Enerji Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alım İlanı 2024

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı sözleşmeli 9 bilişim personel alacak.

 

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ GİRİŞ SINAVI İLANI

Bakanlığımız Strateji Geliştirme Başkanlığı’nda tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin ek 6ncı maddesine dayanılarak 31/12/2008 tarihli ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin” 8inci maddesinin 2nci fıkrası uyarınca 9 (dokuz) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınava katılacak adayların seçiminde; 2013 veya 2014 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) P3 puanı ve İngilizce dilinde geçerli bir Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (KPDS), Yabancı Dil Sınavı (YDS), Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) veya bu dilde yapılan eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen (CAE, CPE, TOEFL IBT, PEARSON PTE Akademik, vb.) diğer yabancı dil sınavlarından alınan yabancı dil puanı esas alınacaktır. Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 yıl süreyle geçerlidir.

KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayların KPSS puanları 70 (yetmiş) olarak hesaplanacaktır. Yabancı dil puanı belgesi ibraz etmeyen adayların ise yabancı dil puanları 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır.

Adaylar, ilan edilen pozisyonlardan birinci ve ikinci tercih olmak üzere en fazla 2 (iki) farklı pozisyon için tercih yapabileceklerdir. Her bir pozisyon için en çok puandan başlanarak 5 (beş) katı kadar aday sınava katılmaya hak kazanacaktır. Değerlendirme, öncelikle adayların birinci tercihlerine göre yapılacaktır. Sınava katılmaya hak kazanacak adaylar, puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle belirlenecektir. Birinci tercihine göre sınava katılmaya hak kazanamayan bir aday ikinci tercihiyle ilgili sıralamaya ancak bu pozisyon için birinci tercih olarak herhangi bir müracaatın yapılmaması sebebiyle ya da geçersiz sayılan müracaatlar dolayısıyla veya sınava katılması belirlenen aday sayısı kadar müracaatın bulunmaması sebebiyle dahil edilecektir.

Her bir pozisyon için son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu kişilerin tamamı sınava kabul edilecektir.

enerji-ve-tabii-kaynaklar-bakanligi-is-ilanlari

1.BAŞVURU ŞARTLARI

1.1.GENEL ŞARTLAR

a)657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak.

b)Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği veya endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

c)(b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik, fen- edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri bölümleri, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda aylık brüt sözleşme ücret tavanı 2 (iki) kat olarak belirlenenler için en az 3 (üç) yıllık, 3 ve 4 kat olarak belirlenenler için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak. Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınacaktır.

d)Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel en az 2 (iki) programlama dili bildiğini belgelemek.

e)Erkek adaylar için askerlik ile ilgili terhis, muafiyet veya son başvuru tarihi itibariyle en az bir yıl erteletmiş olmak kaydıyla ilişiği bulunmamak.

f)Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 katına veya 4 katına kadar olan pozisyonlar için aşağıdaki şartları karşılamayanlar 2 (iki) kat olarak başvurmuş kabul edilecektir.

I.En az 5 (beş) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak.

II.Bu ilanın 1.1. Genel Şartlar maddesinin (b) bendine uymak.

1.2.ÖZEL ŞARTLAR

1.2.1.Sistem Yönetimi ve Bilişim Ağları Takım Lideri (Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına Kadar, 1 kişi)

a)En az 1000 aktif kullanıcıya sahip; firewall, anti-virüs, filtreleme, IDS ve IPS gibi güvenlik ürünlerinin kullanıldığı bir sistem merkezinde, en az 3 (üç) yıl sistem uzmanı veya ağ uzmanı olarak çalışmış olmak. En az 3 (üç) yıl iş deneyimine sahip olduğunu belgeleyenler ile 2 (iki) kat, en az 5 (beş) yıl iş deneyimine sahip olduğunu belgeleyenler ile 4 (dört) katına kadar sözleşme imzalanır. İstenen tecrübe şartı, bu alanda hizmetin geçtiği işyerlerinden onaylı belge almak suretiyle belgelendirilecektir.

b)Microsoft Server ürün ailesine ve Linux tabanlı işletim sistemlerine yüksek hakimiyeti olmak.

c)Uygulama sunucusu, web sunucusu, e-posta sunucusu kurulumu ve yönetimi işlerinde bilgi ve deneyim sahibi olmak.

ç) İşletim sistemleri ve firewall, anti-virüs, filtreleme, IDS ve IPS gibi güvenlik ürünleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak.

d)Sanallaştırma, yedekleme ve disk teknolojileri konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.

e)Ağ mimarileri, ağ yönetimi, kablolu ve kablosuz ağlar ile geniş alan ağ protokolleri konularında bilgi ve deneyim sahip olmak.

f)802.1x ve VPN kurulumu ve yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak.

g)Aşağıdaki sertifikalardan en az birinesahip olduğunu belgelemek.

I.Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) Server Infrastructure

II.Microsoft Certified IT Professional (MCITP) Enterprise Administrator on Windows Server 2008

III.Microsoft Certified Systems Engineer (MCSE)

ğ) Aşağıda belirtilen sertifikalarından en az birinesahip olduğunu belgelemek.

I.Cisco Certified Internetwork Expert (CCIE)

II.Cisco Certified Network Professional (CCNP)

III.Cisco Certified Network Professional – Security (CCNP Security)

IV.Cisco Certified Security Professional (CCSP)

V.Juniper Enterprise Routing and Switching Professional (JNCIP-ENT)

h)Tüm sertifikalar, verildikleri kuruluşun belirlediği sertifika geçerlilik sorgulama yöntemleriyle Bakanlığımız tarafından doğrulanacaktır. Sunulan sertifikaların doğrulanabilmesi için sertifika numarası, sorgulama ve doğrulama adresleri, sorgulama şifresi gibi bilgi ve belgelerin sağlanması adayın sorumluluğundadır. Sağlanan bilgi ve belgelerle sertifikanın geçerliliği teyit edilemezse söz konusu sertifika dikkate alınmayacaktır.

Tercihen;

i)Aşağıda belirtilen sertifikalardan en az birine sahip olduğunu belgelemek.

I.Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS): Windows Server Virtualization, Configuration.

II.VMware Certified Professional 4 (VCP4) veya üzeri.

III.VMware Certified Advanced Professional 4 (VCAP4) veya üzeri.

1.2.2.Sistem Uzmanı (Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar, 1 kişi)

a)En az 1000 aktif kullanıcıya sahip; firewall, anti-virüs, filtreleme, IDS ve IPS gibi güvenlik ürünlerinin kullanıldığı bir sistem merkezinde, en az 3 (üç) yıl sistem uzmanı veya ağ uzmanı olarak çalışmış olmak. En az 3 (üç) yıl iş deneyimine sahip olduğunu belgeleyenler ile 2 (iki) kat, en az 5 (beş) yıl iş deneyimine sahip olduğunu belgeleyenler ile 3 (üç) katına kadar sözleşme imzalanır. İstenen tecrübe şartı, bu alanda hizmetin geçtiği işyerlerinden onaylı belge almak suretiyle belgelendirilecektir.

b)Microsoft Server ürün ailesine ve Linux tabanlı işletim sistemlerine yüksek hakimiyeti olmak.

c)Uygulama sunucusu, web sunucusu, e-posta sunucusu kurulumu ve yönetimi işlerinde bilgi ve deneyim sahibi olmak.

ç) İşletim sistemleri ve firewall, anti-virüs, filtreleme, IDS ve IPS gibi güvenlik ürünleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak.

d)Sanallaştırma, yedekleme ve disk teknolojileri konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.

e)Aşağıdaki sertifikalardan en az birinesahip olduğunu belgelemek.

I.Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) Server Infrastructure

II.Microsoft Certified IT Professional (MCITP) Enterprise Administrator on Windows Server 2008

III.Microsoft Certified IT Professional (MCITP) Server Administrator

IV.Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA) Windows Server 2008/2012

V.Microsoft Certified Systems Engineer (MCSE)

f)Tüm sertifikalar, verildikleri kuruluşun belirlediği sertifika geçerlilik sorgulama yöntemleriyle Bakanlığımız tarafından doğrulanacaktır. Sunulan sertifikaların doğrulanabilmesi için sertifika numarası, sorgulama ve doğrulama adresleri, sorgulama şifresi gibi bilgi ve belgelerin sağlanması adayın sorumluluğundadır. Sağlanan bilgi ve belgelerle sertifikanın geçerliliği teyit edilemezse söz konusu sertifika dikkate alınmayacaktır.

Tercihen;

g)Aşağıda belirtilen sertifikalardan en az birine sahip olduğunu belgelemek.

I.Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS): Windows Server Virtualization, Confıguration,

II.Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) Messaging

III.Microsoft Certified Solutions Expert (mCSe) Private Cloud

IV.Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) Communication

V.VMware Certified Professional 4 (VCP4) veya üzeri

VI.VMware Certified Advanced Professional 4 (VCAP4) veya üzeri

VII.Cisco Certified Network Associate (CCNA)

1.2.3.Ağ Uzmanı (Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar, 1 kişi)

a)En az 1000 aktif kullanıcıya sahip; firewall, anti-virüs, filtreleme, IDS ve IPS gibi güvenlik ürünlerinin kullanıldığı bir Bilgi İşlem Merkezinde, Network veya Sistem Güvenliği konusunda en az 3 (üç) yıl sistem uzmanı, ağ uzmanı veya bilgi güvenliği uzmanı olarak çalışmış olmak. En az 3 (üç) yıl iş deneyimine sahip olduğunu belgeleyenler ile 2 (iki) kat, en az 5 (beş) yıl iş deneyimine sahip olduğunu belgeleyenler ile 3 (üç) katına kadar sözleşme imzalanır. İstenen tecrübe şartı, bu alanda hizmetin geçtiği işyerlerinden onaylı belge almak suretiyle belgelendirilecektir.

b)Ağ mimarileri, ağ yönetimi, kablolu ve kablosuz ağlar ile geniş alan ağ protokolleri konularında bilgi ve deneyim sahip olmak.

c)Ağ anahtarlama cihazları, yönlendiriciler, yük dengeleyiciler, ağ erişim kontrol sistemleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak.

ç) Firewall, anti-virüs, IDS, IPS, ağ ve e-posta güvenliği gibi konularda bilgi ve deneyim sahibi olmak.

d)Sızma ve stres testleri, şifreleme, firewall, saldırı önleme sistemleri, zafiyet tarama sistemleri ve benzeri güvenlik süreçleri ve teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak.

e)Aşağıdaki sertifikalardan en az birinesahip olduğunu belgelemek.

I.Cisco Certified Internetwork Expert (CCIE)

II.Cisco Certified Network Professional (CCNP)

III.Cisco Certified Network Professional – Security (CCNP Security)

IV.Cisco Certified Security Professional (CCSP)

V.Juniper Enterprise Routing and Switching, Professional (JNCIP-ENT)

f)Tüm sertifikalar, verildikleri kuruluşun belirlediği sertifika geçerlilik sorgulama yöntemleriyle Bakanlığımız tarafından doğrulanacaktır. Sunulan sertifikaların doğrulanabilmesi için sertifika numarası, sorgulama ve doğrulama adresleri, sorgulama şifresi gibi bilgi ve belgelerin sağlanması adayın sorumluluğundadır. Sağlanan bilgi ve belgelerle sertifikanın geçerliliği teyit edilemezse söz konusu sertifika dikkate alınmayacaktır.

Tercihen;

g)Aşağıdaki sertifikalardan en az birine sahip olduğunu belgelemek.

I.Check Point Security Administration (CCSA)

II.Check Point Security Administration (CCSE)

III.Fortinet Certified Network Security Administrator (FCNSA)

IV.Fortinet Certified Network Security Professional (FCNSP)

V.Websense Certified Systems Engineer (WCSE)

1.2.4.Bilgi Güvenliği Yönetimi Takım Lideri (Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına Kadar, 1 kişi)

a)En az 1000 aktif kullanıcıya sahip; firewall, anti-virüs, filtreleme, IDS ve IPS gibi güvenlik ürünlerinin kullanıldığı bir Bilgi İşlem Merkezinde, Network veya Sistem Güvenliği konusunda en az 3 (üç) yıl sistem uzmanı, ağ uzmanı veya bilgi güvenliği uzmanı olarak çalışmış olmak. En az 3 (üç) yıl iş deneyimine sahip olduğunu belgeleyenler ile 2 (iki) kat, en az 5 (beş) yıl iş deneyimine sahip olduğunu belgeleyenler ile 4 (dört) katına kadar sözleşme imzalanır. İstenen tecrübe şartı, bu alanda hizmetin geçtiği işyerlerinden onaylı belge almak suretiyle belgelendirilecektir.

b)Orta veya büyük ölçekli bilgi işlem merkezlerinin ISO/IEC 27001 belgelendirme süreçlerinde aktif olarak görev almış olmak İstenen tecrübe şartı, bu alanda hizmetin geçtiği işyerlerinden onaylı belge almak suretiyle belgelendirilecektir.

c)Firewall, anti-virüs, IDS, IPS, ağ ve e-posta güvenliği gibi konularda bilgi sahibi olmak.

ç) Sızma ve stres testleri, şifreleme, firewall, saldırı önleme sistemleri, zafiyet tarama sistemleri ve benzeri güvenlik süreçleri ve teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak.

d)ISO/IEC 27001, PCI DSS, COBIT ve benzeri Bilgi Güvenliği Standartları konusunda tecrübe sahibi olmak.

e)ISO/IEC 27001 – Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi Standardı Denetçi veya Baş Denetçi sertifikasına sahip olduğunu belgelemek.

f)Aşağıdaki sertifikalardan en az birinesahip olduğunu belgelemek.

I.Certified Information Systems Security Professional (CISSP)

II.Certified Secure Software Lifecycle Professional (CSSLP)

III.Certified Information Systems Auditor (CISA)

IV.Certified Information Systems Manager (CISM)

V.Certified Ethical Hacker (CEH)

g)Tüm sertifikalar, verildikleri kuruluşun belirlediği sertifika geçerlilik sorgulama yöntemleriyle Bakanlığımız tarafından doğrulanacaktır. Sunulan sertifikaların doğrulanabilmesi için sertifika numarası, sorgulama ve doğrulama adresleri, sorgulama şifresi gibi bilgi ve belgelerin sağlanması adayın sorumluluğundadır. Sağlanan bilgi ve belgelerle sertifikanın geçerliliği teyit edilemezse söz konusu sertifika dikkate alınmayacaktır.

Tercihen;

ğ) Web Uygulama Güvenliği, OWASP araçları ve metodolojileri konusunda bilgi sahibi olmak.

h)Yazılım geliştirme ve güvenli kod yazma konusunda bilgi sahibi olmak.

1.2.5.İş Zekası Uzmanı (Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanın 3 Katına Kadar, 1 kişi)

a)Kurumsal ölçekli veritabanı uygulamalarında en az 3 (üç) yıl, bu sürenin en az 1 (bir) yılını iş zekası uzmanı veya veritabanı uzmanı olarak çalışmış olmak. En az 3 (üç) yıl iş deneyimine sahip olduğunu belgeleyenler ile 2 (iki) kat, en az 5 (beş) yıl iş deneyimine sahip olduğunu belgeleyenler ile 4 (dört) katına kadar sözleşme imzalanır. İstenen tecrübe şartı, bu alanda hizmetin geçtiği işyerlerinden onaylı belge almak suretiyle belgelendirilecektir.

b)Daha önce en az bir kurumsal iş zekası çözümü geliştirimi projesinde görev almış olmak.

c)Microsoft SQL Server veritabanı yönetim sistemlerinde tecrübeli olmak.

ç) Veri ambarı modelleme ve tasarımı konusunda tecrübeli olmak.

d)Microsoft İş Zekası platformunda bilgili ve deneyimli olmak.

e)OLAP küpleri, MDX (Multidimensional Expressions) ve SSAS (Microsoft SQL Server Analysis Services) teknolojilerinde bilgili olmak.

f)SSRS (Microsoft SQL Server Reporting Services) konusunda bilgili olmak.

g)ETL süreçlerine, tercihen SSIS (MS SQL Server Integration Services) ETL aracı kullanımına hakim olmak.

ğ) Aşağıda belirtilen sertifikalarından en az birinesahip olduğunu belgelemek.

I.Microsoft Certified IT Professional (MCITP) Business Intelligence Developer 2008

II.Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) Business Intelligence 2012

h)Tüm sertifikalar, verildikleri kuruluşun belirlediği sertifika geçerlilik sorgulama yöntemleriyle Bakanlığımız tarafından doğrulanacaktır. Sunulan sertifikaların doğrulanabilmesi için sertifika numarası, sorgulama ve doğrulama adresleri, sorgulama şifresi gibi bilgi ve belgelerin sağlanması adayın sorumluluğundadır. Sağlanan bilgi ve belgelerle sertifikanın geçerliliği teyit edilemezse söz konusu sertifika dikkate alınmayacaktır.

Tercihen;

ı) Oracle BI 10g/11g, Cognos, SAP Business Objects, Microsoft BI, Qlikview platformlarından en az birinde proje geliştirmiş olmak.

i)Sharepoint platformu üzerinde Performance Point servisleri kullanılarak bütünleşik İş Zekası çözümleri geliştirmiş olmak ve Dashboard Designer aracına hakim olmak.

j)Business Intelligence Development Studio 2008/2010/2012 üzerinde geliştirim konusunda tecrübeli olmak.

k)Report Builder 3.0 ve üzerinde geliştirim tecrübesine sahip olmak.

l)Microsoft Certified IT Professional (MCITP) Database Developer 2008 veya Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) Data Platform 2012 sertifikasına sahip olduğunu belgelemek.

m).NET C# veya VB.NET programlama dilleri hakkında bilgi sahibi olmak.

1.2.6.Veritabanı Yönetimi Uzmanı (Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar, 1 kişi)

a)En az 1000 kullanıcılı veritabanı uygulamalarında en az 3 (üç) yıl, bu sürenin en az 1 (bir) yılını veritabanı yöneticisi veya veritabanı uzmanı olarak çalışmış olmak. En az 3 (üç) yıl iş deneyimine sahip olduğunu belgeleyenler ile 2 (iki) kat, en az 5 (beş) yıl iş deneyimine sahip olduğunu belgeleyenler ile 3 (üç) katına kadar sözleşme imzalanır. İstenen tecrübe şartı, bu alanda hizmetin geçtiği işyerlerinden onaylı belge almak suretiyle belgelendirilecektir.

b)Microsoft SQL Server 2008 ve üzeri veritabanı yönetim sistemleri konusunda deneyimli olmak.

c)Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) Data Platform sertifikasına sahip olduğunu belgelemek.

ç) Veritabanı yedekleme, recovery, optimization ve performance tuning konularında tecrübe sahibi olmak.

d)İleri seviyede Transact SQL bilgisine sahip olmak.

e)Windows Server 2008 ve üzeri sunucu işletim sistemlerinde tecrübe sahibi olmak.

f)Replication, yüksek hacimli veri, snapshot ve storage konularında tecrübe sahibi olmak.

g)SQL Server Failover Cluster konusunda bilgi sahibi olmak.

ğ) Tüm sertifikalar, verildikleri kuruluşun belirlediği sertifika geçerlilik sorgulama yöntemleriyle Bakanlığımız tarafından doğrulanacaktır. Sunulan sertifikaların doğrulanabilmesi için sertifika numarası, sorgulama ve doğrulama adresleri, sorgulama şifresi gibi bilgi ve belgelerin sağlanması adayın sorumluluğundadır. Sağlanan bilgi ve belgelerle sertifikanın geçerliliği teyit edilemezse söz konusu sertifika dikkate alınmayacaktır.

Tercihen;

h)ETL süreçleri hakkında tecrübe sahibi olmak,

ı) Veri ambarı yapılandırması ve yönetimi konularında tecrübe sahibi olmak.

1.2.7.Yazılım Geliştirme Uzmanı (Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı, 1 kişi)

a).NET platformunda kurumsal projelerde en az 3 (üç) yıl uygulama geliştirmiş olmak. İstenen tecrübe şartı, bu alanda hizmetin geçtiği işyerlerinden onaylı belge almak suretiyle belgelendirilecektir.

b).NET Framework 2.0 ve üstü konusunda deneyim ve iyi derecede bilgi sahibi olmak.

c)SVN, CVS, GIT, Mercurial, TFS gibi yapılandırma ve değişiklik yönetim araçları kullanmış olmak.

ç) Visual Studio 2010 ve üzeri yazılım geliştirme platformları ile C# geliştirim konusunda deneyim ve iyi derecede bilgi sahibi olmak.

d)Geniş ölçekli ve çok katmanlı web tabanlı uygulama geliştirme, Windows Servisleri ve SOAP, WCF, WSDL, REST gibi Web Servisleri kullanarak uygulama geliştirmiş olmak.

e)MS SQL Server 2008 ve üzeri veritabanı yönetim sistemleriyle ilgili deneyim ve iyi derecede bilgi sahibi olmak.

f)SQL ve Transact SQL konularında deneyim ve iyi derecede bilgi sahibi olmak.

g)Yazılım geliştirme yaşam döngüsü (Software Development Life Cycle – SDLC) konusunda bilgi sahibi olmak.

ğ) UML konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.

h)Mobil uygulama geliştirme konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.

ı) HTML, CSS, Javascript, Ajax, JQuery gibi Web teknolojileri konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak.

i)Aşağıdaki sertifikalardan en az birinesahip olduğunu belgelemek.

I.Microsoft Certified Professional Developer (MCPD)

II.Microsoft Certified Technical Specialist (MCTS), Yazılım Geliştirme, Sharepoint veya Veritabanı hakkında

III.Microsoft Certified Application Developer (MCAD)

IV.Microsoft Certified Solution Developer (MCSD)

j)Tüm sertifikalar, verildikleri kuruluşun belirlediği sertifika geçerlilik sorgulama yöntemleriyle Bakanlığımız tarafından doğrulanacaktır. Sunulan sertifikaların doğrulanabilmesi için sertifika numarası, sorgulama ve doğrulama adresleri, sorgulama şifresi gibi bilgi ve belgelerin sağlanması adayın sorumluluğundadır. Sağlanan bilgi ve belgelerle sertifikanın geçerliliği teyit edilemezse söz konusu sertifika dikkate alınmayacaktır.

1.2.8.Portal Sistemleri Uzmanı (Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı, 1 kişi)

a)ASP.NET Web Forms ya da ASP.NET MVC kullanılarak gerçekleştirilen kurumsal projelerde en az 3 (üç) yıl deneyim sahibi olmak. İstenen tecrübe şartı, bu alanda hizmetin geçtiği işyerlerinden onaylı belge almak suretiyle belgelendirilecektir.

b)Visual Studio 2010 ve üzeri yazılım geliştirme platformları ile C# geliştirim konusunda deneyim ve iyi derecede bilgi sahibi olmak.

c)HTML, CSS, Javascript, AJAX, JQuery gibi Web teknolojileri konularında uygulama geliştirmiş olmak.

ç) SQL ve Transact SQL konularında bilgi sahibi olmak.

d)SOAP, WCF, WSDL, REST gibi Web Servisleri kullanarak uygulama geliştirmiş olmak.

e)Internet Information Services (IIS) hakkında bilgi sahibi olmak.

f)User Experience (UX) ve arayüz tasarımı konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak.

g)Wireframing ve Prototyping araçları ile çalışma deneyimine sahip olmak. ğ) Tasarım ve modelleme araçları ile çalışma deneyimine sahip olmak.

h)Aşağıdaki sertifikalardan en az birinesahip olduğunu belgelemek.

I.Microsoft Certified Professional Developer (MCPD)

II.Microsoft Certified Technical Specialist (MCTS), Yazılım Geliştirme, Sharepoint veya Veritabanı hakkında

III.Microsoft Certified Application Developer (MCAD)

IV.Microsoft Certified Solution Developer (MCSD)

V.Microsoft Specialist: Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3

ı) Tüm sertifikalar, verildikleri kuruluşun belirlediği sertifika geçerlilik sorgulama yöntemleriyle Bakanlığımız tarafından doğrulanacaktır. Sunulan sertifikaların doğrulanabilmesi için sertifika numarası, sorgulama ve doğrulama adresleri, sorgulama şifresi gibi bilgi ve belgelerin sağlanması adayın sorumluluğundadır. Sağlanan bilgi ve belgelerle sertifikanın geçerliliği teyit edilemezse söz konusu sertifika dikkate alınmayacaktır.

Tercihen;

i)XAML hakkında bilgi sahibi olmak.

j)Microsoft Silverlight veya Adobe Flash hakkında bilgi sahibi olmak.

k)En az 1 (bir) adet mobil uygulama geliştirmiş ve yayınlamış olmak.

l)Photoshop, Fireworks, Inkscape, GIMP, Illustrator gibi tasarım araçlarından en az birini etkin bir şekilde kullanabiliyor olmak.

m)Quark Xpress ya da Adobe InDesign gibi araçlardan en az birini etkin bir şekilde kullanabiliyor olmak.

1.2.9.İş Analisti ve Test Uzmanı (Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı, 1 kişi)

a)En az 1000 (bin) kullanıcılı kamu ya da büyük ölçekli kurumların en az 6 (altı) ay süren kurumsal yazılım geliştirme projelerinin iş süreçleri analiz çalışmalarında, iş süreçlerinin yazılım gereksinimlerine dönüştürülmesinde ve projelerin kullanıcı kabul testi çalışmalarında işlevsel test senaryolarının oluşturulmasında ve işletilmesi çalışmalarında iş analisti ekip lideri, iş analisti, test ekip lideri veya test uzmanı olarak görev aldığı pozisyonlarda toplamda en az 3 (üç ) yıl çalışmış olmak. İstenen tecrübe şartı, bu alanda hizmetin geçtiği işyerlerinden onaylı belge almak suretiyle belgelendirilecektir.

b)Kabul görmüş iş süreçleri ve gereksinim yönetim araçlarının kullanılmasında bilgi ve deneyim sahibi olmak.

c)Kabul görmüş test yönetim araçlarının kullanılmasında bilgi ve deneyim sahibi olmak.

ç) İş analizi süreçleri ve yöntemleri konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.

d)Yazılım gereksinim yönetimi ve yöntemleri konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.

e)Yazılım test yönetimi süreçleri ve yöntemleri konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.

f)Yazılım geliştirme süreçleri ve yöntemleri konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.

g)UML konusunda bilgi sahibi olmak.

Tercihen;

ğ) ISTQB (International Software Testing Qualificatians Board) Foundation Level sertifikasına sahip olmak.

h)BABOK (Business Analysis Body Of Knowledge) içerisinde geçen iş analizi yöntemlerini kullanarak projelerde iş analizi çalışmalarını gerçekleştirmiş olmak.

ı) Kurumsal yazılım geliştirme projelerinde .NET ya da Java dilleri ile yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak.

i)Telerik Test Studio, HP QuickTest Professional, Selenium, Jira test yönetim araçlarından en az birini etkin olarak kullanmış olmak.

j)HP Quality Center, Caliber RM, Rational Requirement Composer vb. gereksinim yönetim araçları konusunda bilgi sahibi olmak.

k)Gerçekleştirdiği çalışmalarda proje, iş ve etkinlik yönetimi için JIRA yazılımını kullanmış olmak.

2.1. İSTENİLEN BELGELER

1. Başvuru Formu Bakanlığımız internet sitesi, www.enerii.gov.tr adresinden temin edilecektir.
2. Özgeçmiş Bakanlığımız internet sitesi, www.enerii.gov.tr adresinden temin edilecektir.
3. Referans Mektubu Görev yapılan kurum, kuruluş, iş yeri ya da mezun olunan fakülte ve benzeri yerlerden alınacaktır.
4. KPSS Sonuç Belgesi Varsa, KPSS puanını gösteren belgenin aslı, fotokopisi ya da bilgisayar çıktısı.
5. Yabancı Dil Belgesi Varsa, İngilizce dilinde ilgili yabancı dil puanını gösteren belgenin aslı, fotokopisi ya da bilgisayar çıktısı.
6. Mezuniyet Belgesi Yükseköğretim diploması veya geçici mezuniyet belgesinin aslı, mezun olunan fakülte ya da noter tasdikli sureti olacaktır. Belgenin aslı ile başvuruda bulunulması halinde belgenin bir örneği Bakanlığımız tarafından tasdik edilerek aslı iade edilecektir.
7. En Az 2 (İki) Programlama Dilini Bildiğini Gösteren Belgeler Mezun olunan fakülte ya da tamamlanan eğitim programlarından alınacaktır.
8. Çalışma Sürelerini Gösteren Belgeler Çalışılan iş yerinin niteliğine göre alınacaktır. Buna göre:

a)Özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmet dökümü,

b)Kamu kurumlarında çalışılan süreler için kurumdan alınacak belge,

c)Özel şartlarda belirtilen iş deneyimine karşılık gelen belgelerin dökümü sağlanacaktır.

Mesleki tecrübe sürelerinde sadece lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır.

9. Erkek Adaylar için Askerlik ile İlişiği Bulunmadığına İlişkin Belge Belge; terhis durumu, muafiyet durumu veya son başvuru tarihi itibariyle askerlik hizmetinin en az 1 (bir) yıl ertelenmiş olduğunu gösterir nitelikte olacaktır.
10. Sertifikalar Başvurulan pozisyonlar için istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösteren belgeler. Bu belgeler sınavla alınmış olmalıdır. Bu belgelerin asılları ile başvuruda bulunulması halinde belgenin

2.2.BAŞVURU ŞEKLİ

a)Başvurular 17/11/2014 tarihinde başlayıp 05/12/2014 tarihinde saat 17:00’da sona erecektir.

b)Adayların, 2.1. İstenilen Belgeler bölümünde belirtilen belgelerle ile birlikte şahsen veya posta yoluyla T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığı’na başvurmaları gerekmektedir.

c)Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular ile eksik belge içeren ya da imzasız başvuru formları değerlendirmeye alınmayacaktır.

2.3.BAŞVURU YERİ

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığı Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No:2 Bahçelievler – Çankaya/ANKARA

3.BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Başvuruların incelenmesi sonucunda başvuru şartlarını sağlayan adaylardan sözlü sınava katılacak adayların seçiminde; KPSS puanının %70’i ve Yabancı Dil puanının %30’unun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlı adaydan başlanarak başvurulan her pozisyon için duyurulan boş pozisyonların her birisine 5 (beş) katına kadar aday sınav için çağrılacaktır.

KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayların KPSS puanları 70 (yetmiş) olarak hesaplanacaktır. Yabancı dil puanı belgesi ibraz etmeyen adayların ise yabancı dil puanları 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır.

Adaylar, ilan edilen pozisyonlardan birinci ve ikinci tercih olmak üzere en fazla 2 (iki) farklı pozisyon için tercih yapabileceklerdir. Her bir pozisyon için en çok puandan başlanarak 5 (beş) katı kadar aday sınava katılmaya hak kazanacaktır. Değerlendirme, öncelikle adayların birinci tercihlerine göre yapılacaktır. Sınava katılmaya hak kazanacak adaylar, puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle belirlenecektir. Birinci tercihine göre sınava katılmaya hak kazanamayan bir aday ikinci tercihiyle ilgili sıralamaya ancak bu pozisyon için birinci tercih olarak herhangi bir müracaatın yapılmaması sebebiyle ya da geçersiz sayılan müracaatlar dolayısıyla veya sınava katılması belirlenen aday sayısı kadar müracaatın bulunmaması sebebiyle dahil edilecektir.

Her bir pozisyon için son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu kişilerin tamamı sınava kabul edilecektir.

Başvuru Puanı Hesaplama Yöntemi: [(KPSS P3 Puanı x 0,70)+ (Yabancı Dil Puanı x 0,30)]

4.BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI

Başvuruları değerlendirilip sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi Bakanlığımız internet sitesi, www.enerii.gov.tr adresinde 12/12/2014 tarihinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

5.SINAV

5.1 SINAV ŞEKLİ VE BAŞARI

Sınav sözlü olarak yapılacaktır. Sözlü sınav sonucunda 100 (yüz) tam puan üzerinden 70 (yetmiş) ve üzeri puan alan adaylar arasından puan sırasına göre, ilan edilen pozisyon sayısı kadar aday asil olarak, asil aday sayısı kadar aday da yedek olarak ilan edilecektir.

Mesleki bilgiler ve başvurulan pozisyonun uzmanlık konularına uygun olarak 1.2. Özel Şartlar bölümünde her bir pozisyon için belirtilen tüm konular ve hususlardır.

5.3.SINAV YERİ VE TARİHİ

Sınav yeri ve tarihleri Bakanlığımız internet sitesi, www.enerii.gov.tr adresinde 12/12/2014 tarihinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

6.ÜCRET

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının (Ocak – Aralık 2014 tarihleri arası için belirlenen brüt tutar 3.757,34 TL) özel şartlar başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak; Bakanlığımız aylık brüt sözleşme ücreti katsayı tavanı altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

6.1. POZİSYONLARA GÖRE ALINACAK KİŞİ SAYISI VE ÜCRET TABLOSU

Sıra No Alınaca k Kişi Sayısı Sınava

Çağrılacak

Aday

Sayısı

Pozisyon Aylık Brüt Sözleşme Ücreti Katsayı Tavanı Aylık Brüt Sözleşme Ücreti Tavanı
1 1 5 Sistem Yönetimi ve Bilişim Ağları Takım Lideri 4 15.029,36 TL
2 1 5 Sistem Uzmanı 3 11.272,02 TL
3 1 5 Ağ Uzmanı 3 11.272,02 TL
4 1 5 Bilgi Güvenliği Yönetimi Takım Lideri 4 15.029,36 TL
5 1 5 İş Zekası Uzmanı 3 11.272,02 TL
6 1 5 Veritabanı Yönetim Uzmanı 3 11.272,02 TL
7 1 5 Yazılım Geliştirme Uzmanı 2 7.514,68 TL
8 1 5 Portal Sistemleri Uzmanı 2 7.514,68 TL
9 1 5 İş Analisti ve Test Uzmanı 2 7.514,68 TL
Toplam 9 45

7.SONUÇLARIN DUYURULMASI

Yapılacak sınavın sonuçları Bakanlığımız internet sitesi, www.enerü.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Sınavı kazanan asil adaylara posta yolu ile yazılı bildirimde bulunulacaktır.

8.İLETİŞİM BİLGİLERİ

8.1.ADRES BİLGİLERİ

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığı Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No:2 Bahçelievler – Çankaya/ANKARA

8.2.TELEFON BİLGİLERİ Özel Şartlar Dışındaki Konular İçin

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Personel Dairesi +90 312 222 41 59 Başkanlığı+90 312 212 64 20 / 7344

+90 312 212 64 20 / 7306

Özel Şartlarla İlgili Konular İçin

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*