İstanbul Kültür Üniversitesi İş Başvuru Formu ve İş İlanları 2022

Dilerseniz Bu İlanı Paylaşabilirsiniz.
Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
Whatsapp
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin

İstanbul Kültür Üniversitesi İş Başvurusu

İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğünden İlan!

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen akademik birimlere karşılarında belirtilen unvanlarda Öğretim Elemanları alınacaktır.
Müracaat süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, başvurular kadro alımı yapacak olan ilgili Fakültelerin Dekanlığına ve Meslek Yüksekokullarının Müdürlüğüne istenen belgeler ile birlikte şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. (Not: Süresi içerisinde yapılmayan ve eksik belgesi olan başvurular ile internet üzerinden yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.)

İlan Tarihi : 02.08.2021
Son Başvuru Tarihi : 16.08.2021
Ön Değerlendirme Duyuru Tarihi : 19.08.2021
Giriş Sınavı Tarihi : 23.08.2021
Sonuç Açıklama Tarihi : 26.08.2021
Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi : https://www.iku.edu.tr
Başvuru Şekli : Şahsen, Posta Yolu İle
Telefon Numarası : 0212 498 41 41 (Santral)
(İlanla İlgili Kadroya Başvuru Yapılacak Fakülte / MYO Sekreterliği İle Görüşülmesi Gerekmektedir.)
Başvuru Adresleri ve İletişim Bilgileri:
1. Mühendislik Fakültesi’nin İlan Edilen İlgili Kadrolarına Başvurular İçin Ataköy Yerleşkesi Adresi: E5 Karayolu üzeri Bakırköy 34158 İstanbul
2. Eğitim Fakültesinin İlan Edilen İlgili Kadrolarına Başvurular İçin Basın Ekspres Yerleşkesi Adresi: Halkalı Merkez Mahallesi, Basın Ekspres Cad. No: 11, 34303 Küçükçekmece/İstanbul
İlana Çıkılan Birim, Kadro Unvanı ve Özel Şartlara Ait Bilgiler: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genel Şartlar:
1. 657 sayılı Kanun’un 48 inci maddesinde Belirtilen Şartları Taşımak Gerekmektedir.
2. ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
3. Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.
4. Yabancı Ülkelerden Alınan Diplomaların Denkliğinin Onaylanmış Olması Gerekmektedir.
5. Adaylarda herhangi bir kuruma karşı hizmet yükümlülüğü bulunmaması,
6. Müracaat eden tüm adayların her ne sebeple olursa olsun disiplin cezası almamış olması,
7. Müracaat eden tüm adayların her ne sebeple olursa olsun adli sicil kaydı ve arşiv kayıtlarının bulunmaması,
8. İlan edilen kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.
9. Müracaat edecek adayların sınavların aynı gün yapılacak olmasından dolayı tek bir kadro ilanına müracaat etmeleri gerekmektedir. Birden fazla kadroya başvuran adayların her iki başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. (birden fazla kadro ilanı olması durumunda)
Muafiyet:
1. Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
İstenen Belgeler:
1. Başvuru Dilekçesi. (Başvuru Dilekçesinde İlan Tarihi, Başvurulan Fakülte ve Bölüm/Programın ve Eğitim Dilinin Adı, Başvurulan Kadro Unvanı, Başvuran Adayın İletişim Bilgileri (İkamet Adresi, Telefon, e-Mail Adresi Bilgisi ile Başvuruda Teslim Ettiği Evraklarının Listesinin Belirtilmesi Gerekmektedir. Ayrıca Yönetmelik Kapsamında Merkezi Sınav Muafiyetinden Yararlanmayı Dilekçelerinde Talep Edenlerin Ön Değerlendirme ve Nihai Değerlendirme Aşamalarında ALES Puanı 70 Olarak Kabul Edilir.)
2. Dilekçelerinde Merkezi Sınav Muafiyetinden Faydalanmayı Talep Edenlerin, Muafiyetlerini İlgili Yönetmelik Uyarınca Kanıtlar Belgesi (Tam Zamanlı Öğretim Elemanı Kadrolarında Çalışmış veya Çalışmakta Olduklarını Gösterir İşyerlerinden Onaylı Çalışma Belgesi.)
3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Ön ve Arka Yüzünden Okunaklı Halde Olacak.)
4. Fotoğraflı Özgeçmiş (YÖK Formatında) veya Kişisel Özgeçmiş (CV)
5. 2 Adet Vesikalık Fotoğraf (Son Altı Ay İçinde Çekilmiş Olmalı)
6. Başvuru Yapılacak Kadro İçin Özel Şartlarda Belirtilen Mezuniyet ve Öğrenci Belgelerinin e-Devlet Üzerinden Temin Edilecek Fotokopileri, (e-Devlet Üzerinden Temin Edilemeyen Mezuniyet Belgeleri Noter Tasdikli, Öğrenci Belgesi ise Öğrenim Görülen Üniversitesinden Resmi Onaylı Şekilde Olmak Zorundadır. e-Devlet Üzerinden Temin Edilip İbraz Edilen Belgeler Başvuru Esnasında Fakülte Yetkilileri Tarafından e-Devlet Üzerinden Doğrulanma İşlemi Yapılarak Kabul Edilecektir,)
7. Transkript Belgelerinin Fotokopileri,
8. Merkezi Sınav (ALES) Sonuç Belgesi (Bu sınavın sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren beş yıl için geçerlidir.)
9. YÖK Tarafından Kabul Edilen veya Eş Değerliği ÖSYM Tarafından Kabul Edilen Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi,
10. Erkek Adaylar İçin Askerlikle İlgili Terhis, Tecil Veya Muaf Olduğunu Belirten e-Devletten Alınacak Belge,
11. e-Devlet Üzerinden “Resmi Kuruma” Hitaben Alınacak Adli Sicil ve Arşiv Kaydı Sorgulaması Sonuç Belgesi (Belgede “Adli Sicil Kaydı Yoktur” ve “Adli Sicil Arşiv Kaydı Yoktur” İbaresini Gösterir Olması Gerekmektedir.) *e-Devlet Üzerinden Temin Edilip İbraz Edilen Belgeler Başvuru Esnasında Aşağıda Bilgileri Belirtilen Yetkililerde e-Devlet Üzerinden Doğrulanma İşlemi Yapılarak Kabul Edilecektir,
12. Yabancı Ülkelerden Alınan Diploma Belgelerin Suretleri ile Yeminli Mütercim Tercümesi ve Yükseköğretim Kurulu Onaylı Denklik Belgeleri,
13. Varsa Yayınlanmış veya Yayın Kararı Olan Bilimsel Çalışmalar. 

İlanen Duyurulur.

 

 

Dilerseniz Bu İlanı Paylaşabilirsiniz.
Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
Whatsapp
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*