Çelik Motor İş Başvuru Formu ve İş İlanları 2020

çelik-motor

Çelik Motor personel alımı yapacak!

Çelik Motor iş başvurusu yaparak sizde Çelik Motor’ın gücünden güç alabilirsiniz. Çelik Motor personel alımı haberlerinin yanı sıra bazı ilan sitelerinde yer alan Çelik Motor eleman alımı ilanlarını sizler için burada paylaşmaya devam edeceğiz. Çelik Motor insan kaynakları departmanının yaptığı açıklama şu şekilde:

İşe Alma ve Yerleştirme Sistemi

Her yılın başında yapılan “İnsan Gücü Planları” doğrultusunda, boş kadrolara uygun kişiler öncelikle şirket içinden ve Grup içinden temin edilmeye çalışılır. Şirket ve Grup içinden boş kadro ihtiyacı karşılanamadığı takdirde dış kaynaklara başvurulur.

Grup şirketlerimizdeki her bir pozisyon için, pozisyonun gerektirdiği nitelikler tanımlanmıştır ve işe alımlarda, adaylarda tanımlanan bu niteliklerin varlığı ve düzeyi aranmaktadır. İş tanımlarından hareketle pozisyona özel tecrübe, yabancı dil bilgisi gibi özellikler de değerlendirilmektedir. Pozisyonun gerekliliklerinin yanında, adayların Anadolu Grubu kurum değerleri, kültürü ve yetkinlikleri ile ne ölçüde bağdaştığı incelenmekte, ve önemle göz önünde bulundurulmaktadır. Anadolu Grubu’nun tüm üyelerinin, kurum kültürümüze bağlı, ekip çalışmasına inanan, iletişime açık, gelişmeye önem veren, kültürlerarası çalışabilen, ürün kalitesini ve müşteri tatminini gözeten, katılımcı, girişimci ve yenilikçi bireyler olmaları beklenmektedir.

Oryantasyon Sistemi

Grubumuzda işe başlayan tüm çalışanlarımıza oryantasyon programı düzenlenmektedir. Oryantasyon Sistemi’nin amacı, Grubun değerlerini, kurum kültürünü, çalışma ilkelerini ve politikalarını yeni çalışanlara aktarmaktır. Aramıza yeni katılanlara Grup şirketlerimiz tanıtılmakta, diğer çalışanlarla tanışmaları sağlanıp hem işe hem de şirkete adaptasyonları kolaylaştırılmaktadır.

Performans Yönetimi Sistemi

Grubumuzda Performans Yönetimi Sisteminin amacı, şirketlerimizin hem organizasyonel hem de insan kaynağı performansının sürekliliğini ve gelişimini  sağlamaktır. Her sene başında Grup şirketleri stratejik iş planları doğrultusunda performans planlaması yaparak şirket tepe yöneticileri ekipleriyle paylaşmaktadır. Performans planlaması aşamasında yöneticiler bireysel hedeflerini belirlerken diğer çalışanlar da yıl sonunda değerlendirilecekleri yetkinlikleri gözden geçirme şansını bulurlar. Çalışanların yetkinliklerine de odaklanan performans değerlendirme sistemi yılda bir kere, 6. ayını tamamlamış tüm çalışanlara uygulanmaktadır. Performans Yönetimi Sistemi sonucunda elde edilen veriler ücret yönetimi, kariyer yönetimi ve eğitim sistemlerinin uygulanmasında temel veri olarak kullanılmaktadır.

Eğitim Sistemi

Bireysel ve organizasyonel gelişimi desteklemek, verimliliği ve performansı artırmak için eğitimin her kademedeki personel için gerekli ve yararlı olduğuna inanılmaktadır.Eğitimler; mesleki, yönetsel ve kişisel gelişim olmak üzere 3 alanda düzenlenmektedir.

Anadolu Grubu eğitimleri, çalışanların yetkinliklerine göre belirlenmektedir. Eğitim planının hazırlanmasında performans değerlendirme ve kariyer planlama çalışmaları da önemli bir rol oynamaktadır.

Buradan açık pozisyonlara ulaşabilirsiniz.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*