Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcılığı Alım İlanı

Dilerseniz Bu İlanı Paylaşabilirsiniz.
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 25 uzman yardımcısı alacak. Başvurular 17 Ekim’de sona erecek.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

SANAYİ VE TEKNOLOJİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı merkez teşkilatı birimlerinde münhal bulunan ve aşağıdaki tabloda bölümü, adedi, sınıfı, unvanı ve derecesi belirtilen toplam 25 (yirmibeş) adet Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcısı kadrosuna atama yapılmak üzere sözlü sınavla personel alınacaktır.

SIRA

NO

BÖLÜMÜ ADEDİ SINIFI UNVANI DERECESİ
1 İstatistik 4 GİH Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd. 8
2 Hukuk Fakültesi 1 GİH Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd. 8
3 Endüstri Mühendisliği 3 GİH Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd. 8
4 Makine Mühendisliği 3 GİH Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd. 8
5 Bilgisayar Mühendisliği 3 GİH Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd. 8
6 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 2 GİH Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd. 8
7 Kimya Mühendisliği 1 GİH Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd. 8
8 İnşaat Mühendisliği 2 GİH Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd. 8
9 Elektrik Mühendisliği 2 GİH Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd. 8
10 Gıda Mühendisliği 1 GİH Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd. 8
11 Çevre Mühendisliği 1 GİH Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd. 8
12 Yazılım Mühendisliği 1 GİH Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd. 8
13 Mekatronik Mühendisliği 1 GİH Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd. 8
TOPLAM 25

A) SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI:

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

2) Üniversitelerin en az 4 (dört) yıllık eğitim veren ve yukarıdaki tabloda fakülte veya bölümleri belirtilen ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

3) ÖSYM tarafından (A) grubu kadrolar için 06-07 Temmuz 2013 veya 05-06 Temmuz 2014 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında mühendislik bölümü mezunu olan adaylar için (KPSS) P7, istatistik bölümü mezunu adaylar için P25 ve hukuk fakültesi mezunu adaylar için P21 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak,

4) 01 Ocak 2014 tarihi itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak (1 Ocak 1979 tarihinde ve bu tarihten sonra doğmuş olanlar).

bilim-sanayi-ve-teknoloji-bakanligi-uzman-alimi

B) BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI VE DİĞER HUSUSLAR:

1) Başvurular, 17/10/2014 günü saat 23.59’a kadar Bakanlık internet sitesinde (www.sanayi.gov.tr) veya (http://personel.sanayi.gov.tr) yayımlanan “Başvuru Formu” doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır. Adayların, fotoğraflarını ve mezuniyet belgelerini (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların ayrıca diploma denklik belgesini), elektronik ortamda taratıp başvuru formuna eklemeleri zorunludur.

2) Bakanlığımız internet sitesinde (www.sanayi.gov.tr) veya (http://personel.sanayi.gov.tr) yayımlanan “Başvuru Formu” doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olup, ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile Bakanlığa elden, e-mail veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

3) Giriş sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Ayrıca, bu şekilde Bakanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise durumları çalıştıkları kurumlarına bildirilir.

C) SINAVIN ŞEKLİ, TARİHİ, YERİ, KONULARI VE DEĞERLENDİRİLMESİ:

1) Giriş sınavı, sözlü olarak tek aşamalı yapılacaktır.

2) Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların isimleri ile sınav yeri ve saati; sınav tarihinden en az 20 (yirmi) gün önce Bakanlık internet sitesinde (www.sanayi.gov.tr) veya (http://personel.sanayi.gov.tr) ve duyuru panosunda ilan edilecektir.

3) Sınava başvuran ve katılma şartlarını taşıyan adaylardan ilanda belirtilen KPSS puan türünden en yüksek puana sahip olandan başlanarak alım yapılacak bölümler itibariyle ayrı ayrı yapılacak sıralama sonucunda atama yapılacak kadro sayısının 4 (dört) katı kadar aday (son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar dahil) sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır.

4) Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, yanlarında fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) ile başvuru sırasında kullanıcı adı ve şifresini kullanarak almış oldukları “Sınav Kimlik Belgesi”nin bir çıktısını yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır.

5) Sınav konuları;

Mühendislik grubu:

a) Asıl alan; temel mühendislik ve mezun olunan mühendislik bölümü konuları,

b) İkincil alan; Mikro İktisat, Makro İktisat, Türkiye Ekonomisi, İşletme Yönetimi ve Politikaları, Kamu Maliyesi, Temel Hukuk Bilgileri,

Hukuk grubu:

a) Asıl alan; Anayasa Hukuku, İdare Hukuku ve İdari Yargılama Hukuku, Ceza Hukuku, Kabahatler Hukuku, Medeni Hukuk Genel Hükümler, Şahsın Hukuku, Eşya Hukuku, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ticari İşletme Hukuku ve Şirketler Hukuku,

b) İkincil alan; Mikro İktisat, Makro İktisat, Türkiye Ekonomisi, İşletme Yönetimi ve Politikaları, Kamu Maliyesi.

İstatistik grubu:

a) Asıl alan; Mezun olunan bölüm konuları,

b) İkincil alan; Mikro İktisat, Makro İktisat, Türkiye Ekonomisi, İşletme Yönetimi ve Politikaları, Kamu Maliyesi, Temel Hukuk Bilgileri.

6) Sözlü sınavda adaylar Sınav Komisyon üyeleri tarafından;

a) Yukarıda belirtilen sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

Yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilecektir. Adaylar, Sınav Komisyonu tarafından (a) bendi için elli puan, (b), (c), (ç), (d) ile (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilecektir.

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması şarttır.

7) Sözlü sınav puanı, adayın giriş sınavı başarı puanı olarak belirlenecek ve nihai başarı sıralaması başvuru bölümlerine göre ayrı ayrı yapılacaktır. Sınav puanlarının eşit olması durumunda KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır. Bu sıralama sonucunda ilanda belirtilen kadro sayısı kadar asil aday ve kadro sayısının yarısı kadar yedek aday belirlenerek giriş sınavını asil ve yedek olarak kazananlar, Bakanlık internet sitesinde ve duyuru panosunda ilan edilir. Ayrıca, asil adaylara ve atama sırası gelen yedek adaylara yazılı bildirim yapılır.

8) Adayların, Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcısı kadrosuna atanmaları başarı sıralamasına göre yapılır. Yedek adayların hakları sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren üç ay için geçerlidir. Bu süre içerisinde atama yapılan kadrolarda boşalma olması halinde sınavı yedek olarak kazanan adaylar başarı sırasına göre atanırlar.

İlanen duyurulur.

Sınavla ilgili olarak ;

(0312) 201 57 08

(0312) 201 57 16

(0312) 201 57 48 numaralı telefonlardan detaylı bilgi alınabilir.

 

Dilerseniz Bu İlanı Paylaşabilirsiniz.
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*