Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Dilerseniz Bu İlanı Paylaşabilirsiniz.
Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
Whatsapp
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin

Gazi_universitesi

Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 Sayılı DMK 48. Maddesi hükümleri dahilinde Öğretim Üyesi alınacaktır.

GENEL AÇIKLAMALAR

1. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayın tarihi itibariyle 15 (Onbeş) gündür.

2. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5772 sayılı Kanunla değişik 23,25. ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulları sağlamış olmaları gerekir.

3. Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

4. Doçent kadrosuna Profesörler, Yardımcı Doçent kadrolarına Profesör ve Doçentler müracaat edemez.

5. Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesine başvuranlar, atanmaları halinde varsa muayenehaneleri veya özel sağlık kuruluşlarındaki mesleki faaliyetlerini sonlandırmayı ve kurum dışında eğitim öğretim faaliyetleri hariç 3 (üç) yıl süreyle mesleklerini serbestçe icra etmemeyi taahhüt etmiş sayılırlar.

6. 28.06.2008 tarihli ve 26920 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe giren 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda değişiklik yapılmasına dair 5772 sayılı kanun uyarınca Üniversitemiz Senatosunca belirlenen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Genel Kulunca 19.03.2014 tarihli toplantısında uygun bulunan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

PROFESÖR kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların Personel Dairesi Başkanlığına şahsen verecekleri başvuru dilekçesi ekinde (http://personel.gazi.edu.tr/ adresinde bulunan dilekçe);

* Özgeçmiş,

* Yayın Listesi,

* (2) iki adet fotoğraf,

* Nüfus cüzdanı sureti,

* Doçentlik belgesi,

* Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formu. (http://personel.gazi.edu.tr adresinde bulunan form)

* Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini sunmaları zorunludur.

Adayların ayrıca özgeçmiş, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) adet dosyayı Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

DOÇENT kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların Personel Dairesi Başkanlığına şahsen verecekleri başvuru dilekçesi ekinde (http://personel.gazi.edu.tr/ adresinde bulunan dilekçe);

* Özgeçmiş,

* Yayın Listesi,

* (2) iki adet fotoğraf,

* Nüfus cüzdanı sureti,

* Doçentlik belgesi,

* Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formu. (http://personel.gazi.edu.tr adresinde bulunan form)

* Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar için (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini sunmaları zorunludur.

Adayların özgeçmiş, yayın listesi, doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarının tamamını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

YARDIMCI DOÇENT kadrolarına başvuracak adayların;

* Başvuru dilekçesi ekinde; (http://personel.gazi.edu.tr adresinde bulunan dilekçe),

* Özgeçmiş,

* Yayın Listesi

* (2) iki adet fotoğraf,

* Nüfus cüzdanı sureti,

* Lisans, Yüksek Lisans, Doktora belgesi (yurtdışında alınan diplomaların Y.Ö.K Bşk.’ca verilen denklik belgesi) (Onaylı)

* Varsa Yabancı Dil Belgesi

* Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formu. (http://personel.gazi.edu.tr adresinde bulunan form)

* Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi,

Başvuru Dosyası ; Özgeçmiş, Yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan (4) dört adet dosyayı, ilgili Birimin Dekanlık/Müdürlüğüne şahsen başvurmaları gerekmektedir.

BAŞVURU TARİHLERİ:

Başlangıç Tarihi : 12.09.2014

Bitiş Tarihi : 26.09.2014

BİRİM BÖLÜM ABD UNVAN DERECE ADET AÇIKLAMA
Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Diş Hekimliği Bilimleri Protetik Diş Tedavisi Doçent 1 1
Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Diş Hekimliği Bilimleri Protetik Diş Tedavisi Doçent 1 1
Eczacılık Fakültesi Eczacılık Meslek Bilimleri Farmasötik Kimya Doçent 1 1
Eczacılık Fakültesi Eczacılık Meslek Bilimleri Farmasötik Kimya Profesör 1 1 İngilizce ÜDS, KPDS veya YDS sınavlarından en az 85 puan ya da TOEFL sınavından bu puan muadili bir puan almış olmak.
Eczacılık Fakültesi Temel Eczacılık Bilimleri Farmasötik Mikrobiyoloji Profesör 1 1
Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Rus Dili ve Edebiyatı Profesör 1 1
Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Türk ve İslam Sanatı Doçent 1 1
Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Türk ve İslam Sanatı Profesör 1 1
Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Sosyoloji Doçent 1 1
Edebiyat Fakültesi Tarih Ortaçağ Tarihi Doçent 1 1 Ortaçağ Tarihi alanında doçent olmak.
Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eski Türk Edebiyatı Doçent 1 1
Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Yeni Türk Edebiyatı Doçent 1 1
Fen Fakültesi Fizik Atom ve Molekül Fiziği Doçent 1 1
Fen Fakültesi Kimya Fizikokimya Doçent 1 1 İngilizce ÜDS, KPDS veya YDS sınavlarından en az 85 puan ya da TOEFL sınavından bu puan muadili bir puan almış olmak.
Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Doçent 1 1
Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Doçent 1 1
Gazi Eğitim Fakültesi İlköğretim Fen Bilgisi Eğitimi Profesör 1 1 Analitik kimya alanında doçent olmak.
Gazi Eğitim Fakültesi İlköğretim Fen Bilgisi Eğitimi Profesör 1 1 Fen bilgisi eğitimi alanında doçent olmak.
Gazi Eğitim Fakültesi İlköğretim Fen Bilgisi Eğitimi Profesör 1 1 Fen bilgisi eğitimi alanında çalışmaları olmak.
Gazi Eğitim Fakültesi İlköğretim Okul Öncesi Eğitimi Doçent 1 1
Gazi Eğitim Fakültesi İlköğretim Okul Öncesi Eğitimi Doçent 1 1
Gazi Eğitim Fakültesi İlköğretim Okul Öncesi Eğitimi Doçent 1 1
Gazi Eğitim Fakültesi İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Doçent 1 1 İngilizce ÜDS, KPDS veya YDS sınavlarından en az 85 puan ya da TOEFL sınavından bu puan muadili bir puan almış olmak.
Gazi Eğitim Fakültesi İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Doçent 1 1
Gazi Eğitim Fakültesi İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Doçent 1 1
Gazi Eğitim Fakültesi İlköğretim Sosyal Bilgiler Eğitimi Doçent 1 1 İngilizce ÜDS, KPDS veya YDS sınavlarından en az 85 puan ya da TOEFL sınavından bu puan muadili bir puan almış olmak.
Gazi Eğitim Fakültesi Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Kimya Eğitimi Doçent 1 1 Kimya Eğitimi alanında doçent olmak.
Gazi Eğitim Fakültesi Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Fizik Eğitimi Profesör 1 1 Fizik Eğitimi alanında çalışmaları olmak.
Gazi Eğitim Fakültesi Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Felsefe Grubu Eğitimi Doçent 1 1 Felsefe Grubu Eğitimi alanında doçent olmak.
Gazi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Türkçe Eğitimi Profesör 1 1 Yeni Türk Edebiyatı alanında doçent olmak.
Gazi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Alman Dili Eğitimi Doçent 1 1 Alman Dili Eğitimi alanında doçent olmak.
Gazi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi İngiliz Dili Eğitimi Doçent 1 1 İngiliz Dili Eğitimi alanında doçent olmak.
Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Görsel İletişim Tasarımı Doçent 1 1 Elektronik yayın tasarımı alanında çalışmış olmak.
Güzel Sanatlar Fakültesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Kültür Varlıklarını Koruma Ve Onarım Doçent 1 1 Müzecilik konusunda çalışmış olmak.
Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku İdare Hukuku Doçent 1 1 Çevre Hukuku alanında doçent olmak.
Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku İdare Hukuku Doçent 1 1 Global İdare Hukuku alanında çalışmış olmak.
Hukuk Fakültesi Özel Hukuk İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Doçent 1 1 İngilizce ÜDS, KPDS veya YDS sınavlarından en az 85 puan ya da TOEFL sınavından bu puan muadili bir puan almış olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat İktisat Doçent 1 1
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat İktisat Profesör 1 1
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme İşletme Profesör 1 1 İngilizce ÜDS, KPDS veya YDS sınavlarından en az 85 puan ya da TOEFL sınavından bu puan muadili bir puan almış olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Maliye Doçent 1 1
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Maliye Profesör 1 1
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Sağlık Kurumları İşletmeciliği Doçent 1 1
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Uluslararası İlişkiler Profesör 1 1 Uluslararası ilişkiler alanında doçent olmak.
İletişim Fakültesi Gazetecilik Gazetecilik Profesör 1 1
İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Radyo Televizyon ve Sinema Profesör 1 1
Mimarlık Fakültesi Mimarlık Mimarlık Profesör 1 1
Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Şehir ve Bölge Planlama Doçent 1 1
Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Şehir ve Bölge Planlama Doçent 1 1
Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Şehir ve Bölge Planlama Doçent 1 1 İngilizce ÜDS, KPDS veya YDS sınavlarından en az 85 puan ya da TOEFL sınavından bu puan muadili bir puan almış olmak.
Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Şehir ve Bölge Planlama Doçent 1 1 İngilizce ÜDS, KPDS veya YDS sınavlarından en az 85 puan ya da TOEFL sınavından bu puan muadili bir puan almış olmak.
Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Elektrik Elektronik Mühendisliği Profesör 1 1 İngilizce ÜDS, KPDS veya YDS sınavlarından en az 85 puan ya da TOEFL sınavından bu puan muadili bir puan almış olmak.
Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Endüstri Mühendisliği Doçent 1 1 İngilizce ÜDS, KPDS veya YDS sınavlarından en az 85 puan ya da TOEFL sınavından bu puan muadili bir puan almış olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Profesör 1 1
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kalp ve Damar Cerrahisi Profesör 1 1 İngilizce ÜDS, KPDS veya YDS sınavlarından en az 85 puan ya da TOEFL sınavından bu puan muadili bir puan almış olmak ve Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanı olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Profesör 1 1 El cerrahisi uzmanlık belgesine sahip olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 1 Çocuk Metabolizması Hastalıkları uzmanı olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Göğüs Hastalıkları Doçent 1 1 Yoğun bakım uzmanı olmak ve İngilizce ÜDS, KPDS veya YDS sınavlarından en az 85 puan ya da TOEFL sınavından bu puan muadili bir puan almış olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Halk Sağlığı Profesör 1 1 Halk sağlığı doktorası ve iş sağlığı doktorasına sahip olmak.
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Biyofizik Profesör 1 1 Elektromanyetik kirlilik konusunda çalışmış olmak.
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Histoloji ve Embriyolji Profesör 1 1
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Histoloji ve Embriyolji Profesör 1 1
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Mikrobiyoloji Profesör 1 1
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Tıp Eğitimi Profesör 1 1
Yabancı Diller Yüksekokulu Doçent 1 1 Yabancılara Türkçe öğretimi konusunda çalışmış olmak.

Dilerseniz Bu İlanı Paylaşabilirsiniz.
Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
Whatsapp
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*