Bolu Göynük Belediyesi Sözleşmeli Mimar Alım İlanı 2022

goynuk-belediyesi

BOLU İLİ /GÖYNÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KISMİ ZAMANLI SÖZLEŞMELİ TEKNİK PERSONEL ALIM İLANI

a)5393 sayılı Belediyeler Kanununun 49.tnaddesi gereğince, boş bulunan , aşağıda , sınıfı, unvanı, adedi, cinsiyeti,öğrenim durumu,belirtilen 1 adet kısmi zamanlı sözleşmeli teknik personel alımı yapılacaktır.

Sıra No Sözleşmeli Çalışılacak Ünvan Sınıfı Adedi Öğrenim Durumu Cinsiyeti
1- Mimar T.H. 1 Mimarlık Fakültesi Mezunu K.

1- )Giriş Sınavı ve Tarihi: Sözlü mülakat olarak tek aşamada yapılacaktır.

2- )Sözİü Sınav Tarihi-Yeri /ij/08/20I4 günü saat 14:00 , Belediye Başkanlık Makam odasındadır.

Sözlü sınavda adayların mesleki,genel kültür,yetenek,kavrayış,ifade ve temsil kabiliyeti,davranış ve mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığı göz önünde bulundurulacaktırAdayiarın başvuru veya atama işlemleri için istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve göreve başlatılmaz. Göreve başlatılsalar bile iptal edilir.Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında 29/09/2004 tarih ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

SINAV İÇİN BAŞVURU ŞARTLARİ:

1- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartlan taşımak.

2- Universitelerin ilgili bölümlerinden mezun olup. konusunda faaliyette bulunup en az 7 yıllık deneyimi olmak.

3- Görevini yapmasına engel olabilecek sağlık sorunları bulunmamak.

4- Göyntik İlçesi Sınırlarında ikamet ediyor olmak.

Müdürlüğüne

5- Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere , ağır hapis veya 6 aydan fazla veya affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla,zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık,dolandırıcıhk,sahtecilik,inancı kötüye kullanma,yüzkızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma,Devlet sırlarını açığa verme suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

BAŞVURU SEKLİ:

GOYNUK

BELEDİYESİ

Adayların 09/08/2014 – 13/08/2014 tarihleri arasında 17:00 ye kadar Göynük Belediyesi Yazı İşleri şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.Diğer başvurular kabul edilmeyecektir.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:

1- Başvuru dilekçesi

2- Öğrenim durum belgesi fotokopisi

3- Nıifus cüzdan fotokopisi

4- Sağlık raporu

5- Fotoğraf

6- Özgeçmiş CV.

7- İkamet belgesi.

Şehit Mehmet Diri İş Hanı Kat: 3 Göynük BOLU Tel: 0374 451 62 45 Fax: 0374 451 24 54 info@bolugoynuk.bel.tr www.bolugoynuk.bel.tr

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*