Edak Ecza Deposu İş Başvuru Formu ve İş İlanları 2024

EDAK-ECZA-DEPOSU

Edak Ecza Deposu İş Başvuru Formu

Edak Ecza Deposu İş Başvurusu yaparak Edak Ecza Deposu’nin ailesine katılabilirsiniz. Aynı zamanda Edak Ecza Deposu iş ilanlarına bakabilir dilediğiniz ilana iş başvurusu yapabilirsiniz.

İŞE ALIM SÜRECİ

EDAK ‘ın insan kaynağı ihtiyacı, hedefler ve stratejik planlar doğrultusunda hazırlanan yıllık insan kaynakları planı ile belirlenir. Yıllık insan kaynakları planı doğrultusunda veya spesifik olarak ortaya çıkabilecek insan kaynağı ihtiyacı öncelikle kurum çalışanları içinden karşılanmaya çalışılır.
İhtiyacın kurum içinden karşılanamadığı durumlarda daha önceden yapılmış olan iş başvuruları değerlendirilir. Bu başvurular, gerek internet sitesinde bulunan formun doldurulması ile gerekse de kuruma şahsen başvurarak İş Başvuru Formu doldurularak yapılan başvurulardır. Tüm başvuruların toplandığı iş başvuru havuzundan ilgili pozisyon için uygun adayların tespiti İnsan Kaynakları Bölümü tarafından yapılır. Ön görüşme sonucu kişisel ve teknik (iş bazlı) yeterlilikleri saptanan adaylar; İnsan Kaynakları ve İdari İşler Müdürü, İnsan Kaynakları Sorumlusu ve İlgili Bölüm Yöneticilerinin katıldığı ikinci görüşmeye alınırlar. Bu görüşme sonrasında işe en uygun aday belirlenerek EDAK ‘ta çalışmaya başlaması için gerekli işlemler yerine getirilir. İlgili pozisyon için görüşülen diğer tüm adaylara sonuç bildirilerek iş başvuru formları, daha sonraki uygun pozisyonlarda tekrar değerlendirilmek üzere saklanır.

ORYANTASYON EĞİTİMİ

İşe yeni alınan çalışanlar, yapacakları göreve uygun olarak tanımlanmış oryantasyon eğitim programına tabi tutulur. Oryantasyon eğitiminin amacı, çalışanın kurumu tanıması, EDAK genelindeki işleyişi anlaması ve yapacağı işle ilgili ilişkileri kavramasının sağlanmasıdır.

Oryantasyon eğitimi sonucunda işine yerleştirilen çalışana deneme süresi boyunca kuruma ve işine uyumu ile ilgili olarak edinilen izlenimler hakkında geribildirimde bulunulur. Deneme süresi bitiminde kurum ile çalışan arasında karşılıklı performans memnuniyeti ve uyum sağlanmış ise kişi kadrolu olarak çalışmaya devam eder.

KARİYER PLANLAMA

EDAK ’ta yapılan performans değerlendirmelerinde, yaptığı görevden daha etkin bir görevde kullanılabilecek çalışanlar, ilgili görevlere hazırlanır ve gerektiğinde dışarıdan personel arama yoluna gidilmeden yetişmiş olan personel, yeni görevine atanır. Bu yolla çalışanların motivasyonu ve kuruma aidiyeti artırılır. Çalışanlar için belirlenecek yeni görev ve sorumluluklarda en önemli şey kişilerin gelişebilmeleri için farklı faaliyet alanlarında deneyim kazanmaları gereğidir.
Bu nedenle kuruluşta sistemli olarak rotasyon gerçekleştirilir.

ÜCRETLENDİRME VE EK MENFAATLER

EDAK’ ta çalışma biçimine göre sendikalı personel ve kapsam dışı personel olmak üzere iki grup çalışan bulunmaktadır.

Her iki grup çalışanın ücretlerinin belirlenmesinde ;
– Ücret seviyelerinin piyasaya kıyasla ‘rekabetçi’ olması
– Nitelikli insan kaynağını tutacak ve cezbedecek şekilde olması
– Motive edici özellikte olması
– Adil olması

esasları dikkate alınır.
Kapsam dışı personelin ücret zamları her yıl Yönetim Kurulumuz tarafından; sendikalı personelin ücret zamları ise EDAK ile Lastik-İş Sendikası arasında yapılan iş yeri toplu iş sözleşmesine göre belirlenir.

EDAK’ta ‘kişiye göre maaş değil; işe göre maaş’ ilkesi çerçevesinde İş Analizi çalışması gerçekleştirilerek, çalışma verileri doğrultusunda İş Değerlendirmesi yapılmış ve oluşturulan iş grupları skalasına göre her iş için bir ücret belirlenmiştir.

Kapsam dışı çalışanlarımıza yılda 12 maaş; sendikalı çalışanlarımıza ise 12 maaş ve 4 ikramiye olmak üzere yılda 16 maaş ödenir. Bunun yanında tüm çalışanlarımıza yemek, ulaşım ve hayat sigortası hizmeti verilmektedir.

Kapsam Dışı çalışanlarımıza süreklilik arz etmeyen ,

– Doğum Yardımı
– Ölüm Yardımı
– Evlenme Yardımı
– Öğrenim Yardımı
– Tabi Afetler Yardımı
– Maluliyet Yardımı ödenmektedir.

Sendikalı çalışanlarımıza süreklilik arz eden ,

-Yakacak Yardımı
– Bayram Harçlığı
– Giyim Yardımı
– Aile Yardımı
– Çocuk Yardımı
– Yıllık Ücretli İzin Harçlığı

ve süreklilik arz etmeyen ,

– Doğum Yardımı
– Ölüm Yardımı
– Evlenme Yardımı
– Öğrenim Yardımı
– Askerlik Yardımı
– Tabi Afetler Yardımı
– Maluliyet Yardımı ödenmektedir.

Ayrıca; İzmir’de görev yapan çalışanlarımız iş yeri hekimi hizmetinden yararlanmaktadır.

Başvuru formu için Tıklayınız.

2 yorum

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*