Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı 2024

abant-izzet-baysal-universitesi

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İLANI

Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan Mengen Meslek Yüksekokulu Kız Öğrenci Yurdunda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli olarak istihdam edilmek ve tam zamanlı olarak çalıştırılmak üzere 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar”ın Ek Madde-2/b Fıkrasına göre aşağıda belirtilen Unvanlarda toplam 1 (bir) sözleşmeli personel alınacaktır.

Unvan Adedi Aranan Nitelikler

Büro Personeli 1 – Cinsiyeti Bayan olmak – En az Önlisans mezunu olmak, – Yükseköğretim kurumlarında en az 5 yıl süre ile çalışmış olmak. – Büro Yönetimi, iş ve insan ilişkileri, iş Sağlığı ve Güvenliği konularında seminer veya kurs almış olmak.

I. BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR:

1- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen nitelikler ile 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.

2- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.

3- Adayların bu sözleşmeli pozisyonu tercih edebilmeleri için, 05-06 Temmuz 2014 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavına (2014-KPSS Lisans) veya 22 Eylül 2012 tarihinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavına (2012-KPSS Önlisans) girmiş olmaları gerekir. Yerleştirme işlemlerinde, Önlisans mezunları için KPSSP93 ve Lisans mezunları için KPSSP3 puanı kullanılacaktır

4- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

II. BAŞVURU:

Adayların bu ilanın gazetede yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde

1- Nüfus cüzdanı fotokopisi,

2- Diploma fotokopisi,

3- KPSS Sonuç Belgesi Fotokopisi

4-1 adet fotoğraf

5- Aranan nitelikler bölümünde istenen sertifika ve belgeler,

6-Adayın son biryıl içinde kamu kurum ve kuruluşlarının 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışmadığını beyan ettiği Taahhüt Bildiriminin yer aldığı Başvuru Formu Üniversitemizin www.ibu. edu.tr web adresinden temin edilecek olup; adayların şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. (Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.)

III. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

Başvuru sonunda atanmaya hak kazananların listesi, başvuru süresi bitiminden 10 (on) iş günü içinde www.ibu.edu.tr web adresinden ilan edilecektir, ilan edilen kadronun iki katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan atanmak üzere başvuran olmadığı veya atama hakkını kaybettiği takdirde atanmaya hak kazanan yedekler sırası ile aynı vveb adresinden ilan edilecektir. Bu ilanlar tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların sonuçların ilan edilmesinden itibaren 15 gün içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar, haklarını kaybederler.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*