Ortaokul Mezunu Gemi Personeli Alımı İş Başvuru Formu ve İş İlanı 2020

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü sözleşmeli 13 personel alımı yapacağını duyurdu. en az ortaokul mezunu personel alımı yapacak olan kurum ilan detaylarını şöyle yayınladı;

Genel Başvuru Şartları

 • Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
 • Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak,
 • 657 sayılı Kanunun 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevine devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile engelli bulunmamak.
 • Sınav tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,
 • Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak,
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
 • Sınav sonucunda başarılı bulunan adaylarla, 24 saat esaslı çalışmaya engel olmadığını ve sağlık durumunu gösterir tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık kurulu raporu ibraz etmeleri kaydıyla sözleşme yapılabilecektir.

Özel Başvuru Şartları

1- TEKNİKER (2 Adet)

 • Gemi Makineleri, Gemi Makineleri İşletme veya Mekatronik ön lisans programından mezun olmak,
 • Gemi adamı ehliyetine sahip olmak,
 • ÖSYM tarafından 2018 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) önlisans mezunları için KPSS P93 puan türünden, 50 (elli) ve üzerinde puan almış olmak.

2- TEKNİSYEN (6 Adet):

 • Meslek liselerinin gemi makineleri bölümünden mezun olmak,
 • Gemi adamı ehliyetine sahip olmak,
 • ÖSYM tarafından 2018 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) meslek lisesi mezunları için KPSS P94 puan türünden, 50 (elli) ve üzerinde puan almış olmak.

3- GEMİ ADAMI (4 Adet):

 • En az herhangi bir orta öğretim mezunu,

 • Gemi adamı ehliyetine sahip olmak,
 • Mesleğiyle ilgili en az 2 yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

4- DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) (1 Adet):

 • En az herhangi bir orta öğretim mezunu,
 • En az 5 yıllık B sınıfı ehliyete sahip olmak,
 • Cinsiyeti erkek olmak,
 • ÖSYM tarafından 2018 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) meslek lisesi mezunları için KPSS P94 puan türünden, 50 (elli) ve üzerinde puan almış olmak.

İlana başvuru yapmak için tıklayınız.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*