Garanti Bankası Lise Mezunu İş Başvuru Formu ve İş İlanları 2021

garanti-bankası

Garanti Bankası İnsan Kaynakları ve Yatırım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Erün 39 yeni şube açacaklarını ve 3000 yeni personele ihtiyaç olduğunu söyledi.

Garanti Bankası İnsan Kaynakları ve Yatırım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Erün 39 yeni şube açacaklarını ve 3000 yeni personele ihtiyaç olduğunu söyledi.

Türkiye’nin öncü ve yenilikçi bankası olarak; gelişime açık, eğitimlimodern, yaratıcı ve iyi ahlaklı takım arkadaşlarına önem veriyoruzÜniversiteöğrencilerine yönelik etkinliklerimiz, staj programlarımız, yeni mezunlar vedeneyimli çalışanlar için alternatif  olanaklarımızla Garanti’li bir kariyerinkapılarını açıyoruz.

Garanti Bankası personel alımı 2013 yılı içerisinde Garanti Bankası İnsanKaynakları ve Yatırım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Erün 39 yenişube açacaklarını ve 3000 yeni personele ihtiyaç olduğunu söyledi.

Garanti bankasına  başvurusu yaparak bankadaki olmak istediğiniz yeri belli edebilirsiniz.

MÜFETTİŞ YARDIMCISI

Nasıl Başvurulur?

Bankamızın yılda 1 kez açtığı “Müfettiş Yardımcısı” programına dahil olmak içinGarantili Kariyer’de özgeçmişinizi oluşturarak, her yıl Mart ayında yayınlayacağımız ilanımıza online başvurmanız gerekmektedir.

Aranan Özellikler Analitik düşünen, DetaycıÖğrenmeye ve gelişime açık,İletişimi kuvvetli, Takım çalışmasına yatkın, Farklı koşullara kolay uyumsağlayabilen, T.C. vatandaşı olan, 27 yaşını aşmamış, Erkek adayların askerlik görevini tamamlamış ya da en az 1 yıllık erteletmiş olması, Yurtiçi / yurtdışıseyahat engeli bulunmayan, Sağlığı Türkiye’nin her yerinde ve yurtdışında görev yapmaya elverişli olan, 4 yıllık eğitim veren üniversitelerin, Hukuk, SiyasalBilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri, Fen ve EdebiyatFakültelerinin İstatistik bölümleri, Bankacılık ve Sigortacılık bölümü, Endüstri ve İşletme Mühendisliği bölümleri ya da (lisans diploması ayrımı olmaksızın)Ekonomi, İşletme/Finans konulu Yüksek Lisans programları ile bunlara eşdeğer oldukları yetkili makamlarca onaylanmış, Türkiye ve yabancı ülkelerdeki okullardan birini bitirmiş ya da Temmuz 2012′de diplomasını alacak olan, İyi derecede İngilizce bilen, TOEFL’dan min.75 puan almış ve belgesi Temmuz 2012tarihine kadar geçerli olan adaylar Yabancı Dil sınavına alınmayacaklardır.

Bu adayların başvuru sırasında TOEFL alanını doldurmaları gerekmektedir. TOEFL belgesi olmayan ya da geçerlilik süresi Temmuz 2012 tarihinden önce dolmuş olan adaylar Yabancı Dil sınavına alınacaktır. Önceki dönemlerde açılmış olan Bankamız Müfettiş Yardımcısı / Management Trainee/ Sales Traineesınavlarına bir kereden fazla katılmamış veya bankamız Müfettiş Yardımcısı alımsürecinde mülakatlardan elenmemiş olan.

Teftiş Kurulu Başkanlığı


Teftiş Kurulu Başkanlığı, bankamızın günlük faaliyetlerini bağımsız bir şekilde;banka ilke ve mevzuatlarında uygun olup olmadığını incelemeizleme ve raporlama yetkisine sahiptir. Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın misyonu, Bankamızın ve iştiraklerimizin operasyonel risklerini minumuma indirmektir. Kurul, faaliyetlerini teftiş, soruşturma ve inceleme çalışmaları şeklinde ve risk odaklı denetimanlayışı ile gerçekleştirir.

İşe Alım Süreci Sınav Uygulaması

Müfettiş Yardımcısı alım sınavı İstanbul ve Ankara ve İzmir’de yapılmaktadır ve 3 bölümden oluşmaktadır:

1. Genel Yetenek Sınavı

Genel yetenek sınavı çoktan seçmeli olarak yapılmakta ve aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır:
Sayısal kavrama testi Sözel kavrama testi

2. Genel Bilgi Sınavı

Genel bilgi sınavı çoktan seçmeli olarak yapılmaktadır.
Ekonomi
Mikro İktisat
Makro İktisat
Türkiye Ekonomisi
Uluslararası İktisat
ParaBankaKredi İşletme/Pazarlama
İşletme Ekonomisi
İşletme Finansmanı
Pazarlama Kavramları ve Teknikleri Hukuk
Medeni Hukuk
Borçlar Hukuku
Ticaret Hukuku İstatistik
Olasılık Hesapları ve Olasılık Dağılımları
Veri Özetleme Yöntemleri
Örnekleme Dağılımları
Tahmin
Hipotez Sınama
Korelasyon ve Regresyon (Eşit Dağılım) Muhasebe/ Maliye
Genel Muhasebe
Banka Muhasebesi
Mali Tablolar Analizi
Maliye Politikası
Finansman Politikası
Kamu Bütçesi ve Türk Bütçe Sistemi
Vergi Sistemi

3. Yabancı Dil Sınavı

Yabancı dil sınavında İngilizce testi uygulanmaktadır. Yabancı dil sınavından alınan sonuç, daha sonra gerçekleştirilecek sözlü sınav aşamasının sonucu ile birlikte Bankamızda verilen yabancı dil tazminat derecesini belirleyecektir.

Mülakat Süreci

Sınav sürecinde başarılı olanlar, en az iki aşamadan oluşan mülakatlara davet edilirler. Son aşama olarak, adaylar Bankamız üst düzey yöneticilerinin katılacağı bir mülakata davet edilecektir.

Görev Teklifi ve Eğitim


Sınav ve mülakat süreçlerinde başarılı olan adaylara görev teklifi yapılır. Görev teklifini kabul eden adaylar, iki aylık yoğun bir eğitim programına katılırlar. Ayrıca, Müfettiş Yardımcıları bu süreç içerisinde birimlerde ve şubelerde kısa süreli staj yaptıktan sonra eğitim sürecinin bitmesi ile birlikte görevlerine atanırlar.

Kariyer Yolları


İki yıl boyunca Müfettiş Yardımcısı olarak görev yaptıktan sonra, “Yetki Sınavı” na girerler ve başarılı olanlar “Yetkili Müfettiş Yardımcısı” unvanı alırlar. YetkiliMüfettiş Yardımcıları 1 yıl sonra, performansları doğrultusunda yeterlilik eğitimprogramına alınırlar. Eğitim sonrasında “Yeterlilik Sınavı”na girerler ve “Müfettiş” ünvanını alırlar. Müfettiş Yardımcıları kariyerlerine Teftiş Kurulu içerisinde veyabanka birim ve şubelerinde devam etme şansına sahiptirler.

Ücret ve Haklar

BİLGİ SİSTEMLERİ DENETÇİSİ

Görev Tanımı

BDDK tarafından, düzenlemelerle bankalarda zorunlu hale getirilen Bilgi Sistemleri Denetimi, sektörde hızla gelişen bir  alanı konumunu almıştır. Ülkemizde faaliyet gösteren bankaların büyük bir kısmında bilgi sistemleri denetim ekipleri bulunmakta ve bilgi sistemleri denetim faaliyetleri söz konusu ekiplerce yürütülmektedir.

Bankalar dışında GSM, otomotiv ve teknoloji şirketleri, finansal gruplar, bağımsız denetim ve danışmanlık şirketlerinin bünyesinde de çok sayıda Bilgi Sistemleri Denetçisi görev yapmaktadır.

Bilgi Sistemleri Denetimi, Bilgi Teknolojilerinde YazılımVeritabanı Yönetimi, Network Yönetimi, Güvenlik, İşletim Sistemleri ve benzeri alanlardan b,r veya bir kaçında uzmanlaşma yerinebilgi teknolojileri alanlarının tamamına geniş bir bakış açısıyla hakim olma fırsatı sunmaktadır. Garanti Bankası genelinde teknolojinin var olduğu her alanda denetim mekanizmasının işletilmesi, Bilgi Sistemleri Denetçileri tarafından gerçekleştirilmektedir.

Garanti Bankası ve yurtiçi / yurtdışı iştiraklerinin genelinde Bankacılık UygulamalarıYazılımlarVeritabanlarıGüvenlik Altyapıları, İşletim Sistemleri, Ağ SistemleriMantıksal Erişimler vb teknoloji unsurlarının işlerliği, uyumluluğu ve yeterliliği, Bilgi Sistemleri Denetçileri tarafından uluslararası standartlara uygun olarak denetlenmektedir.

Nasıl Başvurulur?


Bilgi Sistemleri Denetçi Yardımcısı” programına dahil olmak için Garantili Kariyer’de özgeçmişinizi oluşturarak, ilanımıza başvurmanız gerekmektedir.
Adaylarda Aranan Özellikler: Analitik düşünen, Öğrenmeye ve gelişime açık, İletişimde başarılı, Ekip çalışmasına yatkın, Farklı koşullara kolay uyum sağlayabilen, 4 yıllık eğitim veren üniversitelerin,

Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri (MIS) bölümleri ya da (lisans diploması ayrımı olmaksızın) aynı bölümlerde yüksek lisans programları ile bunlara eşdeğer oldukları yetkili makamlarca onaylanmış, Türkiye ve yabancı ülkelerdeki okullardan mezun,
Çok iyi derecede İngilizce bilen, 27 yaşını aşmamış, Askerlik görevini tamamlamış ya da en az bir yıl erteletmiş (erkek adaylar için), Geleceğine önem veren, başarılı bir kariyer için doğru başlangıç isteyen Teftiş Kurulu Başkanlığı

Teftiş Kurulu Başkanlığı, Bankamızın günlük faaliyetlerini bağımsız bir şekilde; banka ilke ve mevzuatlarına uygun olup olmadığını incelemeizleme ve raporlama yetkisine sahiptir. Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın misyonu, Bankamızın ve iştiraklerimizin operasyonel risklerini minimuma indirmektir. Kurul, faaliyetlerini teftiş, soruşturma ve inceleme çalışmaları şeklinde ve risk odaklı denetim anlayışıyla gerçekleştirir. Bilgi Sistemleri Denetçileri de dahil olmak üzere kurul üyelerinin ikamet yeri İstanbul’dur.

İşe Alım Süreci Sınav Uygulaması

Bilgi Sistemleri Denetçi Yardımcısı sınavı İstanbul, Ankara ve İzmir’de yapılmakta ve 2 bölümden oluşmaktadır:

1. Genel Yetenek Sınavı

Genel yetenek sınavı çoktan seçmeli olarak yapılmakta ve aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır: Sayısal kavrama testi Sözel kavrama testi

2. Yabancı Dil Sınavı

Yabancı dil sınavında İngilizce testi uygulanmaktadır. Yabancı dil sınavından alınan sonuç, işe girişten sonra yapılacak sözlü sınavın sonucuyla birlikte, bankamızda verilen yabancı dil tazminatının derecesini belirleyecektir.

Mülakat Süreci


Sınav sürecinde başarılı olanlar, iki aşamadan oluşan mülakatlara davet edilir. Adaylar son aşama olarak, Bankamızın üst düzey yöneticilerinin yer alacağı bir mülakata daha katılır.

GİŞE ASİSTANI

Nasıl Başvurulur?

Gişe Asistanı pozisyonu için, internetteki ilanları takip ederek online başvuruda bulunmanız gerekmektedir.

Aranan Özellikler


Tercihen 4 yıllık üniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden mezun, 27 yaşını aşmamış, İyi derecede bilgisayar kullanabilen ve MS Office bilgisine sahip Askerlik görevini tamamlamış ya da 1 yıl tecil ettirmiş (erkek adaylar için) Pazarlama ve satış becerileri gelişmiş, Esnek zamanlı olarak çalışabilecek, İletişim ve ikna becerileri yüksek, İnsan ilişkileri kuvvetli Görev Tanımı

Gişe Asistanı olarak göreve başlayan kişiler Türk Lirası ve yabancı para nakit hareketleri ile servis içinde yürütülen tüm işlemleri kanunlara, banka politika ve prensiplerine uygun olarak eksiksiz ve zamanında yerine getirmekle sorumlu olup, müşterilerle direkt ilişkide bulunurlar. Ayrıca; müşterilerin ihtiyaçları çerçevesinde ürün ve hizmet satışından sorumludurlar. Gişe Asistanı olarak göreve başlayacak kişiler ikamet ettikleri şehirler göz önünde bulundurularak Türkiye çapındaki şubelerimizde görevlendirilirler.

Eğitim Programı


Gişe Asistanları, görevleri için ihtiyaç duyulan temel bankacılık eğitimlerini kapsayan 2 haftalık eğitim sürecine dahil edildikten sonra, göreve başladıkları şubelere atanırlar.

Kariyer Yolları

Gişe Asistanı olarak göreve başlayan kişiler performanslarıbilgi, beceri ve yetkinlikleri doğrultusunda şube kadrolarında ilerleme fırsatına sahiptirler.

2021’te personel alacak tüm bankalara buradan ulaşabilirsiniz.

(Visited 8 times, 2 visits today)

2 yorum

  1. merhaba ben aydında ikamet ediyorum silahlı özel güvenlik kimlik kartı sahibiyim B ehliyetim var 24 yasında 1.79 boy 70 kilo aydın merkez ve mugla merkez de olabilir acil iş arıyorum saygılar ılgınıze tesekkur ederim
    0506 985 35 75 0553 264 40 09

  2. slm ben sercan 27 yaşındayım lise mezunuyum diksiyon ve insan ilişkilerinde kendime güvenim tam iş sağlığı güvenliği konusunda iki adet sertifikam var İstanbul Avrupa yakasında ikamet etmekteyim cep 0539 726 40 37 alakanıza şimdiden teşekkür ederim

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*