TÜBİTAK BİLGEN Personel Alımı 2014

tübitak

TÜBİTAK BİLGEN Personel Alımı 2014

1)İŞİN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ

1.1.Referans Kodu: TBTK.SGE.2014-1.1/ AR-GE Personeli: Siber Güvenlik Enstitüsünde yürütülen projelerde;

Linux sistemlerde dijital adli analiz süreçlerini işletmek,

Windows sistemlerde dijital adli analiz süreçlerini işletmek,

Adli analiz araçlarının geliştirmek,

İnternet ve web uygulamaları geliştirmek,

Elektronik devrelerde arka kapı (Truva atı, backdoor) tespit projesi için yapılacak analizlere ortam oluşturmak,

Sızma T esti gerçeklemek,

Siber Güvenlik eğitim araçlarını geliştirmek,

Mobil cihaz tehditlerini ve güvenlik önlemlerini araştırmak, Mobil cihaz güvenlik eğitimlerini hazırlamak,

üzere Ar-Ge Personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 10 Personelin Görev Yapacağı Şehir: Gebze/Kocaeli

1.2.ReferansKodu:TBTK.SGE.2014-1.2 /AR-GEPersoneli:SiberGüvenlik

Enstitüsünde yürütülen projelerde;

Devrelerde arka kapı aranması esnasında kullanılmak üzere yan kanal (Güç\Elektromanyetik\Zaman) analizi çalışmaları yapmak,

Gömülü sistemlerin güvenlik analizlerini yapmak,

Lazer vb. cihazlarla devrelerin davranışları değiştirerek analiz etmek,

PCB seviyesinde tersine mühendislik analizlerini gerçekleştirmek

üzere Ar-Ge Personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 4 Personelin Görev Yapacağı Şehir: Gebze/Kocaeli

1.3.ReferansKodu:TBTK.SGE.2014-1.3 /AR-GEPersoneli:SiberGüvenlik

Enstitüsünde yürütülen projelerde;

Matematik Modelleme, Sistem Tasarımı ve Tehdit, Saldırı, Karşı önlem kavramlarına ilişkin çalışmalar yürütmek,

Yazılım Güvenlik Değerlendirme ve Tersine Mühendislik uygulamalarını yapmak,

üzere Ar-Ge Personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 4 Personelin Görev Yapacağı Şehir: Gebze/Kocaeli

1.4.Referans Kodu: TBTK.SGE.2014-1.4 / AR-GE Personeli: Siber Güvenlik Enstitüsünde yürütülen projelerde;

Sistem Tasarımı ve Gerçekleştirmesi,

Yazılım Mimarilerinin Değerlendirilmesi, Yazılım Test ve Değerlendirme, Tersine Mühendislik,

Bilişim sistemi altyapı servislerinin yönetimi (Postfix, FTP, SVN, Firewall,

Switch, IPS, Apache Web Sunucular), Linuxişletim sistemlerinin

yönetimi,

alanlarından birinde çalışmak üzere Ar-Ge Personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 4 Personelin Görev Yapacağı Şehir: Gebze/Kocaeli

1.5.Referans Kodu: TBTK.SGE.2014-1.5 / AR-GE Personeli: Siber Güvenlik Enstitüsünde yürütülen projelerde;

Uygulama Sızma Araçlarını Geliştirmek,

Otomatik Sıkılaştırma Araçlarını Geliştirmek,

üzere Ar-Ge Personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

1.6.ReferansKodu:TBTK.SGE.2014-1.6/AR-GEPersoneli:SiberGüvenlik

Enstitüsü’nde yürütülen projelerde Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi geliştirmek üzere Ar-Ge Personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

1.7.ReferansKodu:TBTK.SGE.2014-1.7/AR-GEPersoneli:SiberGüvenlik

Enstitüsü’nde yürütülen projelerde;

Bilgi güvenliği risk analizlerini gerçekleştirmek,

Bilgi güvenliği yönetim süreçlerini geliştirmek,

Bilgi güvenliği kontrollerini geliştirmek,

üzere Ar-Ge Personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

1.8.ReferansKodu:TBTK.SGE.2014-1.8/AR-GEPersoneli:SiberGüvenlik

Enstitüsü’nde yürütülen projelerde; Açık Kaynak Kodlu yazılımlar ile Linux/Unix tabanlı sistemlerin kurulum, bakım ve yönetimini yapmak üzere Ar-Ge Personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

1.9.ReferansKodu:TBTK.SGE.2014-1.9/AR-GEPersoneli:SiberGüvenlik

Enstitüsü’nde yürütülen projelerde aşağıda belirtilen işlemleri yapmak üzere Ar-Ge Personeli istihdam edilecektir:

Yerel Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN),

Sanal Özel Ağ (VPN), Dinamik Yönlendirme Protokolleri, Active Directory ve

IEEE 802.1X ağ teknolojilerinin kurulumu ve yönetimi,

Yerel Alan Anahtarlama Cihazları (Switches), Yönlendiriciler (Routers), Firewalls

donanımlarının kurulması ve yönetimi.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1

Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

2)ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL KOŞULLAR

2.1.Referans Kodu: TBTK.SGE.2014-1.1 / AR-GE Personeli:

a)Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Bilgisayar

Mühendisliği bölümü birini bitirmiş olmak,

b)Aşağıda tanımlanan maddelerden biri kapsamında değerlendirilmek üzere;

Linux İşletim Sisteminde İleri Seviyede Uzmanlık, Dijital Adli Analiz Süreçlerinde Hakimiyet, Dijital Adli Analiz Araçlarına Hakimiyet, İşletim Sistemleri Temellerine Hakimiyet, Dosya Sistemleri Konusunda Uzmanlık, Doküman Üstveri Konularında Uzmanlık, Veri Kurtarma Konusunda Uzmanlık, Betik Dillerine Hakimiyet,

Windows İşletim Sisteminde Uzmanlık, Dijital Adli Analiz Süreçlerinde Hakimiyet, Dijital Adli Analiz Araçlarına Hakimiyet, İşletim Sistemleri Temellerine Hakimiyet, Dosya Sistemleri Konusunda Uzmanlık, Doküman Üstveri Konularında Uzmanlık, Veri Kurtarma Konusunda Uzmanlık, Betik Dillerine Hakimiyet,

C, C++, Java Dillerinde Uzmanlık, Yazılım Modelleme Konusunda Uzmanlık, Dijital Adli Analiz Süreçlerinde Hakimiyet, Dijital Adli Analiz Araçlarına Hakimiyet, Dosya Sistemleri Konusunda Uzmanlık, Doküman Üstveri Konularında Uzmanlık, Veri Kurtarma Konusunda Uzmanlık, Betik Dillerine Hakimiyet,

İnternet ve web uygulamaları geliştirmek konusunda deneyim sahibi, HTML5, CSS3, JQuery, JavaScript, CSS, Ajax konularına hakim, PHP ve PHP ile birlikte kullanılan frameworkler üzerinde çalışmış, MySql veya PostgreSQL ile uygulama geliştirmiş, Object Oriented Programlama (OOP) ve MVC mimarisine hakim, Eclipse geliştirme ortamını kullanmış ve hata ayıklama konusunda tecrübeli, Python ve Django kullanmış olmak tercih sebebidir.

İleri seviyede C/C++ biliyor olmak, Orta seviyede C#, JAVA biliyor olmak, Interprocess communication konusunda bilgi sahibi olmak, Network konusunda bilgi sahibi olmak, Temel işletim sistemi hakkında bilgi sahibi olmak (process, thread, , semaphore, mutex, shared library, static library),

Web teknolojilerine hakim , Tercihen PHP ya da JAVA dillerinde web uygulamaları geliştirmiş, Windows işletim sistemi yönetim deneyimi olan (servisler, yama yönetimi, önemli registry yapılandırmaları), Windows etki alanı yönetimi konularına hakim (Windows Domain, grup politikaları, Aktif Dizin yönetimi), Tercihen Linux yönetimi konusunda deneyimli, Tercihen .NET platformunda yazılım geliştirmiş,

Web uygulamaları geliştirmiş (PHP ya da JAVA), Javascript Kütüphanelerine hakim (jquery ya da benzeri), Prime Faces, GWT gibi araçlar ile görsel arayüz geliştirebilen, En yaz bir betik diline hakimiyet, (python ya da bash)

C/C++, JAVA ve Objective-C programlama dili bilgisi, Android ve iOS uygulama geliştirme tecrübesi, Android ve iOS uygulama sızma testi tecrübesi, Mobil işletim sistemi temelleri ve güvenlik özelliklerine hakimiyet, Betik dillerine hakimiyet, *NIX türevi işletim sistemleri ile rahat çalışabilme, Tersine mühendislik tecrübesi, ARM Assembly bilgisi,AOSP ile çalışma ve işletim sistemi modifikasyonu tecrübesi.

2.2.Referans Kodu: TBTK.SGE.2014-1.2 / AR-GE Personeli:

a)Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren aşağıda belirtilen bölümlerinden birini bitirmiş olmak,

Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisi

b)Aşağıda belirtilen konularda;

Gömülü sistemler konusunda bilgi sahibi olmak (Mikro denetleyici, FPGA, ASIC),. Tasarım yapmış olmak tercih sebebidir.

Analiz yapabilecek seviyede MATLAB, JAVA, C vb. yazılım dillerinden en az birini kullanabilmek,

Sinyal işleme konusunda bilgi sahibi olmak,

Temel Kriptoloji bilgisine sahip olmak.

2.3.Referans Kodu: TBTK.SGE.2014-1.3 / AR-GE Personeli:

a)Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Fizik, Matematik bölümlerinden birini bitirmiş olmak,

b)Aşağıda belirtilen konularda bilgi sahibi olmak;

Matematik Modelleme, Sistem Tasarımı ve Tehdit, Saldırı, Karşı önlem,

Yazılım Test Değerlendirme ve Tersine Mühendislik.

2.4.Referans Kodu: TBTK.SGE.2014-1.4 / AR-GE Personeli:

a)Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Bilgisayar Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Haberleşme Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak,

b)Aşağıda tanımlanan maddelerden biri kapsamında değerlendirilmek üzere;

Yazılım Geliştirme Modelleri, Nesne Tabanlı Yazılım Geliştirme, Windows İşletim Sistemi ve C, C++, JAVA geliştirme dilleri Konularında bilgi sahibi olmak,

Yazılım Mimarileri, Yazılım Test ve Değerlendirme, Tersine Mühendislik Konularında bilgi sahibi olmak,

Bilişim sistemi altyapı servislerinin yönetimine hakim (Postfix, FTP, SVN, Firewall, Switch, IPS, Apache Web Sunucular) , Linux işletim sistemlerinin yönetimi konusunda bilgi sahibi (tercihen RedHat), Tercihen PHP diline iyi derecede hakim olmak.

2.5.Referans Kodu: TBTK.SGE.2014-1.5 / AR-GE Personeli:

a) Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Bilgisayar Mühendisliği bölümü bitirmiş olmak,

b) Aşağıda belirtilen konularda bilgi sahibi olmak;

Yazılım geliştirme tecrübesi,

Web uygulaması geliştirme tecrübesi,

Betik dillerine hakimiyet,

Tercihen çevik yöntemlerle çalışma tecrübesi,

Tercihen güvenli yazılım geliştirme yaşam döngüsü (Secure SDLC) hususunda bilgi ve tecrübe sahibi.

2.6.Referans Kodu: TBTK.SGE.2014-1.6 / AR-GE Personeli:

a)Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Bilgisayar Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Haberleşme Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak,

b)Aşağıda belirtilen konularda;

C++, Java ya da Php tecrübe sahibi olmak,

İş süreçlerine (örneğin yedekleme süreci, aktif dizin kullanıcı oluşturma) yatkın olmak.

2.7.Referans Kodu: TBTK.SGE.2014-1.7 / AR-GE Personeli:

a)Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Endüstri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri bölümlerinden birini bitirmiş olmak,

b)Risk analizi, risk yönetimi, iş süreçleri konularında bilgi sahibi olmak.

2.8.Referans Kodu: TBTK.SGE.2014-1.8 / AR-GE Personeli:

a)Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Matematik, Fizik, Fen Edebiyat Fakültesi Bölümlerinden birini bitirmiş olmak,

b)Aşağıda belirtilen konularda;

Linux İşletim Sisteminde Uzmanlık,

İşletim Sistemleri Temellerine Hakimiyet,

Açık Kaynak Yazılımlara Hakimiyet,

Temel TCP/IP ve Ağ Bilgisi,

Yerel Alan Anahtarlama Cihazları (Switches), Yönlendiriciler (Routers), Firewalls donanımları hakkında kurulum ve yönetim bilgisine sahibi olmak,

Tercihen CCNA sertifikasına sahip olmak.

2.9.Referans Kodu: TBTK.SGE.2014-1.9 / AR-GE Personeli:

a)Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Matematik, Fizik Bölümlerinden birini bitirmiş olmak,

b)Aşağıdaki belirtilen konularda;

Yerel Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), Dinamik Yönlendirme Protokolleri, Active Directory ve IEEE 802.1X ağ teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Yerel Alan Anahtarlama Cihazları (Switches), Yönlendiriciler (Routers), Güvenlik Duvarları (Firewalls) hakkında kurulum ve yönetim tecrübelerine sahibi olmak,

c)Tercihen (1) CCNA ve (2) Microsoft® Certified IT Professional: Enterprise Administrator on Windows Servet® 2008 ve üzeri sertifikalara sahip olmak,

3)ADAYLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLAR

a)Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.

b)Askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak (erkek adaylar için).

c)Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

d)Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak.

e)Aşağıdaki şartı sağlıyor olmak.

10.000

Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması + ————————————————————————- > 3,20

üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması

Alanında yüksek lisans yapmış adaylar için Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması Lisans Mezuniyet Ortalamasının %80 ile Yüksek Lisans Mezuniyet Ortalamasının %20’sinin toplamıdır.

Üniversite not sistemleri 100’lük sistemde olan adayların not ortalamalarının 4’lük sisteme çevrilmesinde Yükseköğretim Kurulunun 4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu kullanılacaktır.

f)Yabancı Dil yeterliliğini aşağıdaki sınavlardan birinden alınan puanla kanıtlamış olmak

(Tabloda belirtilen sınavlardan alınan puanlarda herhangi bir geçerlilik süresi aranmaz)

Sınav Türü KPDS

UDS

YDS

TOEFL

IBT

IELTS TOEFL

CBT

TOEFL

PBT

FCE CAE CPE
Sınav Puanı* 65 61 6,0 173 500 B C C

Devamı için tıklayınız.

1 yorum

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*