İletişim Başkanlığı Sözleşmeli Personel Alımı İş Başvuru Formu ve İş İlanı 2020

2020 yılı için İletişim Başkanlığı  2 basın enformasyon personeli ve 8 de mütercim tercüman alacağını duyurdu. İlan detayları ve başvuru linkini yazımızda bulabilirsiniz.

Başvuru Şartları

Basın-Enformasyon Personeli pozisyonu (2 adet) için aranılan şartlar:

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 4, 5, 6 ve 7 nci bentlerinde belirtilen şartları taşımak.
 • Yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren İngiliz Dili/Dil Bilimi/Eğitimi/Edebiyatı, Mütercim-Tercümanlık veya Çeviri bilim bölümlerinden veya eğitim fakültelerinin İngilizce bölümleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.
 • ÖSYM Başkanlığınca yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına (YDS) katılarak en az (B) düzeyinde İngilizce bildiğini belgelemek veya bu seviyede bildiğine ilişkin uluslararası geçerliliği bulunan bir dil belgesine sahip olmak (Yabancı dil belgesinin 2018-2020 yılları içerisinde alınmış olması gerekmektedir.).
 • İkinci bir dil bilmek tercih sebebi sayılacaktır.
 • Erkek adaylar için, askerlik hizmetini yapmış veya tecilli/muaf olmak.
 • Yabancı dil belgelerinin denkliği hususunda ÖSYM Başkanlığının 18/09/2017 tarihli Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Yönergesi ve 25/02/2016 tarihli Eşdeğerlik Tablosu esas alınacaktır.

(2) Mütercim-Tercüman pozisyonu (8 adet) için aranılan şartlar:

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 4, 5, 6 ve 7 inci bentlerinde belirtilen şartları taşımak.
 • Erkek adaylar için, askerlik hizmetini yapmış veya tecilli/muaf olmak.
 • Yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren İngiliz, Fransız, Alman, Çin, Rus ve Arap Dili/Dil Bilimi/Eğitimi/Edebiyatı, Mütercim-Tercümanlık veya Çeviri Bilim bölümlerinden veya eğitim fakültelerinin İngilizce, Fransızca, Almanca, Çince, Rusça ve Arapça bölümleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.
 • İngilizce, Fransızca ve Almanca dili için ÖSYM Başkanlığınca yapılan 2019 yılı Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) katılarak, KPSS P3 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak(diğer dillerden başvuruda bulunacak adaylarda KPSS puanı aranmayacaktır.).
 • ÖSYM Başkanlığınca yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına (YDS) katılarak İngilizce dili için en az (A) düzeyinde, diğer yabancı dillerde (Fransızca, Almanca, Arapça, Rusça, Çince) en az (B) düzeyinde bildiğini belgelemek veya bu seviyede bildiğine ilişkin uluslararası geçerliliği bulunan bir dil belgesine sahip olmak (Yabancı dil belgesinin 2018-2020 yıllarında alınmış olması gerekmektedir.).
 • Yabancı dil belgelerinin denkliği hususunda ÖSYM Başkanlığının 18/09/2017 tarihli Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Yönergesi ve 25/02/2016 tarihli Eşdeğerlik Tablosu esas alınacaktır.

İlana başvurmak için tıklayınız.

1 yorum

 1. Greetings, I was just taking a look at your site and filled out your “contact us” form. The feedback page on your site sends you these messages to your email account which is why you’re reading my message right now right? That’s half the battle with any kind of online ad, getting people to actually READ your advertisement and this is exactly what you’re doing now! If you have an ad message you would like to blast out to lots of websites via their contact forms in the U.S. or anywhere in the world send me a quick note now, I can even target particular niches and my pricing is super low. Write an email to: Nathalieclementine8419faogc@gmail.com

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*