Manavgat Belediyesi Sözleşmeli Avukat Alım İlanı 2022

Dilerseniz Bu İlanı Paylaşabilirsiniz.
Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
Whatsapp
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin

manavgat-belediyesi

ANTALYA/MANAVGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

5393 sayıl. Belediye Kanununun 49’uncu maddesi hükümlerine göre kadro karşılığı tam zamanlı sözleşmeli personel alınacaktır.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILACAK KADRONUN

SINIFI UNVANI ADEDİ ARANACAK ŞARTLAR
A.H. Avukat 2 Hukuk Fakültesi Lisans Mezunu ve Avukat olmak.

ARANAN DİĞER ŞARTLAR:

Yukarıda belirtilen şartlara ilaveten;

1.657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48″inci maddesinde belirtilen şartlan taşımak.

2. Görevini devamlı yapmasına engel olacak sağlık problemi olmamak.

3. Başka bir kurumda sözleşmeli olarak çalışıyor olmamak.

4. En az 2 yıllık mesleki deneyimi olmak,

BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER:

1. Öğrenim durumunu gösterir belgenin ve Avukat ruhsatnamesinin aslı veya onaylı fotokopisi,

2. Nüfus Cüzdan fotokopisi,

3. Yerleşim yeri belgesi.

4. özgeçmişini anlatan CV.

5. Sağlık raporu,

6. Askerlikle ilgili durumunu gösterir belge,

7. Kamu haklarından mahrum bulunmadığına dair beyan,

8. 657 sayılı Devlet Memurlar. Kanununun 48/A-5’inci maddesinde belirtilen suçlardan mahküm olmadığına dair beyanı,

9. Adli sicil belgesi,

10. Başka bir kurumda sözleşmeli olarak çalışmadığına dair beyanı,

11.2 Adet vesikalık fotoğraf,

(Adayların başvuru veya atama işlemleri için istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve ve göreve başlatılmaz. Göreve başlatılmış olsalar dahi iptal edilir . Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler haklarında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyusunda bulunulacaktır.)

BAŞVURU;
Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adaylar, başvuru sırasında istenilen belgeler ile en geç 01/09/2014 Pazartesi Günü saat 11:00’a kadar Manavgat Belediye Başkanlığı’na şahsen müracaat edeceklerdir. (üçüncü şahıs eliyle, posta ve e-mail ile yapılan müracaatlar kabul edılmeyece .)

SINAV:
Adaylar 1 Eylül 2014 tarihinde saat 13:00′ da yazılı sınava tabi tutulacalardır.

Dilerseniz Bu İlanı Paylaşabilirsiniz.
Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
Whatsapp
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*