edilemezler”  hükmü  gereğince  bu  maddeye  aykırı  durumu tespit edilenler hakkında işlem yürütülmeyecektir.

BAŞVURU ZAMANI
İlan Tarihi                     : 18/05/2021
Başvuru Bitiş Tarihi     : 01/06/2021

BAŞVURU ŞEKLİ
Başvurular  şahsen  yapılacak  olup,  başvuru  için  istenilen  belgelerin,  İnönü  Üniversitesi Rektörlüğü  Personel  Daire  Başkanlığı  İdari  Personel  Bürosuna  son  başvuru  tarihi  mesai  saati bitimine   kadar   teslim   edilmesi   gerekmektedir.   (Covid   salgın   hastalığının   dikkate   alınarak başvurularda yığılmanın olmaması adına son günün beklenmemesi.)

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:
1. Başvuru Dilekçesi
2.  e-Devlet  üzerinden  alınan  mezun  belgesi  çıktısı  (Sorgulama  kodu  üzerinde  silinti  ve kazıntı olmayacaktır)
3. Nüfus cüzdanı fotokopisi
4. KPSS Sonuç Belgesi (Sorgulama kodu üzerinde silinti ve kazıntı olmayacaktır)
5. Dil Sınavı Sonuç Belgesi
6. Tecrübeyi gösteren belge (SGK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı dökümü ile İlgili Makama Belgesi)

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
Yerleştirme    sonuçları    en    geç    14.06.2021    tarihinde    www.inonu.edu.tr    adresinde açıklanacaktır. Sonuçların açıklanması tebligat mahiyetinde olacaktır.

Personel nitelik ve özellikleri için tıklayınız.

 

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*