Türk Patent Enstitüsü İş Başvuru Formu ve İş İlanları 2023

türk-patent-enstitüsü

Türk Patent Enstitüsü İş Başvuru Formu

Türk Patent Enstitüsü İş Başvurusu yaparak Türk Patent Enstitüsü’nin ailesine katılabilirsiniz. Aynı zamanda Türk Patent Enstitüsü iş ilanlarına bakabilir dilediğiniz ilana iş başvurusu yapabilirsiniz.

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜNDEN 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN 4/B MADDESİNE
GÖRE İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 B maddesine göre istihdam edilmek üzere
aşağıda öğrenim ve bölümü belirtilen 3 Büro Personeli pozisyonuna “Sözleşmeli
Personel Çalıştırılmasına Miskin Esaslar” çerçevesinde Enstitümuzce yazılı
ve’veya sözlü sınav yapılmaksızın Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu
puanı esas alınmak suretiyle yerleştirme yapılacaktır.

POZİSYONÖ ĞRENİM BÖLÜM ALINACAK PERSONEL ADEDİ

Büro Personeli Önlisans Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bilişim Sistemleri
ve Teknolojileri, Bilgisayar Teknolojileri ve Yönetimi, Bilgisayar Teknolojisi,
Bilgisayar Donanımı, Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri, Bilgi İşlem,
Bilgisayar Operatörlüğü, Bilgisayar Operatörlüğü ve Teknıkerliğı, Bilişim-Yönetim
ve Bilgisayar onlısans programlarının birinden mezun olmak. 3 kişi

ADAYLARDA ARANILAN ŞARTLAR (GENEL ŞARTLAR)

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen
şartları taşımak,

b) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından; 22.09.2012 tarihinde yapılan
Kamu Personeli Seçme Sınavı sonucunda KPSSP93 puan türünden asgari 80 puana
sahip olmak,

c) Devamlı olarak görev yapmasına engel olabilecek, daimi vücut ya da akıl
hastalığı ile vücut sakatlığı ya da özrü bulunmamak,

ç) Duyurunun yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını
doldurmamış olmak. zorunludur.

(ÖZEL ŞART)

a) Önlisans mezunu adayların yukarıda belirtilen bölümlerden mezun olması.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI VE DİĞER HUSUSLAR

1) Başvurular, yukarıda belirtilen özel ve genel şartları taşıyan adaylar
tarafından, ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde elektronik ortamda
Enstitümüz resmi internet sitesinde (www.tpe.gov.tr) duyurular bölümünde yayımlanan
form, eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurularak yapılacaktır.

2) Sadece internetten yapılan başvurular geçerli olup, Enstitümüze elden veya
posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

3) Güvenlik soruşturması olumsuz neticelenen ve/veya başvuru ve işlemleri sırasında
gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler
ile istenilen belgeleri süresi içerisinde ibraz edemeyenlerin müracaatları geçersiz
sayılacak, yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilecektir Bu durumdaki
adaylar hiçbir hak talep etmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal
işlem yapılacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YERLEŞTİRME İŞLEMİ

1) Süresi içerisinde başvuruda bulunan ve gerekli şartları sağlayan adaylar,
başvuru suresi bittikten sonra 2012 yılı KPSS puanı esas alınmak suretiyle en
yüksek puandan başlamak üzere sıralamaya tabı tutulacaktır.

2) Puan eşitliği halinde sırasıyla yaşı büyük olana, bunun da aynı olması halinde
mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olanlara öncelik tanınacaktır.

3) ilan edilen pozisyon sayısı kadar belirlenen asil ve yedek adayların listesi
Enstitümüzün resmi internet sitesinde (www.tpe.gov.tr) ilan edilecek, adaylara
ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

4) Yedek adayların atanma hakları, yerleştirme sonuçlarının ilan edildiği tarihten
itibaren yıl sonuna kadar geçerlidir.

Yerleştirilmeye hak kazanan asil ve yedek adaylardan belgelerini Enstitümüze
ibraz etmeyen veya görevine hiç başlamayan ya da başladıktan sonra görevinden
ıstifaen ayrılan adayların yerine sırasıyla yedekleri çağırılacaktır.

İlan olunur.

1 yorum

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*