Ankara Büyükşehir Belediyesi İş Başvuru Formu ve İş İlanları 2021

Ankara Büyükşehir Belediyesi 250 zabıta memuru Alacağını Duyurdu!

 

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır.

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:

 Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığının boş zabıta memuru kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

İlan edilen zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

Türk Vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak yada askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş olmak,

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

Başvuru sırasında;

Sınava girmek isteyen adaylarwww.ankara.bel.tr  adresi üzerinden elektronik ortamda dolduracakları başvuru formlarının çıktısını alıp imzalayarak BAŞVURU FORMUNA aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir.

Nüfus cüzdanının veya kimlik kartının aslı veya fotokopisi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı.

Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

2 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)

BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:

Adaylar;

14/06/2021 tarihinden 30/06/2021tarihi mesai günlerinde yukarıda sayılan belgeler ile birlikte, sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümü yaptırmak üzere Cumhuriyet Caddesi 19 Mayıs Kompleksi içerisinde bulunan Atatürk Spor ve Sergi Sarayı / Altındağ-ANKARA adresine şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır.

Posta ve mail yolu ile veya eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru sırasında HES (hayat eve sığar) kodu sorgulaması yapılacaktır.

BASVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ – BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI

. T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacaktır.

. Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır,

. Sınava girmeye hak kazanan adaylar KPSS puanları ile 02/07/2021 tarihinde belediyemiz www.ankara.bel.tr adresinde ilan edilecek olup,Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi” gönderilecektir.

. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir. Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:

Sözlü ve uygulamalı sınav 06/07/2021-16/07/2021 tarihleri arasında (Pazar günleri hariç) Cumhuriyet Caddesi 19 Mayıs Kompleksi içerisinde bulunan Atatürk Spor ve Sergi Sarayı / Altındağ-ANKARA adresinde yapılacaktır. Sınavlar saat 09.00’da başlayacaktır.

Sözlü ve uygulamalı sınav, aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.

Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

Sözlü sınav;

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası.

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat,

konularını kapsar.

Uygulamalı sınav;Kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılacaktır.

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ – SONUÇLARA İTİRAZ;

Sözlü sınav; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 25’er puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.

Uygulamalı sınav; 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.

Sınavda değerlendirme; sınavın sözlü bölümünün % 50’si, uygulamalı bölümünün %50’si alınarak sınav puanı hesaplanır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır.

Adayların atamaya esas başarı puanı, Belediyemiz tarafından yapılan sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenir ve Belediyemiz internet adresinde ilan edilir.

Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır.

En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar aday, asıl aday olarak belirlenir. Belediye,asıl aday sayısı kadar yedek aday da belirleyebilir. Asıl ve yedek aday listeleri Belediyemizin internet adresinden ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.

Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını veya tamamını alıp almama hakkına sahiptir.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Belediyemizin internet adresinde ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

İlanen  Duyurulur.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı

 

Ankara’nın ilçeleri:

 • Akyurt
 • Altındağ
 • Ayaş
 • Bala
 • Beypazarı
 • Çamlıdere
 • Çankaya
 • Çubuk
 • Elmadağ
 • Etimesgut
 • Evren
 • Gölbaşı
 • Güdül
 • Haymana
 • Kalecik
 • Kazan
 • Keçiören
 • Kızılcahamam
 • Mamak
 • Nallıhan
 • Polatlı
 • Pursaklar
 • Sincan
 • Şereflikoçhisar
 • Yenimahalle

 

(Visited 852 times, 41 visits today)

25 yorum

 1. Adim fatih etimesgutta oturuyorum 2aydir issizim E ehliyetim var şöför lugum çok guzel bana yarfimci olursaniz sevinirim numaram 0545 720 50 70 enkisa zamanda donerseniz sevinirim

 2. Kimyagerim 5 yıldır özel sektörde laboratuvarda arge ve üretim sorumlusuyum .Bünyenizde çalışmak istiyorum.olumlu yada olumsuz erken dönerseniz sevinirim.iyi çalışmalar

 3. merhaba meslek lisesi mezunuyum 12 yıldır man türkiye otobus fabrikasında montaj kalite kontrol olarak görev yaptım. e sınıfı ehliyetim var askerligimi yaptım. ankara çubuk da oturuyorum. evliyim 2 cocugum var işsizim saygılarımla.gsm 0538 267 24 25

 4. merhaba meslek lisesi tesisat teknolojisi mezunuyum ayrıca silahlı güvenlik kimlik kartım mevcuttur şuanda işsizim lütfen yardımlarınızı bekliyorum teşekkür ederim 0536 493 59 07

 5. Merhaba uzun süre satış departmanlarinda çalıştım B Sınıfı ehliyetim ayrıca G (Forklift)belgem var SRC4 SRC2 belgelerim de mevcut.Istanbul’a kurumsal bir firmadan ileri sürüş teknik eğitimi aldim.Bunyeniz de çalışmak istiyorum.
  0 533 617 56 05

  • Adım nilüfer 40 yaşındayım ankara Belediyesi’nin temizlik bölümünden iş arıyorum çok ihtiyacım var tokat dan yazıyorum geri dönüş bekliyorum lütfen yardım edin.

 6. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDE ŞÖFÖR OLARAK ÇALIŞMAK ISTIYORUM (B) SINIFI EHLİYETİM SRC 2 VE SRC 4 BELGELERİM VAR 20 YILLIK ŞÖFÖRÜM ACİL İŞE İHTIYACIM VAR EN KISA ZAMAN DA DÖNERSENİZ SEVİNİRİM
  0542 653 70 13

 7. BİLGİSAYAR MUHASEBE,YÖNETİC SEKRETERLİĞİ,ÖZEL GÜVENLİK SERTİFİKASI SİLAHSIZ SERTİFİKALARIMI BAŞARILI BİR ŞEKİLDE ALARAK KURUMUNUZDA ÇALIŞMAK İSTİYORUM.ÖGRENİMİM HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖN LİDSANS MEZUNUYUM.BÖLÜMÜM BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ VE PROGRAMLAMA PROGRAMI MEZUNUYUM.

 8. BİLGİSAYAR MUHASEBE,YÖNETİC SEKRETERLİĞİ,ÖZEL GÜVENLİK SERTİFİKASI SİLAHSIZ SERTİFİKALARIMI BAŞARILI BİR ŞEKİLDE ALARAK KURUMUNUZDA ÇALIŞMAK İSTİYORUM.ÖGRENİMİM HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖN LİDSANS MEZUNUYUM.BÖLÜMÜM BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ VE PROGRAMLAMA PROGRAMI MEZUNUYUM.
  iletişim no:05387092157

 9. D-A2 EHLİYETİNE SAHİBİM 2014 KPSS SINAVINDAN 63 PUAN ALDIM BELEDİYENİZ BÜNYESİNDE ÇALIŞMAK İSTİYORUM İLGİLERİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDRİM 05425866668

 10. 10 03 1979 Ankara doğumluyum lise mezunuyum silahlı güvenlik sertifikam,e sınıfı ehliyetim ilk yardımcı kimliğim var güvenlik olarak işe başlamak istiyorum saygılarımla

 11. Boya dekorasyon işi yapıyom aynı zamanda b ehliyetim var lise mezunuyum evliyim şu an işim yok 23 yaşındayım acil işe ihtiyacım var dönüş yaparsanız sevinirim teşekkürler 0552 489 52 29

 12. Alt yapı ve üst yapıda formenlik yaptım bir çok iş bitirmem var Diyarbakır Dicle kulp 2 adet kalekol Çorum Osmancık organize sanayi çorlu 530 kişilik öğrenci yurdu

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*