Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 88 Sürekli İşçi Alım İlanı 2023

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada,88 ( seksen sekiz) adet daimi olarak istihdam edilmek üzere işçi alınacağı duyuruldu.

 

SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLAN DETAYLARI:

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi merkez teşkilatı hizmet birimlerinde 4857 sayılı iş Kanunu, “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR) aracılığı ile aşağıda tabloda dağılımı gösterilen şekilde “Sürekli İşçi” alımı yapılacaktır.

Şartları uyan adaylar, başvurularını Beyoğlu İş-Kur İlçe Müdürlüğüne şahsen veya www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir.

A- GENEL ŞARTLAR:

1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2. 18 yaşını tamamlamış olmak,

3. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

4. Engelliler için ilan edilen kadroya başvuran adaylar; Durumlarını ilgili mevzuata göre, yetkili sağlık kuruluşlarından alınan engelliler için sağlık kurulu raporuyla (Doğuştan ya da sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişilerden tüm vücut fonksiyon kaybının en az yüzde kırk olduğunu belirten sağlık kurulu raporu) belgelendirmeleri gerekmektedir.

B-AÇIKLAMALAR

1. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,

2. Askerlik ile ilişiği olmamak,

3. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

4. Her aday, durumuna uygun iş statüsünden sadece birine başvuru yapabilecektir.

5. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemek.

6. Kura sonuçları ve diğer her türlü duyurular www.msgsu.edu.tr internet adresinden ilan edilecektir.

7. Kuraya katılacak adaylar ve kura sonucu yerleştirilen adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır. Bu ilan tebligat yerine geçecektir.

C- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ:

1. Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden 22.03.2021-26.03.2021 tarihleri arasında online olarak yapılacaktır.

2. Online başvurular dışında şahsen, posta veya e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

3. Kadro ve pozisyonlardaki talepler İstanbul İli düzeyinde karşılanacak olup, ilan tarihi itibarıyla İstanbul’da ikamet edenlerin başvuruları dikkate alınacaktır.

D- NOTER KURA İŞLEMLERİ

1. Noter kura çekimi 01.04.2021 günü saat 10:00’da Üniversitemiz Fındıklı Yerleşkesi Konferans Salonunda gerçekleştirilecektir.

2. Adaylar istemeleri halinde Üniversitemiz web ana sayfasından https://www.msgsu.edu.tr/canli-yayin adresinden kura çekimini canlı olarak izleyebilecektir. COVİD-19 Pandemisi ile mücadele kapsamında alınan tedbirler dolayısıyla kuranın yapılacağı salona herhangi bir aday alınmayacaktır.

3. Noter tarafından, açık iş sayısının 4 (dört) katı oranında asil ve açık iş sayısının 4 (dört) katı oranında yedek aday belirlenecektir.

4. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 5 inci maddesinde belirtilen “işe göndermede öncelikli olanlar” işe yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.

E- SÖZLÜ MÜLAKAT İŞLEMLERİ

Noter tarafından seçilen ve “asil aday” listesinde yer alan adaylar, genel kültür, genel yetenek, mesleki bilgi ve becerilerine ilişkin 26-27-28-29-30 Nisan 2021 ve 03 Mayıs 2021 tarihlerinde Üniversitemiz Fındıklı Yerleşkesi Konferans Salonunda 09:30’dan itibaren sözlü mülakata sıra ile alınacaklardır. Mülakat neticesinde sonuçlar 07 Mayıs 2021 tarihi mesai bitimine kadar www.msgsu.edu.tr internet sitesi üzerinden duyurulacaktır.

Mülakatlara katılımlarda maske takılması zorunludur.

Sözlü Mülakat Tarihleri

Güvenlik Hizmetleri : 26-27-28 Nisan 2021

Temizlik Hizmetleri : 29-30 Nisan 2021

Bakım ve Onarım Hizmetleri : 03 Mayıs 2021

F- BELGE TESLİMİ

Noter kurası sonucu asil listede yer alan adayların 12-16 Nisan 2021 tarihleri arasında aşağıdaki belgeleri Fındıklı Merkez Binadaki Personel Daire Başkanlığı’na teslim etmesi gerekmektedir.

1. Kimlik Kartı / Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

2. İkametgah (e-Devlet üzerinden alınabilir.)

3. Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet üzerinden alınabilir)

4. SGK Hizmet Dökümü (e-Devlet üzerinden alınabilir)

5. Adli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden alınabilir)

6. Diploma fotokopisi (aslı ile birlikte)

7. (2) Fotoğraf

8. Koruma ve Güvenlik Görevlisi için;

a. Özel Güvenlik Görevlisi Sertifikası ve Güvenlik Kimlik Kartı fotokopisi (aslı ile birlikte)

b. Tam teşekküllü Sağlık Kurulu (Heyet) Raporu,

9. Temizlik ve Bakim Onarım Hizmetleri için “Sağlık Raporu”,

G- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, SONUÇLARI VE İŞE BAŞLAMA

1. Atama hakki kazanan ancak ise başlamayanlar ile atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak ise başlatılmayanların yerine, yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlanmak suretiyle yerleştirme yapılacaktır.

2. Müracaat sonunda gerçeğe aykırı belge ya da beyanda bulunan adaylar hakkında yasal işlem yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Üniversitemiz tarafından kendilerine herhangi bir ödeme yapılmış ise yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

3. Yedek olarak atanmaya hak kazanan adaylar asil adayların taşıdığı şartları yerine getirmelidir.

4. Göreve başlamaya hak kazananların asil adayların sonuçları 07.05.2021 tarihi mesai bitimine kadar https://www.msgsu.edu.tr/ internet sitesinden ilan edilecektir. Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

İlanen duyurulur.

İLAN NO SU:2504/1-1

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*