Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Dilerseniz Bu İlanı Paylaşabilirsiniz.
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

dokuz-eylül-universitesi

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTORLUĞU’NDEN

Üniversitemiz birimlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa göre aşağıda belirtilen anabilim dallarına öğretim Üyesi alınacaktır. Profesör kadrolan daimi statüde olup, başvuracaklann başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, Doçentlik Belgelerinin onaylı örneklerini, yayın listelerini, başlıca araştırma eserini ve bilimsel çalışma ve yayınlannı kapsayan 6 (altı) nüsha dosyayı ekleyerek, Doçent kadrolan daimi statüde olup, başvuracaklann başvurduktan anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, yayın listelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlannı kapsayan 4 (dört) nüsha dosyayı ekleyerek Doçentlik Belgelerinin onaylı örnekleri ile birlikte bu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığı’na, Yardımcı Doçent kadrolanna başvuracakların başvurdukları anabilim dalını ve 2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinin b fıkrasının 2 numaralı bendi uyarınca yapılacak sınava esas olmak üzere yabancı dillerini belirten dilekçelerine kısa özgeçmişlerini, Doktora belgelerini ve yayınlannı kapsayan 4 (dört) nüsha dosyayı ekleyerek, Bu ilanın yayın tarihinden itbaren 15 (onbeş) gün içerisinde ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir. Öğretm Üyesi kadrolanna müracaat eden adaylara Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolanna Atama İlkeleri ve Uygulama Esasları uygulanacaktr. Başvurularda hazırlanacak olan formlar Üniversitemiz web sayfasında bulunmaktadır. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomalann denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

NOT: (“) bulunan anabilim dallarında yabancı dilde öğretm yapıldığından, Yükseköğretm Kurumlannda Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille öğretm Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte belirtilen şartlara sahip olmak.

İLGİLİLERE DUYURULUR.

BİRİM/ANABİLİM DALI ÜNVAN ADET NİTELİKLER
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Genel Dilbilimi Profesör 1 Söylem çözümlemesi ve göstergebiim alanında çalışmaları bulunmak.
Genel Dilbilimi Doçent 1 Yazma ve metin çözümleme alanlannda çaiışmalan bulunmak.
Genel Dilbilimi Yard.Doç. 1 Sözcükbüim ve göstergebilim alanlannda çalışmalan bulunmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bilgisayar Yazılımı 0 Doçent 1 Bilgisayar-Bilişim Bilimleri ve Mühendisliği bilim alanında doçentliğini almış olmak.Multimedya bilgi gerigetirim alanında akademik çalışmaları olmak.
TİP FAKÜLTESİ
Göz HastalılkJan Doçent 1 Refraföf cerrahi, on segment ve kornea cerrahisi, ve kerato- protez (yapay komea)konulannda çalışmaları/tecrübesi olmak.

02 Eylül tarihli ilan;

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa göre aşağıda belirtilen anabilim dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır.

Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracakların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, Doçentlik Belgelerinin onaylı örneklerini, yayın listelerini, başlıca araştırma eserini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) nüsha dosyayı ekleyerek,

Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracakların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, yayın listelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosyayı ekleyerek Doçentlik Belgelerinin onaylı örnekleri ile birlikte bu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığı’na başvurmaları gerekmektedir.

Öğretim Üyesi kadrolarına müracaat eden adaylara Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atama İlkeleri ve Uygulama Esasları uygulanacaktır.

Başvurularda hazırlanacak olan formlar Üniversitemiz web sayfasında bulunmaktadır.

Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

NOT : (*) bulunan anabilim dallarında yabancı dilde öğretim yapıldığından, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte belirtilen şartlara sahip olmak.

İlgililere duyurulur.

BİRİM/ANABİLİM DALI/PROGRAMI UNVAN ADET NİTELİKLER
FEN FAKÜLTESİ
Biyokimya Profesör 1 Deniz biyokimyası ve teknolojisi alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
Botanik Profesör 1 Batı Anadolu Ciğerotları üzerine doktora yapmış olmak. Tohumsuz Bitkiler alanında yayınları olmak.
DENİZCİLİK FAKÜLTESİ
Gemi Makineleri İşletme Mühen. Bölümü (*) Profesör 1 Yönetim ve Organizasyon bilim alanında doçentliğini almış olmak. Denizcilik alanında 10 yıl Eğitim tecrübesine sahip olmak.
HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Doçent 1 Hemşirelik (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği) bilim alanında doçentliğini almış olmak ve sosyal pediatri alanında deneyimli olmak.
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Hadis Profesör 1 Hadiste Recm Cezasıyla ilgili Rivayetler üzerinde çalışmış olmak.
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İstatistik Profesör 1 Keşfedici Veri Analizi konusunda yayınlanmış çalışmaları olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Elektrik Makinaları (*) Doçent 1 Elektrik-Elektronik Mühendisliği bilim alanında doçentliğini almış olmak. Elektrik güç sistemleri ve dağıtılmış güç üretimi konularında uluslararası yayınlar yapmış olmak.
Geoteknik Doçent 1 Çevresel geoteknoloji konusunda çalışmaları olmak.
Makina Teorisi ve Dinamiği Doçent 1 Makine Mühendisliği bilim alanında doçentliğini almış olmak; aktif titreşim kontrolü ve mekatronik konularında yayınlar yapmış olmak.
TIP FAKÜLTESİ
Anatomi Profesör 1 Tıp Fakültesi mezunu, Anatomi bilim alanında doçentliğini almış olmak. Akupunktur Tedavisi Uygulama Sertifikası sahibi olmak.
Anatomi Profesör 1 Serebrovasküler yapılar ve simülasyon modelleri konusunda çalışmış olmak.
Halk Sağlığı Profesör 1 Halk Sağlığı bilim alanında doçentliğini almış olmak. Medikal sosyoloji üzerine eğitim almış ve sağlık politikası konularında yayınları olmak.
Kadın Hastalıkları ve Doğum Profesör 1 Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi uzmanı, Üremeye Yardımcı Tedavi Yöntemleri Eğitim Sertifikası sahibi olmak.
Tıbbi Parazitoloji Doçent 1 Tıp Fakültesi mezunu, Parazitolojide doktora yapmış olmak. Uygulamalı Flow Sitometri eğitimi almış olmak.
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 Neonatoloji de (Yenidoğan) yan dal uzmanı olmak. Yenidoğan beyin hasarı ve mekanik ventilasyon alanlarında klinik ve deneysel çalışmalar konusunda deneyimli olmak.
Tıbbi Farmakoloji Doçent 1 Tıp Fakültesi mezunu, Tıbbi Farmakoloji bilim alanında doçentliğini almış olmak. Klinik toksikoloji alanında çalışmalar yapmış olmak.
Histoloji ve Embriyoloji Doçent 1 Tıp Fakültesi mezunu, Histoloji Embriyoloji doktorası yapmış ve Aktif Eğitim konusunda deneyime sahip olmak.
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YO.
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı Doçent 1 Biyoloji lisans mezunu olmak. Doktora eğitimini Biyofizik alanında yapmış olmak, Yükseköğretim Kurumlarında en az 5 yıl Biyofizik alanında çalışmış olmak.
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ
Klinik Onkoloji Doçent 1 Kalp-Damar Cerrahisi alanında doçentliğini almış olmak.Hematolojik malignitelerde vasküler erişim konusunda bilimsel çalışmalarda bulunmak.
Dilerseniz Bu İlanı Paylaşabilirsiniz.
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*