Sağlık Bakanlığı İlkokul Lise ve Önlisans Mezunu 32.000 Personel Alım İlanı

Sağlık Bakanlığı en az ilkokul, ilköğretim lise ve önlisans mezunu  14 bin işçi alımı ve 18 bin sağlık personeli olmak üzere toplam 32 bin personel alımı yapacağını duyurdu.

Aranan Şartları

  • 2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlarını taşımak.
  • Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
  •  Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak,
  • 18 yaşını tamamlamış olmak.
İlana başvurmak içi tıklayınız.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*