Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğretim Elemanı Alım İlanı 2022

Gebze_Yüksek_Teknoloji_Enstitüsü

Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğretim Elemanı Alımı Yapacak!

GENEL ŞARTLAR

1-657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak
2-Ögretim üyesi disindaki ögretim elemani kadrolarina naklen veya açiktan yapilan her türlü atamada ALES’den en az 70.0 puan almis olmak
3-Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 50.0 puan veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,
4-Yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlarda bu Yönetmeliğe tabi öğretim görevlisi kadrolarına naklen veya açıktan yapılacak atamalarda aranacak dil puanında 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.
5-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir
6-Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

ÜNVAN ŞARTLAR

1-Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.
2-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı, Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavları ile Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavlarında başarılı olanların araştırma görevlisi kadrolarına atanmalarında bu şartlar aranmaz.
3-Atama yapılacak programın Lisans/Önlisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda ALES’ten en az 70 puan almış olmak

İSTENEN BELGELER

-DİLEKÇE

-ÖZGEÇMİŞ
-NÜFUS CÜZDAN SURETİ VEYA FOTOKOPİSİ(ONAYLI)
-FOTOĞRAF (1 ADET) (SON 6 AY İÇİNDE ÇEKİLMİŞ)
-ALES BELGESİNİN FOTOKOPİSİ

-KAMU PERSONELİ YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVINDAN (KPDS) VEYA ÜNİVERSİTELERARASI KURUL YABANCI DİL SINAVI(ÜDS) PUANINI GÖSTERİR BELGE VEYA EŞDEĞERLİĞİ KABUL EDİLEN SINAVDAN ALMIŞ OLDUKLARI PUANI GÖSTERİR BELGE
-MEZUNİYET BELGESİNİN (LİSANS/YÜKSEK LİSANS) FOTOKOPİSİ
– NOT DÖKÜM BELGESİ (TRANSKRİPT) FOTOKOPİSİ

-ERKEK ADAYLAR İÇİN ASKERLİKLE İLGİLİ TERHİS,TECİLLİ VEYA MUAF OLDUĞUNU BELİRTEN BELGE

-ÖĞRENCİ BELGESİ
-DİPLOMALARI(ONAYLI)İLE BİRLİKTE VAR İSE İLGİLİ ALANDAKİ BİLİMSEL ÇALIŞMALARINI KAPSAYAN DOSYAYI VERECEKLERDİR.

MUAFİYET

Doktorasını tamamlamış olanlar, 29/6/2009 tarihli ve 2009/15153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak öğretim görevlileri, yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav; Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında, Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile belirlenen araştırma görevlisi kadrolarına yapılacak başvurular ile meslek yüksekokullarının yabancı dil okutmanı hariç öğretim elemanı kadrolarına başvurularında ise yabancı dil şartı aranmaz.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*