Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İşçi Alım İlanı ve İş Başvuru Formu

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 78 sürekli işçi alımı, işçi alımı, koruma görevlisi ve hasta bakım elemanı alımı yapacağını duyurdu. İlan detaylarını, başvuru koşullarını yazımızda bulabilir; ilan sonundaki linkten iş başvurunuzu yapabilirsiniz.

Koruma ve Güvenlik Görevlisi Alımı (20)

UNVAN BiRiMi CiNSiYET ADET YÖNTEM
Sürekli işçi(Koruma ve Güvenlik Görevlisi) Hastane Kadın 5 KURA
Sürekli işçi(Koruma ve Güvenlik Görevlisi) Hastane Erkek 15 KURA

Başvuru Şartları

 • En az lise veya dengi okul mezunu olmak.
 • Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşını doldurmamış olmak.(01.09.1985 ve üstü doğumlular)
 • 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 14. Maddesinde belirtilen Özel Güvenlik Temel Eğitimini Başarı ile tamamlamış olmak, Özel Güvenlik Kimlik (silahlı ya da silahsız) Kartına sahip olmak (Kimlik geçerlilik süresi dolanlar için yenileme eğitiminin yapılmış olması gerekmektedir.)
 • Kadın adaylarda en az 1.65 cm boyunda olmak. Erkek adaylarda en az 1.75 cm boyunda olmak. (Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 10’dan fazla, 10’dan az olmamak ve Aile Hekimi ile belgelendirilmelidir.)
 • İç ve dış mekanda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.

Hasta Bakımı ve Temizliği Alımı (58)

UNVAN BiRiMi CiNSiYET ADET YÖNTEM
Sürekli işçi (Hasta Bakımı ve Temizliği) Hastane Kadın 30 KURA
Sürekli işçi (Hasta Bakımı ve Temizliği) Hastane Erkek 28 KURA

Başvuru Şartları

 • Ortaöğretim Kurumlarının Hasta ve Yaşlı Hizmetleri Alanının Engelli Bakımı, Hasta Bakımı ve Yaşlı Bakımı Dallarından ya da Sağlık Hizmetleri Alanının Ebe Yardımcılığı, Hemşire Yardımcılığı ve Sağlık Bakım Teknisyenliği dallarından birinden mezun olmak.
 • Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 30 yaşını doldurmamış olmak.(01.09.1990 ve üstü doğumlular)
 • İç ve dış mekanda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.

Her İki Pozisyon İçin de Başvuru Genel Şartları

 • 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’ de Meslek ve Sanatlarını serbestçe yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya iş yerlerinde çalıştırılabilmelerine ilişkin Kanun Hükümleri Saklı Kalmak kaydıyla TÜRK vatandaşı olmak.
 • 18 yaşını doldurmuş olmak.
 • Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Milli Savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
 • Anayasal Düzen ve bu düzenin işleyişine, Özel hayat ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu ve uyuşturucu madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma ve kovuşturma bulunmamak.
 • Askerlik ile ilişiği olmamak. ( yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak )
 • Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
 • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.
 • Alınacak işçilerin deneme süresi 60 gün ( 2 ay ) olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi bildirim süreleri beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir.
 • Başvuran adaylar işyerindeki çalışma koşullarını peşinen kabul etmiş sayılır.
 • Göreve başlayacak personelin görevini devamlı yapmasına engel bedenen, aklen ve ruhen sağlık sorununun olmadığını belgelemeleri gerekmektedir. Başvuran adaylar bunu kabul etmiş sayılacaktır. (atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)
 • İlanın yayımlandığı tarih itibariyle Aydın il sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak ve belgelendirmek.

İlana başvuru yapmak ve Adnan Menderes Üniversitesi ailesine katılmak için tıklayınız.

 

1 yorum

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*