Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Mehmet_Akif_Ersoy_Üniversitesi

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin çeşitli birimlerine, 2547 Sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Hakkında Yönergesine göre aşağıda belirtilen bölüm ve anabilim dallarına öğretim üyesi alınacaktır.

Profesör kadroları için, başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş ve yayın listesi Doçentlik Belgesi, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan eserlerden 6 (altı) adet dosyayı ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına;

Doçent kadroları için, başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişleri, Doçentlik Belgesi örneği ve yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) adet dosyayı ekleyerek, Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına;

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuranların başvurdukları anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçelerine, Özgeçmiş, Doktora, Uzmanlık veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, 3 adet fotoğraf, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan, 4 (dört) nüsha dosyayı ekleyerek ilgili birime;

İlanın yayınlandığı tarihi takip eden 15 gün içerisinde başvuracaklardır.

GENEL AÇIKLAMALAR

-Yardımcı Doçent kadrosuna başvuran adaylar KPDS-60 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan bu puanın muadili bir puan aldığını gösterir belge,

-Meslek Yüksekokulu Yardımcı Doçent kadrosuna atamalar KPDS -60 puandan muaftır.

-Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştığı kurumundan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

-Posta ile müracaat edecek adaylar için; postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

-Adaylar sadece durumuna uygun bir (1) birime müracaatta bulunabileceklerdir.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Hakkında Yönergesi, Yayın dosyası tanzim listesi ve özgeçmiş formatı, Üniversitemizin http://pdb.mehmetakif.edu.tr/internet adresinden temin edilebilir.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Hakkında Yönergesi, Yayın dosyası tanzim listesi ve özgeçmiş formatı, Üniversitemizin http://pdb.mehmetakif.edu.tr/internet adresinden temin edilebilir.

BİRİMİ/BÖLÜMÜ PROGRAMI/ANABİLİM

DALI

UNVANI TAHSİS EDİLEN KADRO
DERECESİ ADEDİ NİTELİKLERİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ

İlköğretim Sınıf Eğitimi Profesör 1 1 Doçentliğini Eğitim Yönetim Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi bilim alanında almış olmak.
İlköğretim Sınıf Eğitimi Doçent 2 1 Doçentliğini Sınıf Eğitimi bilim alanında almış olmak, okuma ve yazma öğretimi alanında çalışmalar yapmış olmak.
Güzel Sanatlar Eğitimi Müzik Eğitimi Yrd.Doç. 3 1 Müzik eğitimi alanında doktora yapmış olması ve viyolonsel alanında çalışmaları olmak.
Güzel Sanatlar Eğitimi Müzik Eğitimi Yrd.Doç. 1 1 Müzik eğitimi alanında doktora yapmış olması ve piyano alanında çalışmaları olmak.

VETERİNER FAKÜLTESİ

Veteriner Hekimliği ve Temel Bilimler Biyokimya Profesör 1 1 Protein biyokimyası ve moleküler biyoloji alanında çalışmaları olmak
Veteriner Hekimliği ve Temel Bilimler Fizyoloji Profesör 1 1 Üreme ve laktasyon fizyolojisi konularında çalışmaları olmak
Klinik Öncesi Bilimler Parazitoloji Profesör 1 1 At, sığır, keçi ve tavuk nematodları konuları üzerinde çalışmaları olmak
Klinik Öncesi Bilimler Viroloji Profesör 1 1 Sığır viruslarının fertilite üzerine etkileri konularında çalışmaları olmak
Veteriner Hekimliği ve Temel Bilimler Fizyoloji Yrd.Doç. 3 1 Rumen Fizyolojisi konusunda Rusitec sistem ile çalışmalar yapmış olmak
Besin Hijyeni ve Teknolojisi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Yrd.Doç. 4 1 Farklı tip et ürünlerinde tür tayini üzerine çalışması olmak.
Zootekni ve Hayvan Besleme Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği Yrd.Doç. 5 1 Risk analizi ve sera gazları konusunda çalışmış olmak

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Biyoloji Hidrobiyoloji Doçent 1 1 Acısu zonu balıkları ile ilgili çalışmaları olmak.
Biyoloji Moleküler Biyoloji Doçent 2 1 Kantitatif PCR ile mitokondrial DNA hasarı üzerine çalışmaları olmak.
Türk Dili ve Edebiyatı Eski Türk Edebiyatı Yrd.Doç. 1 1 Eski Türk Edebiyatı alanında Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak.
Türk Dili ve Edebiyatı Yeni Türk Dili Yrd.Doç. 1 1 Çağdaş Türk Şivelerine aşina olmak, DALA VILAYATININ GAZETİ ve Kazak Türklerinin modernleşmesi üzerine çalışma yapmış olmak.
Sosyoloji Genel Sosyoloji ve Metedoloji Yrd.Doç. 3 1 Yönetim zihniyeti, sosyalleşme ve popüler kültür konularında çalışmalar yapmış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İşletme Sayısal Yöntemler Yrd.Doç. 2 1 Sezgisel ve çok kriterli karar verme yöntemleri konusu üzerine çalışması olmak.
İktisat İktisat Politikası Yrd.Doç. 4 1
İktisat İktisat Tarihi Yrd.Doç. 1 1
Uluslararası İlişkiler Uluslararası İlişkiler Yrd.Doç. 1 1 Ortadoğu üzerine yüksek lisans ve doktora yapmış olmak, bölge bağlamında güvenlik konusunda çalışmaları bulunmak.

MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ

Polimer Mühendisliği Polimer Mühendisliği Yrd.Doç. 4 1 İletken polimerler, elektrokimyasal kopolimerizasyon, supramoleküler yapıların sentezi ve boya esaslı güneş pilleri konularında çalışmış olmak
Endüstri Mühendisliği Endüstri Mühendisliği Yrd.Doç. 3 1 Fayda aralığı temelli etkileşimli grup karar verme yöntemi ile tedarikçi seçimi konularında çalışmış olmak.
Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Donanımı Yrd.Doç. 3 1 Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Bilgisayar Mühendisliği alanı ile ilgili olmak. Enerji verimli kablosuz algılayıcı ağ tasarımı ve gerçekleştirilmesi üzerine çalışmış olmak

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Felsefe ve Din Bilimleri Din Bilimleri ABD (Dinler Tarihi Bilim Dalı) Yrd.Doç. 1 1 Dinler Tarihi Bilim Dalında doktora yapmış ve Hıristiyan- Müslüman ilişkileri ve Alman Protestanlığı konusunda çalışması olmak.
BUCAK ZELİHA TOLUNAY UYGULAMALI TEKNOLOJİ VE İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU
Uluslararası Ticaret Uluslararası Ticaret Yrd.Doç. 3 1 Örgütsel değişim yönetimi konusunda çalışma yapmış olmak.
Muhasebe ve Finansal Yönetim Muhasebe ve Finansal Yönetim Yrd.Doç. 3 1 Kurumsal yönetimin piyasa istikrarına etkisi üzerine çalışma yapmış olmak.
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
Antrenörlük Eğitimi Hareket ve Antreman Bilimleri Doçent 3 1
Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Yrd.Doç. 3 1 Sporda değerler alanında çalışması olmak
Antrenörlük Eğitimi Hareket ve Antreman Bilimleri Yrd.Doç. 1 1 Hareket ve Antrenman bilimleri alanında çalışması olmak.
BUCAK SAĞLIK YÜKSEKOKULU
Hemşirelik Halk Sağlığı Hemşireliği Yrd.Doç. 3 1 Tıbbi Genetik Anabilim dalında doktora yapmış olmak.
BURDUR MESLEK YÜKSEKOKULU
Gıda İşleme Et ve Ürünleri Teknolojisi Prof. Dr. 1 1 Keçilerde Toxoplazmozis, brusellozis ve Listeriozis üzerine çalışması olmak.
BUCAK EMİN GÜLMEZ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Otomotiv Teknolojisi Yrd.Doç. 4 1 Makine Eğitimi Anabilim Dalında doktora yapmış olmak ve altı zamanlı motorlar konusunda çalışmaları bulunmak.
Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Otomotiv Teknolojisi Yrd.Doç. 4 1 Plakalı ısı eşanjörlerinde plaka geometrisi ile dinamik ve termal parametrelerin ısı transferine etkileri konusunda çalışmaları bulunmak.
BUCAK HİKMET TOLUNAY MESLEK YÜKSEKOKULU
Yönetim ve Organizasyon İşletme Yönetimi Yrd.Doç. 4 1 Cumhuriyet öncesi Burdur ekonomisi konusu üzerinde çalışması olmak.
AĞLASUN MESLEK YÜKSEKOKULU
Büro Hizmetleri ve Sekreterliği Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Yrd.Doç. 5 1 İşletme alanında doktora ve e-devlet uygulamaları konusunda çalışmalar yapmış olmak.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*