Gelir İdaresi Başkanlığı Bilişim Uzmanı Alım İlanı 2024

Gelir İdaresi Başkanlığı Sınav ile 58 Bilişim ve Yazılım Uzmanı Alacağını Duyurdu.

Yapılan Yazılı Açıklama da Alımı Yapılacak Pozisyon Detaylarını Yazımızın İçerisinde Detaylı bir Şekilde Görebilirsiniz.

I- SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER
Başkanlığımız merkez teşkilatında 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığı ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun 29’uncu maddesinin 7’nci fıkrası ve Gelir İdaresi Başkanlığı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Usul ve Esaslar gereğince, yapılacak sözlü sınav esas alınmak suretiyle, aşağıda belirtilen pozisyonlarda toplam 58 (elli sekiz) sözleşmeli personel alınacaktır.

* 657 Sayılı Kanunun 4/B maddesine göre çalıştırılanlar için uygulanan sözleşme ücreti tavanıdır. Başkanlığımız, bu tavan ücretlerinin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

II – SINAV TARİHİ VE YERİ
– Sözlü sınav 24 Mayıs – 04 Haziran 2021 tarihleri arasında Ankara’da yapılacaktır.
– Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile söz konusu adayların nerede sınava gireceklerine ilişkin listeler, sözlü sınav tarihinden en az 10 gün önce Başkanlığımız internet sitesinde (http://www.gib.gov.tr) ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

III – SINAV BAŞVURU ŞARTLARI
Sözlü sınava başvuracak adaylarda son başvuru tarihi itibarıyla aşağıdaki genel ve özel şartlar aranır.
Genel Şartlar
– 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,
– Yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde eğitim veren fakülte veya bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
– Süresi içinde başvuru yapmış olmak

Özel Şartlar
– Yazılım Koordinatörü pozisyonu için;

 Yazılım tasarımı ve geliştirilmesi konularında, 20.000 (yirmi bin) ve üzerinde bilgisayar kullanıcısı olan Kamu Kurumu veya en az 3.000 (üç bin) iç veya 5.000 (beş bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektörde, yazılım projelerinin gerçekleştirilmesi ve yönetimi konusunda en az 5 (beş) yıllık tecrübeye sahip olmak ve bu ölçekteki bir bilgi teknolojileri biriminde kurum çalışanı veya danışman personel olarak en az 5 (beş) yıl çalıştığını belgelemek,
 Visio, Enterprise Architect, Rational Rose, Draw.io gibi yazılım araçlarından biri ile yazılım modelleme (UML) konusunda tecrübe sahibi olmak,
 ITIL konusunda tecrübe sahibi olmak,
 TFS ve/veya JIRA, Redmine vb. araçlar üzerinde tecrübe sahibi olmak,
 Agile veya SCRUM yönetim metodolojileri konusunda tecrübe ve/veya sertifika sahibi olmak,
 Yazılım test teknikleri (unit test, ui test vb.) ve metodolojileri konusunda tecrübe sahibi olmak,
 Vergi uygulamaları, Finans, Muhasebe ve e-Belge (e-Fatura, e-İrsaliye, e-Defter vb.) yazılım alanlarından en az birinde tecrübeye sahip olmak.

– Kıdemli Yazılımcı pozisyonu için;
 Yazılım tasarımı ve geliştirilmesi konularında, 20.000 (yirmi bin) ve üzerinde bilgisayar kullanıcısı olan Kamu Kurumu veya en az 3.000 (üç bin) iç veya 5.000 (beş bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektörde, yazılım projelerinin gerçekleştirilmesi ve yönetimi konusunda en az 5 (beş) yıllık tecrübeye sahip olmak ve bu ölçekteki bir bilgi teknolojileri biriminde kurum çalışanı veya danışman personel olarak en az 5 (beş) yıl çalıştığını belgelemek,
 Yazılım gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarımı ve geliştirilmesinde tecrübe sahibi olmak,
 İyi derecede JAVA bilgisine sahip olmak, tercihen PostgreSQL, Sybase vb. kurumsal veri tabanı sistemlerinde tecrübe sahibi olmak,
 Kurumsal uygulama yaşam döngüsüne hakim ve uygulama geliştirme tecrübesine sahip olmak,
 Yazılım test teknikleri ve metodolojileri konusunda tecrübe sahibi olmak,
 Sürekli Entegrasyon/Sürekli Dağıtım (Devops) konularında tecrübe sahibi olmak,
 Vergi uygulamaları, Finans, Muhasebe ve e-Belge (e-Fatura, e-İrsaliye, e-Defter vb.) yazılım alanlarından en az birinde tecrübeye sahip olmak,
 Geniş ölçekli çok katmanlı (web tabanlı) uygulama geliştirme, Web Servisleri (SOAP, REST) teknolojilerin kullanımı ve yazımı konularında tecrübe sahibi olmak, servis yönetim araçlarından en az birini kullanmış olmak,
 TFS ve/veya JIRA, Redmine vb. araçlar konusunda tecrübe sahibi olmak,
 Versiyonlama araçları (GIT, TFS) konusunda tecrübe sahibi olmak,
 İyi derecede Spring altyapı tecrübesine sahip olmak,
 CI/CD konularına ve ilgili teknolojilerine hakim olmak,
 Web tabanlı (çok katmanlı) uygulama geliştirme konusunda, XML, HTML, Javascript konularında tecrübeye sahip olmak,
 J2EE platformuna hâkim ve tecrübeye sahip olmak,
 Object Oriented ve Service Oriented konularına hakim ve tecrübeye sahip olmak,
 İlişkisel veri tabanlarında ve “SP, Function, Triger, Transaction” konularında tecrübeye sahip olmak.

– Uzman Yazılımcı pozisyonu için;
 Yazılım tasarımı ve geliştirilmesi konularında, 20.000 (yirmi bin) ve üzerinde bilgisayar kullanıcısı olan Kamu Kurumu veya en az 3.000 (üç bin) iç veya 5.000 (beş bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektörde, yazılım projelerinin gerçekleştirilmesi ve yönetimi konusunda en az 3 (üç) yıllık tecrübeye sahip olmak ve bu ölçekteki bir bilgi teknolojileri biriminde kurum çalışanı veya danışman personel olarak en az 3 (üç) yıl çalıştığını belgelemek,
 Yazılım gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım ve geliştirilmesinde tecrübe sahibi olmak,
 Tercihen, PostgreSQL, Sybase vb. kurumsal veri tabanı sistemlerinde en az 3 (üç) yıllık tecrübe sahibi olmak,
 Kurumsal uygulama yaşam döngüsüne hâkim ve uygulama geliştirme tecrübesine sahip olmak,
 Yazılım test teknikleri ve metodolojileri konusunda tecrübeli olmak,
 Sürekli Entegrasyon/Sürekli Dağıtım (Devops) konularında tecrübe sahibi olmak,
 Visio, Enterprise Architect, Rational Rose, Draw.io gibi yazılım araçlarından biri ile iş süreç modelleme konusunda tecrübe sahibi olmak,
 Geniş ölçekli çok katmanlı (web tabanlı) uygulama geliştirme, Web Servisleri (SOAP, REST) teknolojilerin kullanımı ve yazımı konularında tecrübe sahibi olmak, servis yönetim araçlarından en az birini kullanmış olmak,
 Vergi uygulamaları, Finans, Muhasebe ve e-Belge (e-Fatura, e-İrsaliye, e-Defter vb.) yazılım alanlarından en az birinde tecrübeye sahip olmak,
 Versiyonlama araçları (GIT, TFS) konusunda tecrübe sahibi olmak,
 İyi derecede JAVA bilgisi ve bu kapsamda tecrübe sahibi olmak,
 İyi derecede Spring altyapı bilgisi ve bu kapsamda tecrübe sahibi olmak,
 Web tabanlı (çok katmanlı) uygulama geliştirme konusunda, XML, HTML, Javascript konularında deneyimli olmak,
 J2EE platformuna hakim ve bu kapsamda tecrübe sahibi olmak,
 Object Oriented ve Service Oriented konularına hakim ve tecrübe sahibi olmak,
 İlişkisel veri tabanı yönetim tecrübesi olan ve “SP, Function, Triger, Transaction” konularında tecrübeye sahip olmak.

– Yazılımcı Kademe 1 pozisyonu için;
 Yazılım tasarımı ve geliştirilmesi konularında, 20.000 (yirmi bin) ve üzerinde bilgisayar kullanıcısı olan Kamu Kurumu veya en az 3.000 (üç bin) iç veya 5.000 (beş bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektörde, yazılım projelerinin gerçekleştirilmesi ve yönetimi konusunda en az 1 (bir) yıllık tecrübeye sahip olmak ve bu ölçekteki bir bilgi teknolojileri biriminde kurum çalışanı veya danışman personel olarak en az 1 (bir) yıl çalıştığını belgelemek,
 Yazılım gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım ve geliştirilmesinde tecrübe sahibi olmak,
 Tercihen, PostgreSQL, Sybase vb. kurumsal veri tabanı sistemlerinde en az 1 (bir) yıllık tecrübe sahibi olmak,
 Kurumsal uygulama yaşam döngüsüne hâkim ve uygulama geliştirme tecrübesine sahip olmak,
 Yazılım test teknikleri ve metodolojileri konusunda tecrübeli olmak,
 Sürekli Entegrasyon/Sürekli Dağıtım (Devops) konularında tecrübe sahibi olmak,
 Visio, Enterprise Architect, Rational Rose, Draw.io gibi yazılım araçlarından biri ile iş süreç modelleme konusunda tecrübe sahibi olmak,
 Geniş ölçekli çok katmanlı (web tabanlı) uygulama geliştirme, Web Servisleri (SOAP, REST) teknolojilerin kullanımı ve yazımı konularında tecrübe sahibi olmak, servis yönetim araçlarından en az birini kullanmış olmak,
 Vergi uygulamaları, Finans, Muhasebe ve e-Belge (e-Fatura, e-İrsaliye, e-Defter vb.) yazılım alanlarından en az birinde tecrübeye sahip olmak,
 Versiyonlama araçları (GIT, TFS) konusunda tecrübe sahibi olmak,
 İyi derecede JAVA bilgisi ve bu kapsamda tecrübe sahibi olmak,
 İyi derecede Spring altyapı bilgisi ve bu kapsamda tecrübe sahibi olmak,
 Web tabanlı (çok katmanlı) uygulama geliştirme konusunda, XML, HTML, Javascript konularında deneyimli olmak,
 J2EE platformuna hakim ve bu kapsamda tecrübe sahibi olmak,
 Object Oriented ve Service Oriented konularına hakim ve tecrübe sahibi olmak,
 İlişkisel veri tabanı yönetim tecrübesi olan ve “SP, Function, Triger, Transaction” konularında tecrübeye sahip olmak.

– Yazılımcı Kademe 2 pozisyonu için;
 Yazılım tasarımı ve geliştirilmesi konularında, 20.000 (yirmi bin) ve üzerinde bilgisayar kullanıcısı olan Kamu Kurumu veya en az 3.000 (üç bin) iç veya 5.000 (beş bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektörde, yazılım projelerinin gerçekleştirilmesi ve yönetimi konusunda en az 2 (iki) yıllık tecrübeye sahip olmak ve bu ölçekteki bir bilgi  teknolojileri biriminde kurum çalışanı veya danışman personel olarak en az 2 (iki) yıl çalıştığını belgelemek,
 Yazılım gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım ve geliştirilmesinde tecrübe sahibi olmak,
 Tercihen, PostgreSQL, Sybase vb. kurumsal veri tabanı sistemlerinde en az 2 (iki) yıllık tecrübe sahibi olmak,
 Kurumsal uygulama yaşam döngüsüne hâkim ve uygulama geliştirme tecrübesine sahip olmak,
 Yazılım test teknikleri ve metodolojileri konusunda tecrübeli olmak,
 Sürekli Entegrasyon/Sürekli Dağıtım (Devops) konularında tecrübe sahibi olmak,
 Visio, Enterprise Architect, Rational Rose, Draw.io gibi yazılım araçlarından biri ile iş süreç modelleme konusunda tecrübe sahibi olmak,
 Geniş ölçekli çok katmanlı (web tabanlı) uygulama geliştirme, Web Servisleri (SOAP, REST) teknolojilerin kullanımı ve yazımı konularında tecrübe sahibi olmak, servis yönetim araçlarından en az birini kullanmış olmak,
 Vergi uygulamaları, Finans, Muhasebe ve e-Belge (e-Fatura, e-İrsaliye, e-Defter vb.) yazılım alanlarından en az birinde tecrübeye sahip olmak,
 Versiyonlama araçları (GIT, TFS) konusunda tecrübe sahibi olmak,
 İyi derecede JAVA bilgisi ve bu kapsamda tecrübe sahibi olmak,
 İyi derecede Spring altyapı bilgisi ve bu kapsamda tecrübe sahibi olmak,
 Web tabanlı (çok katmanlı) uygulama geliştirme konusunda, XML, HTML, Javascript konularında deneyimli olmak,
 J2EE platformuna hakim ve bu kapsamda tecrübe sahibi olmak,
 Object Oriented ve Service Oriented konularına hakim ve tecrübe sahibi olmak,
 İlişkisel veri tabanı yönetim tecrübesi olan ve “SP, Function, Triger, Transaction” konularında tecrübeye sahip olmak.

– Kıdemli Bilişim Ağları Mimarı pozisyonu için;
 Tercihen aşağıdaki Sertifika/Belgelerden en az üç tanesine sahip olmak,

 Cisco Certified Network Professional CCNP
 Cisco Certified Security Professional CCSP
 Cisco Certified Network Associate CCNA
 Cisco Certified Design Associate CCDA
 Cisco Firewall Specialist CFS
 Cisco Information Security Specialist CINSS
 Cisco IPS Specialist CSIPSS
 Cisco IOS Security Specialist
 Checkpoint CCSE
 Checkpoint CCSA

 En az 10 (on) yıl veri merkezi/bilgi işlem birimlerinde çalışmış ve en az 5 (beş) yılı omurga ve kenar ağ anahtarı, firewall, IPS/IDS, içerik filtreleme, yük dengeleyici, merkezi kablosuz ağ kontrol cihazı benzeri ağ ve güvenlik ürünlerinin kullanıldığı ve en az 20.000 (yirmi bin) kullanıcılı bir Veri Merkezi/Bilgi İşlem Merkezinde ağ uzmanı veya ağ yöneticisi olarak çalışmış olmak,
 Kurumsal ağ ve bu ağ kapsamında hizmet veren sunucu sistemlerine yönelik siber tehditlerin pro-aktif olarak tespit edilmesi ve bunların etkilerinin en aza indirilmesi için gerek ağ gerek sunucu sistemleri seviyesinde hizmet verecek olan tüm yazılım/donanım çözümlerinin (FW, IPS, IDS vb.) kurulum, yapılandırma, izleme, yönetim, başarım artırma ve sorun çözümlemelerini gerçekleştirmiş olmak,
 Kurumsal ağlarda paket analizi, penetrasyon testi, olay işleme ve kötü amaçlı yazılım ayıklama işlemlerini gerçekleştirmiş olmak,
 Kurumsal bilgi sistemlerinin güvenliğine yönelik olarak kurum içerisinde kullanılan politikaların belirlenmesinde ve uygulanmasında çalışmış olmak,
 Bilişim ağ mimarileri tasarımı, planlaması ve entegrasyonu konularında tecrübe sahibi olmak,
 Yerel Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), Dinamik Yönlendirme Protokolleri, TCP/IP teknolojileri konusunda tecrübe sahibi olmak,
 Yerel Alan Anahtarlama Cihazları (Switches), Yönlendiriciler (Routers), Firewall donanımları hakkında kurulum ve yönetim tecrübelerine sahibi olmak,
 Ağ saldırıları ve alınacak önlemler konusunda tecrübe sahibi olmak,
 IPS (Saldırı tespit ve önleme sistemi) kurulum, konfigürasyon ve yönetimi konularında tecrübe sahibi olmak,
 Access Control List (ACL), Spanning Tree, VLAN, 802.1.x benzeri ağ güvenliği konularında ileri düzeyde tecrübe sahibi olmak,
 Web Application Firewall (WAF) konusunda deneyim ve OWASP metodolojileri hakkında tecrübe sahibi olmak,
 IPSEC ve SSL vpn çözümleri konusunda tasarım, iş sürekliliği ve sorun giderme tecrübesine sahip olmak,
 Network Monitoring araçlarının kurulumu ve yönetimi konularında tecrübeye sahip olmak,
 Network standartlarının ve topolojilerinin dokümantasyonu ve ihtiyaçların belirlenmesi konularında yeterli tecrübeye sahip olmak.

– Bilişim Ağları Yöneticisi pozisyonu için;
 Tercihen aşağıdaki Sertifika/Belgelerden en az üç tanesine sahip olmak,

 Routing Protocols Overview, MPLS,OSPF, BGP
 TCP/ IP Protokol, TCP/ IP Internetworking (Lan & Wan)
 QOS (IP Quality Of Service)
 STH – STM Switching
 ICRC (Interconnecting Cisco Network Devices)
 CCNA, CCNP
 Beyaz Şapkalı Hacker (C.E.H)
 Microsoft Windows Server Networking

 En az 6 (altı) yıl veri merkezi/bilgi işlem birimlerinde çalışmış ve en az 2 (iki) yılı omurga ve kenar ağ anahtarı, firewall, IPS/IDS, içerik filtreleme, yük dengeleyici, merkezi kablosuz ağ kontrol cihazı benzeri ağ ve güvenlik ürünlerinin kullanıldığı ve en az 20.000 (yirmi bin) kullanıcılı bir Veri Merkezi/Bilgi İşlem Merkezinde ağ uzmanı veya ağ yöneticisi olarak çalışmış olmak,
 Ağ mimarileri tasarımı, planlaması ve entegrasyonu konularında tecrübe sahibi olmak,
 Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (wireshark, tcpdump, netcat gibi) yazılımlar konusunda tecrübe sahibi olmak,
 Geniş Alan Ağ (WAN), Yerel Alan Ağ (LAN), TCP/IP, IPV4 -IPV6, Kablosuz Yerel Alan Ağı (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), SSL, Dinamik Yönlendirme Protokolleri, IEEE 802.1x ağ teknolojileri konusunda tecrübe sahibi olmak,
 Kurumsal Veri Merkezi ağ alt yapıları hakkında tecrübe sahibi olmak,
 Bilişim ağları tasarımı konusunda tecrübe sahip olmak,
 Routing, switching ve wireless yapılandırma ve yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,
 Bilişim ağları izleme ve raporlama konularında tecrübe sahip olmak,
 RADIUS, NAC, 802.1x ağ güvenliği konularında tecrübeye sahip olmak,
 Ağ anahtarları (Switch), güvenlik duvarları (firewall), yük dengeleme (load balancer) gibi ağ bileşenlerinin kurulum, planlama ve idamesi konularında tecrübe sahibi olmak,
 Firewall, Web Uygulama Güvenlik Duvarı, Yük Dengeleme cihazları yönetiminde tecrübe sahibi olmak.

– Bilişim Ağları ve Siber Güvenlik Uzmanı pozisyonu için;
 Tercihen aşağıdaki Sertifika/Belgelerden en az üçüne sahip olmak,

 CCNA, CCNP
 Beyaz Şapkalı Hacker (C.E.H)
 İleri Seviye Bulut Network Mimarisi
 İleri Seviye Bulut Güvenliği Checkpoint CCSA
 CMMI High Maturity
 Checkpoint Security Administrator
 ISO 27001:2005 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
 SOME Eğitimi
 URL Erişim Denetim Sistemleri
 Sanallaştırma Platformları Güvenlik Sistemleri

 En az 6 (altı) yıl veri merkezi/bilgi işlem birimlerinde çalışmış ve tercihen en az 2 (iki) yılı omurga ve kenar ağ anahtarı, firewall, IPS/IDS, içerik filtreleme, yük dengeleyici, merkezi kablosuz ağ kontrol cihazı benzeri ağ ve güvenlik ürünlerinin kullanıldığı ve en az 20.000 (yirmi bin) kullanıcılı bir Veri Merkezi/Bilgi İşlem Merkezinde ağ/bilgi güvenliği uzmanı veya ağ yöneticisi olarak çalışmış olmak,
 Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (wireshark, tcpdump, netcat gibi) yazılımlardan en az biri konusunda tecrübe sahibi olmak,
 Yerel Alan Ağ (LAN), TCP/IP, IPV4 -IPV6, Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), SSL, IEEE 802.1x ağ teknolojileri konusunda tecrübe sahibi olmak,
 Kurumsal Veri Merkezi ağ alt yapıları hakkında genel tecrübe sahibi olmak,
 Bilişim ağları izleme ve raporlama konularında tecrübeye sahip olmak,
 Güvenlik duvarları (firewall), URL filtreleme, veri kaybı önleme sistemi (DLP) gibi ağ bileşenlerinin kurulum, planlama ve yönetimi konularında tecrübe sahibi olmak.

– Kıdemli Bilişim Sistemleri Mimarı pozisyonu için;
 Tercihen aşağıdaki Sertifika/Belgelerden en az üçüne sahip olmak,

 Certified Sparc Enterprise Support Engineer
 Sun Certified System Admninistrator for Solaris
 Microsoft Certified IT Professional (MCITP)
 Sparc Enterprise Entry Level and Midrange Server Field Support Consultant
 Sparc Enterprise Entry Level and Midrange Servers Installation (IDO) Specialist
 Field Delivery Support Specialist for SPARC Enterprise Mid-High Level Server
 Sun Chip Multithreading (CMT) Servers Support Specialist
 Sparc Enterprise High-End M-series servers Installation (IDO) Specialist
 SPARC T-Series Servers Installation (IDO) Specialist
 Solution Design Architect Cross Functional Services
 Solution Design Architect End User Services
 Açık Kaynak Kodlu İşletim Sistemi (Linux) yönetim eğitimi

 20.000 (yirmi bin) ve üzerinde bilgisayar kullanıcısının hizmet aldığı Microsoft altyapısı veya RISC mimarisinde sistem yöneticisi olarak en az 10 (on) yıl çalışmış olmak,
 Tercihen, En az 1000 (bin) fiziki disk ve üzeri SAN sistemlerinin kurulum ve yönetiminde çalışmış olmak,
 Tercihen, veri depolama ve yedekleme ve replikasyon sistemlerinde tecrübe sahibi olmak,
 Tercihen, Linux işletim sistemleri kurulum, sorun giderme, yönetimi ve eğitimi konularında uzmanlığı olmak,
 Fiziksel ve sanal sunucu kümelerinin yapılandırma ve yönetimi konusunda tecrübeye sahip olmak,
 Tercihen, Linux, Oracle VM Sparc mimarilerindeki fiziksel ve sanal sunucu ortamlarında sorun çözme, performans artırımı, güvenlik ve log inceleme konularında tecrübeye sahip olmak,
 Tercihen, Sun CMT sunucuları, Sparc kurumsal sunucuları ve Solaris işletim sistemlerinin kurulumu, bakımı ve sorun giderme alanlarında tecrübe sahibi olmak,
 Tercihen, Microsoft Server, Microsoft Exchange Server, Active Directory, DNS, DHCP, NPS, WSUS, File Server ürünleri konularına hakim olmak, kurulum, konfigürasyon ve sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak,
 Tercihen, Microsoft VB ve Powershell Scripting konusunda tecrübe sahibi olmak.

– Kıdemli Bilişim Sistemleri Yöneticisi pozisyonu için;
 Tercihen aşağıdaki Sertifika/Belgelerden en az üçüne sahip olmak,

 Microsoft Certified IT Professional (MCITP)
 MCP – Microsoft Certified Proffessional
 The Linux Foundation LFS520 Openstack Cloud Architecture & Deployment
 Red Hat Delivery Specialist – Cloud Automation
 Red Hat Delivery Specialist – Red Hat Ceph Storage
 Oracle WebLogic Server Administration Essentials
 Linux Foundation LFS520 Openstack Cloud Architecture and Deployment
 ITIL V3 Foundation
 TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Eğitimi

 20.000 (yirmi bin) ve üzerinde bilgisayar kullanıcısının hizmet aldığı Microsoft altyapısı veya RISC mimarisinde sistem yöneticisi olarak en az 10 (on) yıl çalışmış olmak,
 RISC/CISC mimarisinde çalışan sistemleri olan ve istihdam edileceği Bilgi işlem/Veri Merkezine benzer yapıda sistem yöneticisi olarak en az 10 (on) yıl çalışmış olmak,
 Veri depolama ve yedekleme ve replikasyon sistemlerinde tecrübe sahibi olmak,
 Linux işletim sistemleri kurulum, sorun giderme, yönetimi ve eğitimi konularında tecrübe sahibi olmak,
 Fiziksel ve sanal sunucu kümelerinin yapılandırma ve yönetimi konusunda tecrübeye sahip olmak,
 Linux, Oracle VM Sparc mimarilerindeki fiziksel ve sanal sunucu ortamlarında sorun çözme, performans artırımı, güvenlik ve log inceleme konularında tecrübeye sahip olmak,
 Solaris işletim sistemlerinin kurulumu, bakımı ve sorun giderme alanlarında tecrübe sahibi olmak.

– Bilişim Sistemleri Uzmanı pozisyonu için;
 Tercihen aşağıdaki Sertifika/Belgelerden en az üç tanesine sahip olmak,

 Microsoft Certified IT Professional (MCITP)
 MCTS – Microsoft Certified Technology Specialist
 MCP – Microsoft Certified Professional
 MCSE – Microsoft Certified Solutions Expert
 WMware Vsphere Install, configure, Manage
 WMware Vsphere Optimize& Scale
 Linux İleri Sistem Yönetimi ve Sunucu Yapılandırma
 Oracle Solaris System Administration
 Cisco Certified Network Professional (CCNP)
 Cisco Certified Network Associate (CCNA)

 20.000 (yirmi bin) ve üzerinde bilgisayar kullanıcısının hizmet aldığı Microsoft altyapısı veya RISC mimarisinde sistem yöneticisi olarak en az 10 (on) yıl çalışmış olmak,
 Vmware vCenter, ESX Host, sanal dağıtık ağ anahtarları ve Hyper-V Cluster kurulum, yönetim ve sorun çözümünde deneyim sahibi olmak,
 Microsoft Server, Microsoft Exchange Server, Active Directory, DNS, DHCP, NPS, WSUS, File Server ürünleri konularına hakim olmak, kurulum, konfigürasyon ve sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak,
 Windows Server ve Client makinalarının lisanslanma ve dağıtımı konusunda tecrübe sahibi olmak,
 Tercihen, VB, WMI, Powershell Scripting konusunda tecrübe sahibi olmak,
 İş sürekliliği ve olağanüstü durum merkezi sistemleri kurulum ve idamesinde görev almış olmak,
 Tercihen, depolama ve yedekleme ve replikasyon sistemlerinde tecrübe sahibi olmak,
 Linux/VMware-Esx İşletim sistemi hakkında tecrübe sahibi olmak,
 Veri Merkezi, Sistem odası kurulması ve yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,
 Microsoft Windows Sunucularında bakım izleme ve yapılandırma konularında tecrübe sahibi olmak,
 Fiziksel ve sanal sunucu cluster yapılandırma ve yönetimi konusunda tecrübeye sahip olmak,
 Tercihen, Linux/VMware-Esx fiziksel ve sanal sunucu ortamlarında sorun çözme, performans artırımı, güvenlik, log inceleme konularında tecrübeye sahip olmak,
 Veri depolama ve yedekleme ve replikasyon sistemlerinde tecrübe sahibi olmak,
 Tercihen, Linux işletim sistemleri kurulum, sorun giderme, yönetimi konularında uzmanlığı olmak.

Bilişim Sistemleri Programcısı pozisyonu için;
 20.000 (yirmi bin) ve üzerinde bilgisayar kullanıcısının hizmet aldığı Microsoft altyapısı veya RISC mimarisinde sistem yöneticisi/operatörü olarak en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak,
 Microsoft işletim sistemleri, Microsoft ağları, Active Directory/LDAP, DNS, DHCP servisleri ve ilgili ürünlerin destek, sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak,
 Microsoft Windows kullanıcı işletim sistemlerinde yapılandırma ve sorun çözümü konusunda tecrübe sahibi olmak,
 Tercihen Linux kullanıcı işletim sistemlerinde yapılandırma ve sorun çözümü konusunda tecrübe sahibi olmak,
 Tercihen, Microsoft VB ve Powershell Scripting konusunda tecrübe sahibi olmak,
 Tercihen, Güvenlik Duvarı/IPS/IDS/i teknolojileri konusunda tecrübe sahibi olmak,
 Tercihen, depolama ve yedekleme sistemlerinde tecrübe sahibi olmak,
 Tercihen, fiziksel ve sanal sunucu cluster yapılandırma ve yönetimi konusunda tecrübeye sahip olmak.

– Bilişim Teknik Destek Uzmanı pozisyonu için;
 En az 1.000 (bin) kullanıcılı bilgi işlem/veri merkezlerinde son kullanıcı olaylarına müdahale edecek düzeyde kişisel bilgisayar kurulum, sorun giderme alanlarında en az 2 (iki) yıl çalışmış olmak,
 Tercihen MCSE – Microsoft Certified Solutions Expert belgesine sahip olmak,
 Tercihen Microsoft Office, Windows son kullanıcı sistemleri ve/veya Linux gibi açık kaynak kodlu işletim sistemlerinde kurulum, konfigürasyon ve sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak,
 Temel bilişim ağ altyapıları, altyapı ve bilgisayar ağı kablolaması, tercihen ağ cihazları, TCP/IP, DHCP, DNS servislerinde tecrübe sahibi olmak.

– Uzman Veri Tabanı Yöneticisi pozisyonu için;
 20.000 (yirmi bin) ve üzerinde bilgisayar kullanıcısı olan yazılım projelerinin bilgi işlem birimlerinde (kamu veya özel sektör), kurum çalışanı veya bu kurumlarda danışmanlık yapan veri tabanı uzmanı olarak en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak,
 PostgreSQL veya Sybase Database vb. kurumsal veri tabanı yönetimi konusunda en az 5 (beş) yıllık tecrübe sahibi olmak,
 Veri tabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu/normalizasyonu hakkında ileri düzey tecrübe sahibi olmak,
 Veri güvenliği bilgisine sahip olmak, veri güvenliği konularında politikalar oluşturmak, izlemek,
 Veri tabanı yedekleme politikaları oluşturma, yedekleme teknolojilerini kullanarak yedekleme prosedürleri oluşturma, işletme, izleme, mevcut yedekleri doğrulama ve gerektiğinde yedekten geri dönme konularında tecrübe sahibi olmak,
 Database Mirroring, Always On, Failover Cluster, OLAP mimarisinde tecrübe sahibi olmak,
 Büyük ölçekli Veri Merkezleri arasında (DC switchover) Felaketten Kurtarma Testleri konusunda bilgi sahibi olmak,
 İş süreçlerinin modellenmesi ve analizi için ihtiyaç duyulan şablonlar, formlar ve prosedürler hakkında tecrübe sahibi olmak,
 Vergi uygulamaları, Finans, Muhasebe ve e-Belge (e-Fatura, e-İrsaliye, e-Defter vb.) yazılım alanlarından en az birinde tecrübeye sahip olmak,
 Veri Kalitesi (Data Quality), Veri Temizliği (Data Cleansing), Veri Zenginleştirme (Data Enrichment) konularında tecrübe sahibi olmak,
 İş zekası çözümleri raporlama ve veri görselleştirme ürünleri hakkında tecrübe sahibi olmak,
 Veri ambarı modelleme ve tasarımı konusunda tecrübeli olmak,
 Daha önce en az bir kurumsal iş zekası/veri ambarı çözümü geliştirme projesinde görev almış olmak,
 Proje geliştirme döngüsüne hakim olmak.

– Veri Tabanı Yöneticisi pozisyonu için;
 20.000 (yirmi bin) ve üzerinde bilgisayar kullanıcısı olan yazılım projelerinin bilgi işlem birimlerinde (kamu veya özel sektör), kurum çalışanı veya bu kurumlarda danışmanlık yapan firma personeli olarak en az 2 (iki) yıl çalışmış olmak,
 Veri tabanı uzmanı olarak PostgreSQL, Sybase Database vb. kurumsal veri tabanlarının yönetimi konusunda en az 2 (iki) yıllık tecrübe sahibi olmak,
 Veri tabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu /normalizasyonu hakkında ileri derecede tecrübe sahibi olmak,
 Vergi uygulamaları, Finans, Muhasebe ve e-Belge (e-Fatura, e-İrsaliye, e-Defter vb.) yazılım alanlarından en az birinde tecrübeye sahip olmak,
 Veri güvenliği bilgisine sahip olmak, veri güvenliği konularında politikalar oluşturmak, izlemek,
 Veri tabanı yedeklemeleri ve yedekten geri dönme (restore) konusunda tecrübe sahibi olmak,
 Database Mirroring, Always On, Failover Cluster mimarisi tecrübe sahibi olmak,
 İş süreçlerinin modellenmesi ve analizi için ihtiyaç duyulan şablonlar, formlar ve prosedürler hakkında tecrübe sahibi olmak,
 Veri Kalitesi (Data Quality), Veri Temizliği (Data Cleansing), Veri Zenginleştirme (Data Enrichment) konularında tecrübe sahibi olmak,
 İş zekası çözümleri raporlama ve veri görselleştirme ürünleri hakkında tecrübe sahibi olmak,
 Veri ambarı modelleme ve tasarımı konusunda tecrübeli olmak,
 Daha önce en az bir kurumsal iş zekası/veri ambarı çözümü geliştirme projesinde görev almış olmak,
 Proje geliştirme döngüsüne hakim olmak.

IV – SINAV BAŞVURUSU VE İSTENECEK BELGELER
– Başvurular; 5 Nisan 2021 Pazartesi günü başlayıp, 16 Nisan 2021 Cuma günü saat 17.30’da sona erecektir.
– Başvurular; adayların http://sinav.gib.gov.tr adresindeki “Online Sınav Sistemi”ne kayıt olarak, sistemde yer alan sınav başvuru formunu elektronik ortamda doldurmaları suretiyle  yapılacaktır. Başvuru formunun doldurulmasına ilişkin açıklamalar internet sitesinde yer
almaktadır.
– Adaylar başvuru sırasında ilanda belirtilen pozisyonlardan sadece 1 (bir) tanesini tercih edebileceklerdir.
– Sınav başvurusunda istenilecek belgeler; eğitim durumunu gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği, daha önce başka bir yerde çalışmış olanların çalıştıkları yerlerden alacakları hizmet belgeleri, ilgili pozisyona dair özel bilgi ve ihtisası bulunduğuna dair belgeler olup,
adayların elektronik ortamda meydana gelebilecek veya oluşabilecek diğer aksaklıkları göz önüne alarak, başvurularını son güne bırakmamaları uygun olacaktır.

V – SINAV ŞEKLİ VE KONULARI
– Sınav sözlü olmak üzere tek aşamalıdır.
– Sözlü sınav konuları; genel yetenek, genel kültür ile istihdam edileceği alana ilişkin mesleki konulardan oluşur.

VI – DEĞERLENDİRME
– Sözlü sınav, adayların istihdam edilecekleri pozisyona ilişkin;
a) Genel alan bilgisi,
b) Özel alan bilgisi,
c) Alana ilişkin tecrübe durumu,
ç) Bilgi güvenliğine ilişkin algı seviyesi,
d) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.
– Adaylar, yukarıda belirtilen her kriter için yirmi puan ve toplam yüz puan üzerinden değerlendirilecektir.
– Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alınması şarttır.
– Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle sınav duyurusunda belirtilen pozisyon sayısı kadar başarılı aday belirlenir.
– Her bir pozisyon için ayrı ayrı olmak üzere, asil aday sayısının yarısını geçmemek üzere yedek aday belirlenebilir.
– Sözlü sınavda 70 ve üzerinde puan almış olmak başarı listesindeki sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.
– Sözlü sınava katılmaya hak kazandığı halde ilan edilen tarihte sözlü sınava katılmayan adaylar, sınava katılma hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

VII – SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ
– Sözlü sınavda başarılı olan adayların ad ve soyadlarının yer aldığı listeler Başkanlık internet sitesinde (http://www.gib.gov.tr) yayımlanmak suretiyle duyurulacaktır.
– Sözlü sınav sonuçlarına, duyurunun yapıldığı günü takip eden tarihten itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde dilekçe ile itiraz edilebilir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.  İtirazlar, sınav kurulu tarafından incelenecek ve en geç 5 (beş) iş günü içinde karara bağlanarak sonuç ilgiliye bildirilecektir.

VIII – DİĞER HUSUSLAR
– Adayların sınava girebilmeleri için T.C. kimlik numarası ve fotoğrafı bulunan; Türkiye Cumhuriyeti Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartı, sürücü belgesi veya kullanım süresi dolmamış pasaport belgesinden en az birini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Bunlardan en az birinin olmaması durumunda aday sınava alınmayacaktır.
– Sözlü sınavda başarılı olup, listede yer alanlardan sınava başvuru şartlarını taşıyan ve kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içinde başvuru şartlarında yer alan belgeleri ibraz edenler tercih ettikleri pozisyonda sözleşmeli personel olarak istihdam edilecektir.
– Başarı listesinde yer alanlardan sözleşmeli istihdam işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeli istihdam işlemleri yapılmayacaktır. Sözleşmeli istihdam için kendilerine bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak başvurmayan veya sözleşmeli istihdam işlemleri yapıldığı halde mazeretsiz olarak süresi içinde göreve başlamayan adaylar için sınav sonuçları müktesep hak sayılmaz.
– Sınavı kazananlardan, sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, sınavları geçersiz sayılarak sözleşmeli istihdam işlemleri yapılmayacağı gibi, bu şekilde istihdam işlemleri yapılmış olsa dahi bu işlemler iptal edilecektir ve hiçbir hak talebi söz konusu olmayacaktır.
– Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
İlanen  Duyurulur.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*