Adopen İş Başvuru Formu ve İş İlanları 2022

adopen

Adopen İş Başvuru Formu

Adopen İş Başvurusu yaparak Adopen’nin ailesine katılabilirsiniz. Aynı zamanda Adopen iş ilanlarına bakabilir dilediğiniz ilana iş başvurusu yapabilirsiniz.

Bir ADO Şirketler Grubu üyesi olan ADOPEN, 6 ülkede üretim ve 56’nın üzerinde ülkede ise satış faaliyetlerini toplam 3.000 e yaklaşan çalışanıyla çokuluslu bir yapıda yürütmektedir. Faaliyetimiz olan tüm ülkelerde insan gücüne ve yeteneklerinesaygı gösterilmektedir. Bu doğrultuda; ırk, etnik kimlik, milliyet, din, mezhep ve cinsiyet ayrımı yapılmadan herkese eşit fırsatsağlanmaktadır.

İşyerinde, ekip arkadaşlarımıza güvenli, sağlıklı bir çalışma ortamı ve kariyerlerini geliştirme imkânı sağlanmaktadır. Ekip arkadaşlarımızın, bireysel gelişimlerinin ve mesleki uzmanlıklarının arttırılmasının desteklenmesi amacıyla gerekli eğitim imkânları sağlanmaktadır. Ayrıca doğal afet, yangın ve sağlık gibi acil durumlar için gerekli temel eğitimler verilmektedir.

ADO GRUP’ta çalışanların mutluluğu müşteri memnuniyetine ulaşmada en önemli koşuldur. Kararlar, ilgili çalışanların görüşleri alınarak ve katılımcılık esasına göre oluşturulur. Bireylerin yeterli bilgi ve beceriyle donatılarak işleriyle ilgili yetki ve sorumluluk üstlenmeleri sağlanır. Herkesin işini benimsediği, yaptığı işten mutlu olduğu bir ortam hedeflenir. Sorumluluk bireysel olmakla birlikte, ekip çalışmaları teşvik edilir, ekip başarısı bireysel başarının önünde tutulur.

Açık Pozisyonlar

  • Üretim Elemanı
  • Satış Temsilcisi
  • ADOKAPI SATIŞ TEMSİLCİSİ

Başvuru formuna ulaşmak için tıklayınız.

1 yorum

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*